Δ050.18 Ελευσίνα | αστικό πεδίο θραυσματικής συνύπαρξης


Διπλωματική Εργασία: Ελευσίνα | αστικό πεδίο θραυσματικής συνύπαρξης
Φοιτήτριες: Καραδημητρίου Ιωάννα, Λεβεντοπούλου Ιουλία
Επιβλέπων Καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης | Οκτώβριος 2018


Η διπλωματική εργασία αποσύρθηκε μετά από αίτημα των φοιτητριών.