Δ003.17 WAL(L)king in between

Τίτλος: WAL(L)king in between
Φοιτήτριες: Δουδωνή Δανάη-Αικατερίνη, Παπαχρήστου Αναστασία
Επιβλέποντες: Τσακαλάκης Δημήτρης 
Σύμβουλος: Τζομπανάκης Αλέξιος
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φεβρουάριος 2017

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την ανάδειξη των ενετικών τειχών της πόλης των Χανίων και τη διαμόρφωση ενός δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στην τάφρο και στους προμαχώνες και στους επιπρομαχώνες, μέσω της δημιουργίας ελεύθερων χώρων περιπάτου, πρασίνου, συγκέντρωσης, πολιτισμού και αναψυχής με στόχο τη σύνδεση της ιστορικής δομής  με το σύγχρονο αστικό ιστό. 


Η μελέτη επικεντρώνεται στις στρατηγικές διαχείρισης της ενετικής κατακερματισμένης οχυρωματικής ζώνης, η οποία περιβάλλει την παλιά πόλη των Χανίων και αποπειράται να δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα σχεδίασης, σεβόμενο την πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα των διαφορετικών περιοχών επέμβασης. 


Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση εστιάζει στο ανατολικό τμήμα των υφιστάμενων ενετικών οχυρώσεων, αναπτύσσοντας σε βάθος τις στρατηγικές προθέσεις που παρουσιάστηκαν σε όλο το μήκος των τειχών, με στόχο τη λειτουργική και αστική σύνδεση αυτών με την πόλη, την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης των κατοίκων και τη δημιουργία χώρων περιπάτου, πρασίνου και συγκέντρωσης των κατοίκων και των επισκεπτών της.


Επιλέγεται ο σχεδιασμός τριών ζωνών, εκείνη στο επίπεδο του πεζοδρομίου, η οποία λειτουργεί ως μπαλκόνι προς την τάφρο, η δεύτερη στο επίπεδο της τάφρου που φιλοξενεί πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, αφήνοντας τη ωστόσο να αναπνεύσει επιλέγοντας κυρίως χαμηλή φύτευση προκειμένου να μένει ανεμπόδιστη η θέαση του τείχους, αλλά και να διαφοροποιείται από το χαρακτήρα της τρίτης ζώνης, εκείνης του υπερυψωμένου πάρκου που βρίσκεται στις επιχωματώσεις και προσφέρει μια νέα πνοή στην πόλη. Ωστόσο, παρόλο που θεωρούνται τρεις παράλληλες ζώνες δε λειτουργούν μόνο αυτόνομα, καθώς επιδιώκεται η σύνδεση αυτών, αλλά και η σύνδεση τους με τον ιστό της ιστορικής πόλης.