ΔΕ001.21 | Stone GardenΑρχιτέκτων: Lina Ghotmeh - Architecture
Architect: Lina Ghotmeh - Architecture

Τοποθεσία: Βηρυτός, Λίβανος
Location: Beirut, Lebanon

Εμβαδόν περιοχής: 6413 m2
Area: 6413 m2

Μηχανικός Κατασκευής: Pegel Lebanon Sal
Developper, Constructor: Pegel Lebanon Sal

Πελάτης: Ιδιωτικό
Commission: Private

Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Year of completion: 2020


    Stone Garden © Lina Ghotmeh — Architecture © Laurian Ghinitoiu


Το σύγχρονο αστικό τοπίο της Βηρυτού είναι αποτέλεσμα των γεωπολιτικών συνθηκών της χώρας και  των μαρτυρικών πολιτικών εντάσεων. Η βία άφηνε πάντα τα σημάδια της στα κελύφη των κτηρίων, αφήνοντάς τα κούφια, και τελικά επιτρέποντας στη φύση να εισβάλλει τους απομένοντες τσιμεντένιους σκελετούς.

Beirut’s contemporary cityscape is the product of the country’s geopolitical situation and tormented political tensions. Violence had always left its mark on the city’s buildings’ skins, hollowing these, and leaving nature to invade every left out concrete skeleton. 


    © Lina Ghotmeh


Η Βηρυτός σε προσκαλεί να αλλάξεις την κατανόηση σου περί του τι σημαίνει το άνοιγμα σε μια όψη. Το όριο μεταξύ ενός αρθρωτού παραθύρου και της μνήμης ενός βίαιου γεγονότος είναι μονίμως ασαφές όταν διαβαίνει κανείς την πόλη. Το Stone Garden ορθώνεται ανάμεσα σε και σε αντιπαράθεση με τα λίγα εναπομείναντα παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές και τις τσιμεντένιες μάζες που συγκροτούν το αστικό τοπίο της Βηρυτού. Το κτήριο συνδιαλέγεται με την περίεργη μελαγχολική ευφορία που εμμένει τόσο στο κτιστό όσο και στο φυσικό τοπίο της πόλης.

In Beirut, you are invited to change your understanding of what a façade opening might mean. The boundary between an articulated window and the memory of a violent event is constantly blurred once strolling in the city. “Stone Garden” stands side by side juxtaposed with the few remaining traditional tiled-roof houses and the identical concrete masses rising in Beirut’s cityscape. The building dialogues with this strange melancholic euphoria that persists within both the built and natural landscape of this town.


    © Lina Ghotmeh


Το project επιχειρεί να υλοποιήσει σε κτιστή μορφή τη χωρική εμπειρία της παιδικής ηλικίας όπως βιώθηκε στη διάρκεια του Πολέμου του Λιβάνου. Ο πύργος αναδύεται από το έδαφος ως η κτιστή μορφή της ζωής και του θανάτου, της παρουσίας και της απουσίας, της εξαφάνισης και της διαχρονικότητας, της ομορφιάς και της ωμότητας…

The project materializes in a built form a spatial experience of a childhood lived amidst the Lebanese War. The tower emerges from the ground, as a built form of life and death, presence and absence, evanescence and timelessness, beauty and rawness… 


    Stone Garden © Lina Ghotmeh — Architecture © Laurian Ghinitoiu


Τοποθετημένο κοντά στο βιομηχανικό λιμάνι της Βηρυτού, το project βρίσκεται στο χώρο όπου ιδρύθηκε η πρώτη εταιρία σκυροδέματος στη Μέση Ανατολή, Darwish Haddad, κι εκεί όπου ο σημαντικός Λιβανός αρχιτέκτονας Pierre El Khoury είχε κάποτε το γραφείο του. Ο γιός του, Fouad El Khoury, γνωστός φωτογράφος, κληρονόμησε το οικόπεδο και συμμετείχε με την οικογένειά του στην ανάπτυξη αυτού του project πάνω στα ερείπια ενός υπάρχοντος κτηρίου.

Located near the industrial port of Beirut, the project takes the site where the first concrete company, Darwish Haddad, in the Middle East was established, and where a notable Lebanese architect, Pierre El Khoury, had once had his office. His son, Fouad El Khoury, a photographer of renown inheriting the land, endeavors with his family in the development of this project on the ruins of an existing building. 


    Stone Garden © Lina Ghotmeh — Architecture © Laurian Ghinitoiu


Το project ενσωματώνει τη διαρκή αυτή διαλεκτική και εμφανίζεται ως γλυπτή μορφή, ακολουθώντας τους κτηριακούς κανονισμούς: Εγείρεται σαν μια σμιλεμένη φυσική μάζα, λαξευμένη με το χέρι, με μαεστρία. Η όψη του διακόπτεται από ανοίγματα παραθύρων διαφορετικών μεγεθών. Εκτός από τα οπτικά κάδρα, αυτά τα ανοίγματα είναι σχεδιασμένα ως αφαιρέσεις μάζας έτσι ώστε να δημιουργούνται ευχάριστα φυτεμένα μπαλκόνια, διανθισμένα με την ενέργεια της δημιουργίας τους. Με ποικίλα μεγέθη, προσκαλούν τη φύση να αναρριχηθεί, εξατομικεύοντας κάθε κατοικία και κάθε επίπεδο αυτού του αστικού γλυπτού. 

The project embodies this constant dialectic and emerges as a sculpted form drawn to the building regulation lines: It rises with as a labored earthly mass, skillfully chiseled by hand. Its façade hollowed with different sized windows. Beyond viewing frames, these openings are drawn as mass-subtractions to become enjoyable planted 'balconies', imbued with the energy of their making. Of various sizes, they invite nature to climb up to the skies of individualizing each housing floor at every level of this urban sculpture.


    Stone Garden © Lina Ghotmeh — Architecture © Laurian Ghinitoiu

    Stone Garden © Lina Ghotmeh — Architecture © Laurian Ghinitoiu

    Stone Garden Model © Lina Ghotmeh — Architecture

    Sketch © Lina Ghotmeh

    Νότια Όψη | South Elevation

    Βόρεια Όψη | North Elevation

    Δυτική Όψη (αριστερά) Ανατολική Όψη (δεξιά) | West Elevation (left) East Elevation (right)

    Τομή ΑΑ (αριστερά) Τομή ΒΒ (δεξιά) | Section AA (left) Section BB (right)

    Κάτοψη Ισογείου | Ground Floor Plan

    Κάτοψη 1ου Ορόφου | 1st Floor Plan

    Κάτοψη 5ου Ορόφου | 5th Floor Plan

    Κάτοψη 6ου Ορόφου | 6th Floor Plan

    Κάτοψη 9ου Ορόφου | 9th Floor Plan

    Κάτοψη 10ου Ορόφου | 10th Floor Plan

    Κάτοψη 12ου Ορόφου | 12th Floor Plan

_________________________________________________________________________________________________________________


    © Lina Ghotmeh - Architecture © Gilbert Hage

BIOGRAPHY

Lina Ghotmeh is an Architect leading her practice Lina Ghotmeh — Architecture in Paris. Born in Beirut in 1980, she graduated with distinction from the American University of Beirut in 2003. In 2006, she received the first prize for the Estonian National Museum Competition leading her to establish her first partnership practice to realize this exceptional project set at the heart of Estonia’s cultural capital.

Her current practice Lina Ghotmeh — Architecture is research-driven and gathers a team of 25 professionals of various disciplines. Echoing Ghotmeh's lived experience of Beirut – a palimpsest of unrest - the office’s work is orchestrated as an “Archeology of the Future”, where every project develops from thorough historical and material research learning from a vernacular past to build a new “déjà-là”. Architectures emerge as such from a close understanding of their environment resulting in a symbiotic and ecological dialogue with earth.

Lina Ghotmeh’s works include “Réalimenter Masséna”, a wooden tower dedicated to sustainable feeding and awarded by Paris’ call for innovative projects, "Stone Garden", in Beirut, where craft is at the heart of the building’s making. Among other projects, her studio is currently designing and leading the construction of the new Hermès Manufacture, a passive building in Normandy, and the urban rehabilitation of the Maine Montparnasse grounds in Paris.

She has lectured internationally and has taught at the Ecole Spéciale d’Architecture. She now holds teaching positions at Yale School of Architecture and University of Toronto. She is copresident of the RST ARCHES Scientific Network and the recipient of multiple awards, including: the 2020 Tamayouz “Woman of Outstanding Achievement” Award; the French Fine Arts Academy Cardin Award 2019; the French Academy Dejean Prize 2016; the Grand Prix Afex 2016; and the French Ministry AJAP Prize 2008. Her work is currently exhibited at the 17th Architecture Biennale in Venice and has gotten widely published by the likes of Phaidon, RIBA, Domus and Architectural Record.