Δ008.18 Συγκρότημα Λουτρικών Εγκαταστάσεων σε άμεση σχέση με την περιοχή Natura Πιερίας


Τίτλος:Συγκρότημα Λουτρικών Εγκαταστάσεων σε άμεση σχέση με την περιοχή Natura Πιερίας
Φοιτήτριες: Κολοκυθά Αντιγόνη, Λαμπίδου Εμμανουέλα
Επιβλέποντες Καθηγητές: Αμερικάνου Ελένη, Λουκόπουλος Δημήτριος, Δενδρινός Σταύρος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
05/07/2018, Ξάνθη

Το κέντρο μελέτης της διπλωματικής μας εργασίας βρίσκεται στις Αλυκές Κίτρους του νομού Πιερίας, στις οποίες υπάρχει λιμνοθάλασσα με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα που προστατεύεται από το θεσμό Natura. Το ιδιαίτερο υδάτινο περιβάλλον της δημιουργεί συνθήκες ιαματικού τουρισμού, αφού η μεγάλη άνωση και η ιαματική λάσπη των αμμοθινών -γνωστών και ως «τηγάνια»- συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι έναν αξιόλογο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγχρόνως, γίνεται παραγωγή και διαχείριση άλατος από την Αλυκές Α.Ε, η οποία παραχωρεί μερικά από τα «τηγάνια» για τη λουτρική χρήση. Ο οικισμός των Αλυκών είναι μόλις μισό χιλιόμετρο μακριά, έχοντας μάλιστα ένα γραφικό λιμανάκι με καΐκια ανάμεσα από αυτόν και τη λιμνοθάλασσα.
Η λεπτομερής «ανάγνωση» της περιοχής καθώς και η προσωπική μας επίσκεψη σε αυτήν, μας βοήθησαν να εντοπίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα, να προβληματιστούμε και εν τέλει να συγκροτήσουμε μία πρόταση, μέσω της διπλωματικής μας, για την προστασία και την ανάδειξή της. Παρατηρήθηκε πως η περιοχή Natura δεν προστατεύεται επαρκώς, ο ιαματικός της πηλός βρίσκεται στην αφάνεια με ελάχιστους να γνωρίζουν τη δωρεάν διάθεση του, ενώ η απουσία συνδέσεων κυκλοφορίας πεζών μεταξύ της λιμνοθάλασσας και του οικισμού καθιστούν προβληματική την κίνηση από και προς σε αυτή χωρίς ΙΧ. Κατά συνέπεια, στοχεύουμε στην προστασία και την ανάδειξη της περιοχής Natura, και την υγιή ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού. 
Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:  
1) Χάραξη περιπατητικών διαδρομών συνδέοντας τη λιμνοθάλασσα, το λιμανάκι, τον οικισμό, αλλά και το οικόπεδο μελέτης.
2) Ήπιες παρεμβάσεις στην περιοχή Natura (μονοπάτια, κιόσκια) που ενώνονται με τις παραπάνω διαδρομές διευκολύνοντας τον πεζό επισκέπτη.
3) Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού κτιριακού συγκροτήματος, εκ του οποίου αναλύεται εκτενέστερα το κομμάτι των Λουτρικών Εγκαταστάσεων. 


Η αρχιτεκτονική μας σύνθεση και ο διαχωρισμός των κύριων ενοτήτων βασίστηκε στις λουτρικές πορείες της Υδροθεραπείας και της Πηλοθεραπείας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες πολύ αυστηρές διαδρομές στη θεραπευτική διαδικασία, επιδιώξαμε την ευελιξία στις κινήσεις του επισκέπτη προσφέροντας πολλές εναλλακτικές πορείες κατά την επίσκεψή του. Μερικές από αυτές τις διαδρομές γίνονται εφικτές μέσω του κεντρικού υπαίθριου χώρου, στον οποίο συγκεντρώνονται τόσο λουτρικές χρήσεις όσο και σημεία στάσης για διαλλείματα μεταξύ των λουτρών. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός υπαίθριου χώρου για τις ανάγκες της πηλοθεραπείας, αφού η «βρώμικη» φύση της δημιουργεί δυσκολίες σε εσωτερικό χώρο και απαιτεί τον περιορισμό της σε ελεγχόμενες δεξαμενές ή δωμάτια.


Το φέρον σύστημα της δομής εδραιώνεται σε έναν τριγωνικό κάναβο από ισοσκελή τρίγωνα πλευράς 8 μέτρων, ο οποίος αποδίδει μεγάλους χώρους, προσφέροντας έτσι ελευθερία στην κάτοψη και ένα ιδιαίτερο, οργανικό σχήμα. Αναλυτικότερα, ο φέρων οργανισμός είναι μία σύμμικτη κατασκευή και αποτελείται από κολώνες οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου 60 cm, οι οποίες ενώνονται με μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ 300, ενώ δευτερεύοντα δοκάρια ΙΡΕ 200 και τεγίδες κοιλοδοκών 12 x 6 (cm) συμπληρώνουν και κάνουν εφικτή την κυματώδη στέγαση από τετράγωνα πάνελ CORTEN πλευράς 100 cm. Όσον αφορά τη συνολική έδραση του κτιρίου στο βαλτώδες έδαφος των αλυκών θεωρούμε ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενός ενιαίου πεδίλου στο υπόγειο, συνδυαζόμενο με πασσάλους για βελτιστοποίηση της στατικότητας. 
       
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνδέονται με τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αλλά και την «ατμόσφαιρα» του κάθε χώρου. Ειδικότερα, η τοπική πέτρα στους τοίχους των λουτρικών χώρων βοηθά στη διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας, ενώ μαζί με τον ατμό των λουτρών δημιουργείται ένας ιδιαίτερος αισθητικά χώρος.