Δ010.17 Η Συν[κατ]οικία της Σπλάντζιας

Τίτλος εργασίας: Η Συν[κατ]οικία της Σπλάντζιας
Φοιτήτριες:  Μακρή Ξανθίππη, Θωμά Φωτεινή
Επιβλέπων Καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία Παρουσίασης: Ιούνιος 2017

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχοντας ως αφορμή την δυναμική σχέση της κοινωνίας με την πόλη επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την διαμόρφωση δημόσιων χωρικών και κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της γειτονιάς. Εστιάζοντας στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στην  παλιά πόλη παρατηρήσαμε πως οι υποπεριοχές της δεν έχουν εξελιχθεί με όμοιο τρόπο, είτε πολεοδομικά-αστικά, είτε κοινωνικά. Η Σπλάντζια θεωρείται υποβαθμισμένη και παραμελημένη περιοχή σε σύγκριση με το δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης, το οποίο έχει αναπτυχθεί κυρίως τουριστικά και εμπορικά. Ωστόσο, αποτελεί μια συνοικία, που διατηρεί μέχρι και σήμερα μια διαφορετική ταυτότητα. Αυτό που την χαρακτήριζε έντονα ήταν οι κοινωνικές ομάδες που εγκαθίστανται στην περιοχή, συνήθως μειονότητες, αποδίδοντας της κάθε φορά διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στόχος μας, λοιπόν, ήταν η ανάδειξη της ποικιλομορφίας της περιοχής με σεβασμό στην ιστορική της εξέλιξη, και παράλληλα η βελτιστοποίηση της κοινωνικής συναναστροφής και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών. Μέσω της ήπιας διαμόρφωσης ενός δικτύου πλατειών και πεζοδρόμων καθώς και με την ένταξη νέων κοινωνικών χρήσεων θέλαμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς και να μην αλλάξει ο συνολικός κοινωνικός χαρακτήρας της συνοικίας με αντικείμενο την εκμετάλλευση.