ΔΕ001.20 | Five Story House
Architects: stpmj

Τοποθεσία: Naebalsandong, Seoul, Korea
Location: Naebalsandong, Seoul, Korea

Πρόγραμμα: Κατοικία μιας οικογένειας
Program: Single Family Residential

Εμβαδόν κτηρίου: 94.9m2 / Εμβαδόν ορόφου: 46.2m2 / Συνολικό εμβαδόν: 175.7m2
Site Area: 94.9 sm / Floor Area: 46.2 sm / Gross Area: 175.7 sm

Μηχανικός Κατασκευής: Teo Structural Engineering
Structural Engineering: Teo Structural Engineering

Πελάτης: Ιδιωτικό
Client: Private

Έτος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2018
Completed Year: 2018 / Aug.

Φωτογραφίες: BaeJihun
Photo: BaeJihun
Το Five Story House είναι ένα κάθετα διαρθρωμένο σπίτι για μια οικογένεια σε ένα μικρό οικόπεδο στην εξαιρετικά πυκνή πόλη της Κορέας, Σεούλ. Σε λιγότερα από 100mιδιοκτησίας με τις απαραίτητες υποχωρήσεις και χώρο πάρκινγκ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτό το ψηλό και στενό κτήριο δημιουργεί κάθετη κατοίκηση με διαφορετικές λειτουργίες ανά όροφο. Στην Κορέα όπου οι ακίνητες περιουσίες είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά επενδυτικά εργαλεία, η αγορά ενός διαμερίσματος είναι ο πιο κοινός τρόπος για να αυξήσει κάποιος την περιουσία του. Η ζωή σε ένα οροφοδιαμέρισμα με καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και υπνοδωμάτια είναι ένα τυπικό αστικό περιβάλλον στη Σεούλ.

‘Five story house’ is the vertically stacked result of a single- family house on a small site in highly dense city, Seoul, Korea. In less than 100m2 property area with required setbacks and parking regulation, this tall and skinny house creates ‘vertical living’ with different floor zonings. In Korea where the real estate is one of the most effective investment tools, purchasing a flat is the common way to increase ones assets.  Living in a flat with living room, kitchen, dining and bedrooms in a single floor, is typical residential environment in Seoul.
Δεδομένου της οικονομικής αξίας των διαμερισμάτων, μέσα από την ανακαίνιση και την εξοικείωση με της υποδομές, ένα κάθετα ανεπτυγμένο σπίτι με μικρή επιφάνεια ανά όροφο είναι ένα προκλητικό μοντέλο κατοίκισης για την κουλτούρα αυτή. Το επιπλέον κόστος που προήλθε από την πολυπλοκότητα της κατασκευής σε ένα μικρό οικόπεδο, αύξησε την επιφάνεια του εσωτερικού και εξωτερικού περιβλήματος, ενώ τα παράπονα των γειτόνων μέσα στον πυκνό αστικό ιστό ανήκει στα αρνητικά στην ανάπτυξη τέτοιου τύπου κάθετων κατοικιών. Ωστόσο, η κάθετη κατοίκηση έρχεται στο προσκήνιο, κυρίως ανάμεσα στα άτομα που μεγάλωσαν σε διαμερίσματα τις δεκαετίες του ‘80 με ’90 και αναζητούν νέες αξίες κατοίκησης σε ποικίλες χωρικές ποιότητες, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τα διαμερίσματα.

Considering economic value of flats through redevelopment and the familiarity of living infrastructure, a vertically stacked house with small floor area is a provocative residential type in this culture. The additional cost based on complicated construction on small site, increased area of interior & exterior envelop and neighbors’ complaints within dense urban fabric are downsides of the developing this type of vertical house. Nonetheless, recently this vertical house is at the fore among the people who had grown up at the flats in 80s/ 90s and look for their living values in diverse spatial qualities which cannot be achieved from the flats.
Το πρότζεκτ προτείνει την ανάπτυξη της κατοίκησης μιας οικογένειας σε καθετότητα. Το σπίτι είναι για μια 5μελή οικογένεια, ο σύζυγος, η σύζυγος και τα τρία παιδιά. Διαθέτει ένα στούντιο για το χόμπι του συζύγου και ένα δωμάτιο για παιχνίδι για τα παιδιά. Μέσα στον μεγεθυμένο όγκο που προέκυψε από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, τις υποχωρήσεις του όγκου και το πάρκινγκ, το κτιριολογικό πρόγραμμα ορίστηκε καθ’ ύψος. Το δωμάτιο πολλαπλών χρήσεων για τα παιδιά τοποθετήθηκε στον πρώτο όροφο με έναν εκτεταμένο όροφο προς το βορρά για να περνούν χρόνο μαζί, πριν και μετά τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.  Το στούντιο όπου ο σύζυγος κατασκευάζει έπιπλα βρίσκεται στη νότια πλευρά του δρόμου, δίπλα στον χώρο στάθμευσης ώστε να τον διευκολύνει στις συχνές μετακινήσεις του. Ο χώρος για τις οικογενειακές συναντήσεις όπως το καθιστικό, η κουζίνα και η τραπεζαρία είναι στον δεύτερο όροφο. Το κύριο υπνοδωμάτιο και του μικρότερου κοριτσιού βρίσκονται στον τρίτο όροφο μαζί με μια μικρή βιβλιοθήκη/ ντουλάπα. Το δωμάτιο του μεγαλύτερου κοριτσιού βρίσκεται στον πέμπτο όροφο με υπέροχη θέα και ο τέταρτος όροφος λειτουργεί ως δεύτερος χώρος συγκέντρωσης με ταράτσα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο. Αντί για μεγάλα και φαρδιά ανοίγματα για θέα, έχουν τοποθετηθεί στενά παράθυρα για φωτισμό και ιδιωτικότητα από τα γειτονικά κτήρια. Μια επιφάνεια από τούβλα έχει εφαρμοστεί στα περισσότερα ανοίγματα εκτός από τη νότια πλευρά.

The project proposes to collect vertical lives in a single family house beyond the just investment value. The house is for five family members; husband, wife and three kids. It has a studio for husband’s hobby, furniture making, and a multi-play room for 10, 8, and 6 years-old girls. Within the maximized volume formed by the regulations of setbacks and the parking, required programs are laid out in vertical zonings. The multi-room for three girls is located in first floor with the expanded north deck for them to spend time together between school and after-school-activities. The furniture making studio is placed at the south street side, adjacent to parking so that makes the husband easy to frequent in & out and commutes. The space for family gathering such as living room, kitchen, and dining is on the second floor. A master bedroom and the youngest girl’s room are on the third floor with mini library/ closet. The oldest girl’s room is on the fifth floor with great view, and the fourth floor works as second gathering space with terrace, a bed room and a bath room. Instead of big and wide openings for view, skinny windows are placed for both lighting and privacy from the adjacent buildings. The brick screen applied on most of openings except South.


Η μάζα που υποχωρεί μετά τα 9 μέτρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς για το ηλιακό φως και ο πρόβολος πάνω από το χώρο πάρκινγκ γίνεται ένα τυπικό σχήμα κτηρίου σε μια κατοικημένη ζώνη στην πόλη. Το Five-Story Houseαναζητά μικρές αλλαγές ενώνοντας τα κύρια στοιχεία που ορίζουν το κτήριο. Το τόξο από τον πρόβολο στο πάρκινγκ, ο κεκλιμένος τοίχος στον 4ο όροφο και τα ανοίγματα στις όψεις αποκαλύπτουν την ταυτότητα του κτηρίου και εκφράζουν τη μοναδική εμφάνισή του.

The stepped mass over 9 meters by the daylight setback regulation and the cantilever over the parking becomes a typical building shape in residential zoning area in this city. The five-story house seeks small tweaks by ‘arcing’ on major elements that define the building. The ‘arc’ from the cantilever at the parking, the sloped wall at 4th floor expanded to an entry and the openings on elevations, reveal its identity of the vertical single-family house and express its unique appearance.