Δ004.16 Μεταβλητές μονάδες εργασίας και αλληλεπίδρασης με το δομημένο περιβάλλον

Τίτλος εργασίας: Μεταβλητές μονάδες εργασίας και αλληλεπίδρασης με το δομημένο περιβάλλον/Tο παράδειγμα της Αθήνας
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γαβρήλου Έβελυν 
Ομάδα εργασίας: Αθανασέκου Χριστίνα, Μιχαήλη Φωτεινή 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ημερομηνία Εκπόνησης: 22/ 02/ 2017


Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να διαχειριστεί το ζήτημα της εργασίας σε μια περίοδο κρίσης. Η επεξεργασία του θέματος πηγάζει από προσωπικές καθώς και συλλογικές ανησυχίες και γι’ αυτό το λόγο στοχεύουμε να το διαχειριστούμε με έναν πιο ευέλικτο τρόπο που να αποτυπώνεται και στην κτιριακή μορφή που καταλήγουμε. 
Αρχικά, με βάση κάποιες συζητήσεις με άτομα από τον περίγυρό μας παράλληλα με τις προσωπικές μας ανησυχίες αντλήσαμε πληροφορίες για το θέμα μας καταλήγοντας στις βασικές λέξεις κλειδιά που το πλαισιώνουν: 
1]συνεργασία/ δοκιμές/ πειραματισμοί 
2]μεταβολή 
3]χρόνος 
4]σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Δείγμα συνεντεύξεων/ανίχνευση προθέσεων, ιδεών και επαγγελματικών σχεδίων των ατόμων που πήραν μέρος στο στάδιο της έρευνας. 

Ομαδοποιήσαμε τα επαγγέλματα που είναι ικανά να φιλοξενήσει η μονάδα μας με βάση τις στάσεις του σώματος που τα προσδιορίζουν καταλήγοντας σε τρία βασικά είδη χώρων που η μονάδα μας ενσωματώνει:
1]δάπεδο ,κάθισμα ,γραφείο [σχέσεις επιφανειών με επιμέρους διαφορές μεταξύ τους]
2]ψηλός πάγκος  [μέγιστη υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις δύο επιφάνειες]
3]ενιαίο επίπεδο[ μηδενική υψομετρική διαφορά των επιφανειών].

Διαγράμματα έρευνας, κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων με βάση τις στάσεις των σωμάτων κατοψικά και σε τομή.

Παράλληλα, εστιάζουμε στον υποψήφιο-εργαζόμενο της μονάδας ορίζοντας τρία είδη συνθηκών εργασίας καθορίζοντας συγκεκριμένο χώρο που δίνεται σε κάθε είδος συνθήκης.
1]του μεμονωμένου υποψηφίου/Α
2]των υποψηφίων σε συνεργασία/ 2Α
3]του υποψήφιου με πελάτη/ Α+Α/2.

Αποφασίσαμε να μην επεξεργαστούμε ένα συγκεκριμένο αδόμητο οικόπεδο, θέλοντας να απομακρυνθούμε από τα μέχρι τώρα κτίρια γραφείων στο κέντρο που έχουν ερημώσει, αλλά και να ακολουθήσουμε την πεποίθησή μας πως μια μικρότερη χειρονομία ικανή να τοποθετείται σε περισσότερα σημεία θα ωφελούσε περισσότερο κόσμο καθώς και τις επιμέρους γειτονιές που θα την υποδεχθούν. Επιλέγουμε, λοιπόν, χώρους από τον αστικό ιστό της Αθηναϊκής πόλης που εκκρεμούν ως προς τη χρήση τους και με βάση αυτά επιλέγουμε μια γραμμική δομή ανάπτυξης για τη μονάδα μας, ύστερα από μια διαδικασία πειραματισμών και δοκιμών.

Πειραματισμοί-αποχρώσεις, πεντάγραμμα/Οι πιθανοί συνδυασμοί των τριών συνθηκών εργασίας με τα τρία βασικά είδη χώρων που έχουμε ορίσει. 

Σκοπός της δημιουργίας της εργασιακής μονάδας είναι αρχικά η δυνατότητα που δίνεται στους υποψήφιους να εργαστούν πάνω στα ενδιαφέροντα και τις ιδέες τους, να πειραματιστούν και να προβάλλουν το έργο τους στο κοινό. Έτσι, πρώτιστη ανάγκη είναι η ικανοποίηση των αναγκών στους χώρους της μονάδας. Παράλληλα, στόχο έχει να δημιουργεί κάθε φορά τις κατάλληλες συνθήκες (ανάλογα με το χώρο που τοποθετείται) ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για κάποιες δραστηριότητες των κατοίκων της γειτονιάς και να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω οικειοποίηση της ίδιας, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου μέσα από τη χρήση της.
Κατά τη διαδικασία της σύνθεσης βασιστήκαμε για την ανάπτυξη της μονάδας στη χρήση τριών κανάβων. Έναν κάναβο  κλιμάκωσης για τη δημιουργία αμφιθεάτρου ικανό να φιλοξενήσει προβολές, διαλέξεις και συζητήσεις, έναν κάναβο ενιαίας επιφάνειας για αθλητικές δράσεις και εκθέσεις και έναν κάναβο που διαμορφώνει το χώρο κατάλληλα για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και μαθημάτων. Τέλος, επιθυμούμε να ενσωματώνει η μονάδα μια προγραμματική ευελιξία και να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των διαφόρων χρηστών του χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μεταβλητών επιφανειών που διαμορφώνουν ποικιλίες χώρων και επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τους χρήστες της μονάδας. 

Αφετηρία της εργασιακής μονάδας που κατασκευάζουμε αποτελούν οι τρεις περιπτώσεις συνθηκών εργασίας με τα τρία είδη χώρων. Πιο συγκεκριμένα, η ελάχιστη μορφή της εργασιακής μονάδας ξεκινά με έναν ενιαίο χώρο, χωρίς υψομετρικές διαφορές [flat room], δίπλα δυο επιφάνειες που διαμορφώνουν τη συνθήκη του γραφείου [desk room] και τέλος έναν χώρο συνεργασίας σε πάγκο [stand room] που κορυφώνει το πίσω μέρος της μονάδας, ώστε ο χώρος που απομένει να είναι πλήρως λειτουργικός από το επίπεδο του εδάφους. Η ελάχιστη εργασιακή μονάδα αναπτύσσεται και αρχίζει και υποδέχεται νέα άτομα δημιουργώντας νέους χώρους μέσα από την έννοια της φυσαρμόνικας. Αυτές οι τρεις σταθερές εξορισμού εργασιακές δομές απομακρύνονται μεταξύ τους κατά Α/2 δηλαδή περίπου 1μ. για να υποδεχθούν τις νέες επιφάνειες. Κάθε επιφάνεια που εισέρχεται, αρχικά δοκιμάζεται σε κάθε πιθανή ενδιάμεση θέση πάνω στον κάναβο με βάση κάθε φορά τις εκατέρωθεν σταθερές επιφάνειες. Με κριτήριο τη λειτουργικότητα των επιμέρους εργασιακών δομών χωρίς υπολειμματικά μέρη και τη διατήρηση του συνόλου της, η εργασιακή μονάδα ακολουθεί τον κεντρικό άξονα ανάπτυξής της, δηλαδή την ενσωμάτωση των τριών ειδών κοινόχρηστων χώρων. Στο πρώτο μισό κομμάτι, έναν εν δυνάμει όλο και μεγαλύτερο ενιαίο χώρο ικανό να φιλοξενήσει αθλητικές, καλλιτεχνικές δράσεις, εκθεσιακό χώρο κ.ά., ενώ στο υπόλοιπο μέρος δύναται η διαμόρφωση του χώρου με πάγκους και γραφεία για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, μαθημάτων, εργαστήρια κλπ., δημιουργώντας συνολικά έναν αμφιθεατρικό χώρο. 

Πρόγραμμα, επιλεγμένες συνθήκες εργασίας/ Παρουσίαση των βασικών στοιχείων που δομούν το πρόγραμμα της μονάδας καθώς και των επιλεγμένων συνθηκών εργασίας που το ικανοποιούν.

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς κατασκευάστηκε ένα μοτίβο με το οποίο λειτουργεί το μεταβλητό κομμάτι (φυσαρμόνικα) της μονάδας μας. Στην πρώτη εισαγωγή τοποθετούνται δυο επιφάνειες Α/2 με δύο πιθανές θέσεις η κάθε μία, στην επόμενη οι επιφάνειες τοποθετούνται σε καθορισμένη θέση και το ίδιο μοτίβο εισαγωγής επαναλαμβάνεται όσο χρειάζεται να ανοίξει η μονάδα και να υποδεχθεί νέους υποψήφιους-εργαζόμενους κάθε φορά. Κάθε τοποθέτηση επιφανειών εμπεριέχει πλήθος συνθηκών εργασίας και τρόπων που οι χρήστες επεμβαίνουν στο χώρο. 

Διαδικασία ανάπτυξης της μονάδας/Παρουσίαση της λογικής με βάση την οποία καθορίστηκαν οι μεταβολές που ενσωματώνει η μονάδα μας από την ελάχιστη μορφή της αλλά και κάθε αναπτυγμένη εκδοχή της στο χώρο (παραδειγματική ανάπτυξη μέχρι τις τέσσερες πρώτες εισαγωγές επιφανειών που στη συνέχεια λειτουργεί επαναληπτικά).
Διάγραμμα εναλλαγών κατόψεων/Ανάπτυξη της μονάδας κατά τις τέσσερις πρώτες εισαγωγές.
Διαμόρφωση αρνητικού και ύψους της μονάδας/Παρουσίαση του αποθηκευτικού χώρου της μονάδας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ως προς την πρόσβασή του, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολειμματικοί χώροι ακόμα και στο ελάχιστό τους. Παράλληλα,  διαμορφώνεται το ύψος εσωτερικά της μονάδας. 
Αξονομετρική ανάπτυξη την μονάδας /Παρουσίαση αξονομετρικών σχεδίων για την κάθε εισαγωγή μεταβλητών και σταθερών επιφανειών με βάση το μοτίβο ανάπτυξης.
Αξονομετρικά σχέδια κατόψεων και σχέδια επεξήγησης εσωτερικά των μονάδων.
Προοπτική τομή με παραδειγματικά υλικά, κλίμακα 1:20 
Τοπογραφικό αξονομετρικό σχέδιο με κάποιες μονάδες στον Αθηναϊκό χώρο-συρραφή περιοχών σε ένα σχέδιο οδηγό της ιδέας μας.