Δ036.22 | θέρετρο νήσος / αναβίωση-ανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων στη λίμνη Καϊάφα

Tίτλος: θέρετρο νήσος / αναβίωση-ανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων στη λίμνη Καϊάφα 
Φοιτήτρια: Λιάρου Σοφία
Επιβλέποντες: Δούση Μαρία, Κωτσόπουλος Σοφοκλής 
Σχολή : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλλονίκης 

Στη σημερινή εποχή παρατηρείται αύξηση της δημιουργίας ξενοδοχειακών μονάδων για την κάλυψη της συνεχώς αυξημένης ζήτησης χώρων απόδρασης που απορρέει από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και της απουσίας επαφής με τη φύση. Παράλληλα παρατηρείται εγκατάλειψη πλήθους αξιόλογων κτηρίων τα οποία παρακμάζουν αλλοιώνοντας τον εκάστοτε τόπο.


Η πρόταση στοχεύει στην αναζωογόνηση του νησιού της Αγίας Αικατερίνης στην περιοχή του Καϊάφα προτείνοντας τη δημιουργία ενός θέρετρου διακοπών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του.
Επιθυμεί να διατηρήσει την παλαιά αίγλη του νησιού και ταυτόχρονα να το καταστήσει λειτουργικό με σύγχρονους όρους διαβίωσης.
Έτσι, αποκαθίστανται και αναδιαμορφώνονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι οποίες παραλαμβάνουν χρήσεις διαμονής, αναψυχής, εστίασης κ.ά.

Κύριος στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης είναι η διατήρηση των βασικών δομικών στοιχείων των κτηρίων και η ανάδειξή τους μέσα από ελάχιστες παρεμβάσεις.


Προσθήκες σε αυτά τα καθιστούν σύγχρονα, ενώ ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνεται έτσι ώστε να αποτελέσει τον υποδοχέα της υπαίθριας ζωής.

Πιο συγκεκριμένα τοποθετούνται μεταλλικές κατασκευές εξωτερικά ορισμένων κτηρίων, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι οποίες λειτουργούν ως στέγαστρα ή μπαλκόνια συνδέοντάς τα με το εξωτερικό περιβάλλον, προσφέροντας επιπρόσθετες ανέσεις στους διαμένοντες και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Τοποθετούνται, επίσης, ανελκυστήρες και ράμπες για την πρόσβαση των επισκεπτών, όπου χρειάζεται, ενώ οι χώροι διαμονής διαμορφώνονται έτσι ώστε να αυξηθεί το μέγεθός τους και εξοπλίζονται με ιδιωτικά μπάνια.


Στις επιμέρους χρήσεις συμπεριλαμβάνονται υπαίθρια καφέ, μπαρ, εστιατόρια, χώροι πρωινού, χώρος υποδοχής συνδυαστικά με μικρή αγορά τοπικών προϊόντων και χώρος εκδηλώσεων, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών τόσο των διαμενόντων, αλλά και στην προσέλκυση των καθημερινών επισκεπτών.


Δύο πλατείες τοποθετούνται στρατηγικά ώστε να υποδέχονται τους επισκέπτες αλλά και να ευνοούν τη συνάθροιση και την αλληλεπίδραση / επαφή με το τοπίο.
Παράλληλα, διατηρείται και ενισχύεται η χλωρίδα στην περιοχή επέμβασης, ενώ το ανατολικό τμήμα του νησιού παραμένει κατάφυτο αποτελώντας χώρο απόδρασης, απομόνωσης και επαφής με τη φύση. Επιπλέον, παροτρύνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συσχετιζόμενων με το τοπίο.


Επιπρόσθετες υποδομές στον υπαίθριο χώρο, όπως ποδηλατοδρόμος, χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, υπαίθρια καθιστικά και προβλήτες συμπληρώνουν τις επεμβάσεις δημιουργώντας ένα λειτουργικό σύνολο.


Στο νησί επιτρέπεται η χρήση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις ανεφοδιασμού και έκτακτων αναγκών. Έτσι, ενθαρρύνεται η μετακίνηση με ποδήλατο ή με τα πόδια ευνοώντας τόσο το περιβάλλον όσο και τους χρήστες. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών προτείνεται η στάθμευση των οχημάτων εκτός του νησιού.

___________________________________________________________________________________


Title: Νisos resort revival and redesign of the existing buildings at lake Kaiafa
Student: Liarou Sophia
Supervisors: Dousi Maria, KotsopoulosSofoklis
Institution: Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

Nowadays, there is an increase in the creation of hotel units to meet the ever-increasing demand for escape areas resulting from the fast pace of modern life and the absence of contact with nature. At the same time, there is also the abandonment of many remarkable buildings, which are in decline, altering the character of the place.

The proposal aims to revitalise the island of AgiaAikaterini in the area of Kaiafa by proposing the creation of a holiday resort on its existing facilities.

It wishes to preserve the island's old glamour while making it functional with modern living conditions.

Thus, the existing facilities are being restored and redesigned to accommodate accommodation, leisure, catering, etc.

The main objective of the architectural restoration study is to preserve the basic structural elements of the buildings and to enhance them through minimal interventions.

Additions to them make them modern, while the exterior space is designed to be a host to outdoor life.

In particular, metal structures are placed on the exterior of some buildings, where appropriate, to act as canopies or balconies, linking them to the outside environment, providing additional comfort for residents and contributing to their energy efficiency. Elevators and ramps are also installed to provide access for guests where necessary, while living areas are adapted to increase their size and equipped with private bathrooms.

The individual uses include outdoor cafés, bars, restaurants, breakfast areas, a reception area combined with a small market for local products and an events area, aimed at meeting the modern needs of both residents and attracting daily visitors.

Two squares are strategically placed to welcome visitors but also to encourage congregation and interaction with the landscape.

At the same time, the flora in the intervention area is preserved and enhanced, while the eastern part of the island remains overgrown, providing a place of escape, isolation and contact with nature. In addition, the development of landscape-related activities is encouraged.

Additional infrastructure in the open space, such as a cycle path, bicycle parking, outdoor seating and piers complement the interventions, creating a functional whole.

On the island, the use of vehicles is allowed only for supply cases and emergency purposes. This encourages cycling and walking, benefiting both the environment and users. For the convenience of visitors, parking of vehicles outside the island is suggested.