Δ005.16 Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης απόρρητων δεδομένων

Τϊτλος Διπλωματικής: Research and Process centre of confidential Data
Φοιτητής: Μαρίνα Χαραλαμπίδου
Επιβλέπων καθηγητής: Τσινίκας Νικόλαος,  Βαβίλη Φανή
Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 28.09.2016

Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής αφορά ένα κέντρο έρευνας και διαχείρισης απόρρητων δεδομένων. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του κελύφους θεωρείται αναγκαίο η πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με:
α) την ένταξη του στο περιβάλλοντα χώρο υπό την έννοια του καμουφλαρίσματος
β) το βαθμό δυσκολίας της προσβασιμότητα του
γ) τις απαραίτητες προδιαγραφές των εσωτερικών χώρων για τις διάφορες υπηρεσίες και  λειτουργίες που πρόκειται να φιλοξενήσει.
Ως προς την τοποθεσία εγκατάστασης του κελύφους, επιλέχθηκε η βραχονησίδα μεγάλο Σόφρανο ή αλλιώς Ζαφοράς. Πρόκειται για μία βραχονησίδα του Καρπάθιου Πελάγους η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Δωδεκανήσων και υπάγεται στο Δήμο Αστυπάλαιας. Η έκταση της είναι περίπου 1,281 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι εντελώς ακατοίκητη. Το κέλυφος τοποθετήθηκε στη δυτική πλευρά βραχονησίδας, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της υψομετρικής ανισότητας του βουνού, δημιουργείται έντονο το φαινόμενο της σκιάς, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από κοινές δορυφορικές λήψεις. Παράλληλα το σημείο αυτό κρίθηκε ενεργειακά ευνοϊκό, καθώς η ύπαρξη ισχυρών ανέμων αποτελεί την κυρία πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέροντας κατά συνέπεια στο κέλυφος τη δυνατότητα να αποκτήσει ενεργειακής αυτονομία.
Ως αρχική ενέργεια για την εξαγωγή της μορφολογικής προσέγγισης του κελύφους, προσημειώθηκε η καμπυλότητα της επιφάνειας του βουνού με επίπεδες επιφάνειες. Ο κύριος λόγος για την επίτευξη της διαφοροποίησης της φυσικής πλατφόρμας* αποτέλεσε η ανάγκη του κελύφους γεωμετρικά να παραπέμπει στον αυτοσκοπό του, να εκφράζει δηλαδή το χαρακτήρα του ως ένα αντικείμενο στρατιωτικής φύσης εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των αεροσκαφών stealth.


Για την πρόσβαση στο χώρο προνοήθηκε η ύπαρξη μίας μικρής Μαρίνας καθώς και μίας υδραυλικής πτυσσόμενης πλατφόρμας ελικοδρομίου.
Όσο αφορά το σχεδιασμό των κατόψεων, ακολουθήθηκαν κάποιοι κάναβοι οι οποίοι εξάχθηκαν από σημεία του ίδιου του κελύφους. Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν χώροι περίπλοκοι, σε παρόμοια λογική με αυτήν των λαβύρινθων. Το ίδιο ισχύει και για τη κατακόρυφη κίνηση καθώς επιβάλλεται η εναλλαγή ανελκυστήρων ανά ορόφους. Κατα συνέπεια, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας πλοήγησης, χειρισμός ο οποίος επιτρεπει τη διαφύλαξη των μονάδων από εχθρικούς παράγοντες. Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένη στρατηγική ως ένα σύστημα διαχείριση της ασφάλειας, εντάσσεται χρονολογικά στα πανάρχαια χρόνια. Το εντοπίζουμε, στη πολυπλοκότητα του πολεοδομικού Κανάβου των νησιωτικών οικισμών, ως επιτήδεια κίνηση για προστασία, από τις πειρατικές επιδρομές. Αναφέρετε επίσης και και σε ιστορικά κείμενα του Θουκυδίδη, αναλυτικότερα στη επίθεση των Θηβαίων κατά των Πλαταιών.

Το κέλυφος διαχωρίζεται σε έξι επίπεδα ,όπου το καθένα έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα ανάλογα με τις υπηρεσίες που φιλοξενεί. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται το δωμάτιο των υπεριπολογιστών (Data centre rooms) καθώς και κάποια γραφεία διοίκησης. Έχει άμεση επικοινωνία με το μηχανοστάσιο το οποίο είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος της ανεμογεννήτριας. Σαν χώρος, έχει μειωμένες ανάγκες φυσικού φωτισμού, σε αντίθεση όμως τις υψηλές απαιτήσεις εξαερισμού του. Το δεύτερο επίπεδο, αποτελεί ουσιαστικά το χώρο διαμονής του προσωπικού. Υπάρχουν κοινόχρηστα υπνοδωμάτια και μπάνια καθώς και χώρο εστίασης. Το τρίτο επίπεδο είναι το κυρίως επίπεδο, εκείνο που αποτελεί την επίσημη είσοδο για τους επισκέπτες. Στεγάζει ένα εκθεσιακό χώρο, καθώς και μια αίθουσα παρουσιάσεων. Στο επίπεδο τέσσερα βρίσκονται τα εργαστήρια επιστημονικών ερευνών , τα λεγόμενα cleanrooms. Τα cleanrooms αποτελούν ειδικές εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας , τα οποία πληρούν αυξημένες απαιτήσεις και προδιαγραφές ούτως ώστε να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τους επιβλαβής ατμοσφαιρικούς ρύπους στο εσωτερικό τους. Το επίπεδο 5 αποτελεί τη μήτρα του κτηρίου, καθώς βρίσκεται η κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης ολόκληρού του συστήματος. Στο τελευταίο επίπεδο, βρίσκεται ο πύργος ελέγχου εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας. 
Όλοι χώροι εσωτερικά επενδύονται με Radar absorbent materials, υλικά τα οποία φέρουν στην υλική τους σύνθεση σωματίδια φερρίτη και εφαρμόζονται ανα διατάξεις στρωμάτων καθώς έιναι υπέυθυνα για την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η εξωτερική επιδερμίδα του κελύφους κατασκευάζεται απο ειδικό πυρίμαχο μέταλλο το οποίο λόγω της ιδιότητας του να οξειδώνεται εντασσεται οπτκά με τη όχρα του περιβάλλοντος προσφέρωντας έτσι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην όλη σύνθεση. Ο φερων οργανισμός του κελύφους αποτελέιται απο ενα μεταλλικο χωροδικτύμα το οποιο πακτώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια υποστηλωμάτων κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Συμπερασματικά λοιπόν, προκύπτει μια ελαφρία κατασκευή, ενα λειτουργικό αυτόνομο και τεχνολογικά άρτιο κτήριο όπου όλοι οι χώροι δημιουργούνται με τη προοπτική της ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα η ιδιόμορφη του γεωμετρία συμβάλλει στη ομαλή ένταξη με το φυσικό περιβάλλον.