Δ038.22 | Το θραύσμα ως εργαλείο μετασχηματισμού_ Η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος

Τίτλος: Το θραύσμα ως εργαλείο μετασχηματισμού_ Η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος
Φοιτήτρια: Σελένα-Ελένη Τσουκαλά
Επιβλέπων: Αλέξιος Τζομπανάκης
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης


Η ζωή των κατοίκων της Αθήνας εκτυλίσσεται από μια σκοπιά, ανάμεσα σε αρχαία θραύσματα. Στην ιδιότυπη γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτωνος όπου κείτεται και το ομώνυμο πάρκο συναντάει κανείς θραύσματα από διαφορετικές φάσεις του αρχαίου κόσμου. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με πεδίο έρευνας το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος εκκινεί από την έννοια του θραύσματος και επιχειρεί να το χρησιμοποιήσει ως βασικό συνθετικό εργαλείο στην ανασύνταξη του πάρκου.

Καταρχήν, το πάρκο αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο πυκνής βλάστησης, φαινομενικά ανοργάνωτης, η οποία όμως διακόπτεται σχεδόν ακαριαία ώστε να «ανοίξει» σε χωρικά συμβάντα-ξέφωτα. 
Τα ξέφωτα αυτά, αντιμετωπίζονται ως μικρόκοσμοι, οι οποίοι προσπαθούν να αφηγηθούν την ιστορία ενός παλίμψηστου που μοιάζει να είχε εγγραφεί στον τόπο της Ακαδημίας Πλάτωνος αιώνες πριν, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. 

Τα ξέφωτα αυτά, ως σύγχρονα «ευρήματα» μαζί με τα αρχαία ευρήματα, επιδιώκουν να αποτελέσουν ένα περιβάλλον ώσμωσης της δημόσιας ζωής και της συλλογικής μνήμης σε έναν κατεξοχήν ιστορικό τόπο, ο οποίος στην παρούσα κατάστασή του μοιάζει αποξενωμένος και αποκομμένος όχι μόνο από το αρχαιολογικό απόθεμα της Αθήνας αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό.__________________________________________________________________________


Title: Fragment as a tool for transformation _ The case of Plato’s Academy
Student: Selena-Eleni Tsoukala
Supervisor: AlexiosTzompanakis
Institution: Technical University of Crete, 2022

In Athens, Greece people live in some way between fragments of the ancient world. In Plato’s Academy which is a peculiar neighborhood in northwest Athens there is the homonymous park, where fragments from antiquity are found there. Plato’s Academy, where the great philosopher Plato founded Akademia there, is considered to be one of the oldest neighborhoods in Athens. This Diploma Thesis has as a starting point the meaning of fragment and aims to use it as a basic designing tool in the recreation of the park. Firstly, the park is understood as a place of dense vegetation, seemingly unorganized that in points almost unexpectedly is disrupted by spatial events-glades. Those glades are understood as “microcosmi” that wish to narrate the history of a palimpsest that seems to have been in Plato’s Academy all along, but in reality, it never existed. The spatial events-glades as contemporary findings along with the ancient findings wish to create an environment where collective memory and urban life coexist in this important historic locus, that now seems to be disconnected not only from the rich archaeological past of Athens but also disconnected from itself.