Δ023.22 | “MobilPark: Επαναχρησιμοποίηση Πετρελαιοπηγών για τον Σχεδιασμό Ξενοδοχειακού Πάρκου”

Τίτλος έργου: “MobilPark: Επαναχρησιμοποίηση Πετρελαιοπηγών για τον Σχεδιασμό Ξενοδοχειακού Πάρκου”
Φοιτητής: Μιχάλης Μπίνιος
Επιβλέπων καθηγητής: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Σχολή: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση των μονάδων των θαλάσσιων πετρελαιοπηγών για τον σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων, ως ένα αφήγημα ιδιωτικοποίησης των πολιτικών της καθημερινής ζωής. Αφετηρία της θεματικής είναι η απαρχή των ταξιδιωτικών οδηγών, οποίοι δημιουργήθηκαν από τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων σε μια προσπάθεια εξοικείωσης του κοινού με τον τουρισμό με το αυτοκίνητο, οδηγώντας στην εγκαθίδρυση της κλίμακας πέντε αστεριών, που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Αρχικά αναλύονται οι πρακτικές εταιρειών που μεταφράζουν την τεχνολογία τους σε πολιτικές καθημερινής ζωής, ενώ γίνεται ειδίκευση στην περίπτωση της ExxonMobil, που έφτιαξε τον πρώτο ταξιδιωτικό οδηγό. Στην συνέχεια, αναλύεται και επιλέγεται η δομή της πετρελαιοπηγής που θα χρησιμοποιηθεί για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στις ελληνικές ακτές, και ορίζεται το λεξιλόγιο τυπολογιών. Έπειτα, επιλέγεται το σημείο παρέμβασης στην Εγνατία οδό, που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 90, για την δημιουργία ξενοδοχειακού πάρκου από τα βιομηχανικά κελύφη της παλιάς πετρελαιοπηγής, που βιώνεται με το αυτοκίνητο. Τέλος, σύμφωνα με την πεντάστερη κλίμακα του ταξιδιωτικού οδηγού, σχεδιάζονται τρεις κύριες ξενοδοχειακές μονάδες κατά μήκος της διαδρομής, οι οποίες ανταποκρίνονται στην κατοίκηση, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

   Εικόνα 1: Τυπική Μονάδα Ημι-Βυθιζόμενης Πετρελαιοπηγής
   Image 1: TypicalSemi-SubmersibleOilRig

Αφορμή του προβληματισμού αποτελούν οι πρακτικές που ακολούθησαντα χρόνιαμετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που παρατηρείται πως εταιρείες που προηγουμένως ενασχολούνταν με την δημιουργία του πολεμικού κεφαλαίου και της βιομηχανικής παραγωγής, ξεκίνησαν να στρέφουν το ενδιαφέρον στους τομείς της καθημερινής ζωής, με κέντρο την αρχιτεκτονική (Βλ. Alcoa, Monsanto). Την πρακτική αυτή διαμόρφωσης πολιτικών ψυχαγωγίας και καθημερινής ζωής γύρω από το προϊόν εφάρμοσε και η ExxonMobil στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία ορυκτών καυσίμων. Συγκεκριμένα, το 1958, μια χρονιά αφού η εταιρεία κατασκευάζει την πρώτη πλατφόρμα εξόρυξης εκτός στεριάς από ανθεκτικά υλικά, ιδρύεται ο πρώτος ταξιδιωτικός οδηγός της Αμερικής με όνομα  ‘MobilGuide’ ή αλλιώς ‘MobilTravelGuide’, με σκοπό την διάδοση του τουρισμού με το αυτοκίνητο.

    Εικόνα 2: Κατάσταση Αποδιοργάνωσης
    Image 2: StateofDis-Assembly

Υπόθεση αυτής της εργασίας είναι πως ξεκινάει η εξόρυξη των ορυκτών κοιτασμάτων στην περιοχή της Κρήτης και του Ιονίου (για τα θαλάσσια οικόπεδα αυτά έχει ήδη κλείσει η συμφωνία διαχείρισης μεταξύ των ExxonMobil, Total και HellenicPetroleum). Για την εξόρυξη χρησιμοποιούνται Ημι-βυθιζόμενες (Semi-Submersible) πλατφόρμες, οι οποίες είναι οι κατάλληλες για το βάθος του θαλάσσιου πυθμένα της περιοχής. Ο τρόπος που συντηρείται μια μονάδα είναι μέσω της μεταφοράς των κομματιών της στην στεριά και στην επιδιόρθωση τους ή την αντικατάστασή τους. Επομένως, η πετρελαιοπηγή αναγνωρίζεται ως ένα Open-Source σύστημα, το οποίο αποτελείται από διάφορα κομμάτια (plug-ins), τα οποία ξεκολλάνε, συνδυάζονται, μεταφέρονται, και επαναχρησιμοποιούνται, δημιουργώντας μια τυπολογία αντικειμένων ενός παζλ. Αυτή είναι και η αφετηρία για τον ανασχεδιασμό τους και την επαναχρησιμοποίηση τους πέρα από το αρχικό τους πλαίσιο.
    Εικόνα 3: Επιλογή Τοποθεσίας
    Image 3: Site Selection

Προς αναζήτηση της τοποθεσίας εξετάζεται η περίπτωση της  Εγνατίας Οδού, ως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Οδού 90. Η Ευρωπαϊκή Οδός 90 διασχίζει 5 χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ξεκινάει από την Λισσαβόνα και τερματίζει στα σύνορα της Τουρκίας-Ιράκ. Η τοποθεσία επιλέγεται για την λειτουργία της ως κόμβος συνάντησης των τουριστικών προορισμών του γύρω ηπειρωτικού τοπίου, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη σημαντική στάση δυτικά της Ηγουμενίτσας.Έτσι, επιλέγεται μια στάση που εξυπηρετεί τον τουρισμό με το αυτοκίνητο μεγάλης κλίμακας.

    Εικόνα 4: Masterplan
     Image 4: Masterplan

Μετά από μελέτη και καταγραφή της περιοχής, επιλέγονται τρία βασικά σημεία παρέμβασης ανάλογα με την τοπογραφία και τα landmarks του μέρους.Οι προγραμματικές χρήσεις ορίζονται με βάση τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, ονομαστικά την πολυτελή κατοίκηση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Έτσι, σχεδιάζονται τρείς στάσεις σε μια διαδρομή που διαμορφώνει το ευρύτερο ξενοδοχειακό πάρκο: 1. Το αθλητικό κέντρο, στο βόρειο άκρο της διαδρομής | 2. Το Hub κατοίκισης στο κέντρο-είσοδο της διαδρομής από την Εγνατία Οδό | 3. Το ψυχαγωγικό κέντρο στο νότιο άκρο της διαδρομής, στην λίμνη Χότκοβα.

    Εικόνα 5: Αξονομετρική Προβολή Γενικού Τοπογραφικού και Γραμμικά Σχέδια Παρέμβασης
     Image 5: Site Topographyand Orthographic Drawings


    Εικόνα 6: AthleticClub -Αξονομετρικό Διάγραμμα Ογκοπλασίας
     Image 6: Athletic Club -Axonometric Diagram

Το AthleticClub επαναχρησιμοποιεί τον μπετονένιο κάναβο της πλατφόρμας της πετρελαιοπηγής. Ο κάναβος σπάει και διαμορφώνεται πάνω στο τοπίο, δημιουργώντας ένα όριο από δοκάρια ανάμεσα στα οποίατοποθετούνται τα προγράμματα, ενώ παράλληλα συνομιλεί οργανικά με την τοπογραφία της περιοχής.

    Εικόνα 7: AthleticClub - Γενικό Αξονομετρικό
     Image 7: Athletic Club – General Axonometric


    Εικόνα 8: AthleticClub–Προοπτική Τομή
     Image 8: Athletic Club – Photorealistic Image of Perspective Section

    Εικόνα 9: AccommodationHub -Αξονομετρικό Διάγραμμα Ογκοπλασίας
     Image 9: Accommodation Hub - Axonometric Diagram

Το AccommodationHub επαναχρησιμοποιεί τις σχεδίες, τους πυλώνες, τους διαδρόμους εκφόρτωσης και τις δεξαμενές της πετρελαιοπηγής. Λειτουργεί ως ο κεντρικός πυρήνας της κατοίκησης, διαθέτοντας 60 δωμάτια, τα οποία τοποθετούνται μέσα στο κέλυφος των πλέον άδειων σχεδίων. Οι σχεδίες τοποθετούνται στον χώρο με τους μπετονένιους πυλώνες της πετρελαιοπηγής ανάμεσά τους, πάνω στους οποίους κολλάει η κάθετη κίνηση. Ένας μεταλλικός κάναβος ορίζει τους ενδιάμεσους χώρους και στηρίζει, σε συνδυασμό με τους πυλώνες, το σύστημα των προγραμμάτων. Το Hub τοποθετείται στο πέρασμα του παράδρομου της κεντρικής αρτηρίας του πάρκου, γύρω από τον οποίο σχεδιάζεται το parking των αυτοκινήτων στο επίπεδο του εδάφους.

    Εικόνα 10: AccommodationHub - Γενικό Αξονομετρικό
     Image 10: Accommodation Hub – General Axonometric

    Εικόνα 11: AccommodationHub– Προοπτική Άποψη
     Image 11: Accommodation Hub – Photorealistic View

    Εικόνα 12: FunTower -Αξονομετρικό Διάγραμμα Ογκοπλασίας
     Image 12: Fun Tower - Axonometric Diagram

Το FunTower αποτελείται από τον πύργο αντλίας της πετρελαιοπηγής. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα τα ψυχαγωγικά προγράμματα του πάρκου. Τοποθετείται στο νότιο άκρο της διαδρομής, πάνω στην λίμνη Χότκοβα. Ως υποδομή πρόσβασης δημιουργείται μια γέφυρα για αυτοκίνητων που συνδέει τον πύργο με την κεντρική αρτηρία της διαδρομής.Στον πρώτο όροφο σχεδιάζεται το Ballroom, ο κύριος χώρος εκδηλώσεων του ξενοδοχειακού συστήματος. Στον δεύτερο όροφο υπάρχει open-aircinema, ενώ στην κορυφή του πύργου τοποθετείται κενό γλυπτό μεγάλης κλίμακας, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο του υδροβιότοπου.

    Εικόνα 13: FunTower –Γενικό Αξονομετρικό
     Image 13: Fun Tower – General Axonometric

    Εικόνα 14: FunTower - Προοπτική Άποψη
     Image 14: Photorealistic View

__________________________________________________________________________


Project title: “Mobil Park: Repurposing of Offshore Oil Rigs for the Design of Motel Park
Student: Michael Binios
Supervisor Professor: Leonidas Papalampropoulos
University: School of Architecture, University of Patras

Abstract

The theme of this project is the repurposing of off-shore oil rigs for the design of a motel park, functioning as a cautionary tale of the privatization of every-day lifestyle politics. The starting point of the research was the birth of the travelling guides, which were created from oil companies in an attempt to familiarize car-based tourism to the wider public, setting the five-star rating system that is still used today. Firstly, the practices of companies that translate their technological advancements to everyday politics are analyzed, while the case of ExxonMobil is studied furtherly, as the creator of the first travel guide. Then, the structure of the offshore oil rigs that will be used at the Greek coasts are researched, leading to the creation of systematic typologies. Furtherly, the site is selected due to its position on the EgnatiaOdos, which is a part of the European Route 90, for a motel park that is experienced through driving to be created, from the industrial parts of the old oil rig. Finally, according to the standards of the five-star rating system from the travel guide, three major stops are designed across the route, that offer the services of accommodation, athleticism and amusement.

Investigating the Cold War culture, one finds that many companies (ex. Alcoa, Monsanto) previously occupied with the production of War and industrial capital, now show an interest in everyday life practices, with a special focus on architecture (Ex. Alcoa, Monsanto). This practice of modifying the politics of everyday life rules regarding the product can also be found in the history ExxonMobil, the biggest company of hydrocarbon fuel in USA. Specifically, in 1958, the first travel guide is created by ExxonMobil, named ‘Mobil Travel Guide’, as an attempt to familiarize the wider public with motor-based tourism.

This study’s premise is the beginning of the extraction of Greek hydrocarbons outside of Crete and Ionian Sea (the management of these oil fields has already been agreed upon between ExxonMobil, Total, and Hellenic Petroleum). For the extraction, the type of the Semi-Submersible Platform is chosen, which is suitable for this area. The way a platform is maintained is by moving certain parts back to land for repairs, or replacement. This leads to the reading of the platform as an Open-Source system, in which the plug-ins of system partscan be torn apart, interchanged, moved, and reused, creating a typology of objects that operate as pieces of a whole puzzle.

The case of Egnatia Route is studied, as a part of European Route 90. The ER90 crosses 5 countries, beginning from Portugal and ending in the Turkish-Iraqi Border. The site is selected for its use as the node of close tourist attractions, next to the port of Igoumenitsa, creating a stop that promotesmotor-basedtourism in a wider scale.

After the mapping of the site, three locations are singled out due to the topography and the landmarks of the site. The programmatic uses are set according to the travel guide’s standards for a five-star hotel, namely athleticism, luxury accommodation, and amusement. Three stops are therefore designedalong the route, that assemble the hotel park as a whole: 1. The Athletic Club, at the northern end of the park | 2. The Accommodation Hub at the center – entry from EgnatiaOdos | 3. The Fun Tower at the southern end of the route, on Lake Hotkova.

The Athletic Club repurposes the concrete grid of the floor of the platform. The grid breaks and is modified along the site, making borders of beams,that programs are designed between them.

The Accommodation Hub reuses the pontoons, the columns, the boarding bridges, and the oil tanks of the rig. It functions as the main structure for living quarters, with 60 rooms that are designed into the old industrial parts of the rig’s pontoons. The rows of the rooms are placed opposing each other, creating long corridors next to the columns, on which the vertical moving axiis are located. A metallic grid defines the spaces in between, and the system of the programs as a whole.

The Fun Tower is consisted of the repurposed pump tower of the oil rig. The programs for the amusement element of the park can be found there. It is placed at the southern border of the route, on the surface of Lake Hotkova. A car bridge is designed to connect the main route with the tower’s parking on the surface. A ballroom is designed on the first floor, the main event room of the hotel park. On the second floor the open-air cinema is designed as mid-point to the tip of the tower, where a big-scale sculpture is used as watch tower of the surrounding landscape.