Δ008.17 FILL/FEEL THE VOID

Τίτλος: FILL/FEEL  THE VOID
Φοιτητής:  Δημοπούλου Ευγενία
Επιβλέπων: Αντωνίου Δημήτριος
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάτρα 2017


Το θέμα που πραγματεύεται η διπλωματική μου εργασία δεν είναι η ιστορία ενός κτηρίου, με δύσκολη και εντυπωσιακή στατική επίλυση. Είναι η ιστορία ενός κενού στο κέντρο της πόλης. Ανήκει στην κατηγορία του αστικού σχεδιασμού και αφορά στον χώρο της Βαρβακείου αγοράς και της Βαρβακείου πλατείας.


Ορμώμενη από το θέμα της ερευνητικής μου εργασίας, με τίτλο « Η πολιτική δυναμική του αστικού χώρου και το παράδειγμα της Αθήνας», στην οποία επικεντρώθηκα στην ανάλυση του ιστορικού τριγώνου των Αθηνών, αποφάσισα να μελετήσω ένα κεντρικό σημείο αυτού, τη Βαρβάκειο.


Η εργασία ξεκινά να επεξεργάζεται ένα κοινωνικό κενό, ένα κενό προσβασιμότητας και λειτουργιών. Καταλήγει δε σε ένα δεύτερο κενό, κενό με άλλη έννοια, χωρική, που γεμίζει όμως από κινήσεις και ανθρώπινα συναισθήματα.
Ο τίτλος της εργασίας είναι διττός. Τελικά Fill ή Feel The Void ?
Στα αρχικά σχεδιαστικά μου στάδια, αποφάσισα να θέσω κάποιους κανόνες, τους οποίους επιχειρώ να πραγματοποιήσω χωρικά.
  • Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της πλατείας και της αγοράς.
  • Ενοποίηση των λειτουργιών μέσω της χωρικής ενοποίησης.
  • Ιστορική συνάφεια.
  • Διατήρηση πολυπολιτισμικότητας.
  • Επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς τυπολογίας του χώρου. Νέα ζωή-παλιά εικόνα.
  • Λογική ανοιχτού πρότζεκτ, που συνεχίζει να εξελίσσεται από τους κατοίκους.


Ο σχεδιασμός μου βασίζεται σε μια αστική επίλυση των προαναφερθέντων θεμάτων, με στόχο όχι τη δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού όγκου αλλά την αναζωογόνηση της υπάρχουσας τοπολογίας, στα πλαίσια πάντα μιας πόλης μέσα στην κρίση. Άλλωστε, η κρίση της πόλης συνδέεται άμεσα με την κρίση της κοινωνίας και αντίστροφα, έτσι και η αναζωογόνηση της αστικής πραγματικότητας μπορεί να συνεπάγεται και μια αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού και μια επανακατοίκηση του κέντρου.