Δ035.17 Αποκατάσταση και επανάχρηση του Εμνιέτ Χαν στη Θεσσαλονίκη

Τίτλος: Αποκατάσταση και επανάχρηση του Εμνιέτ Χαν στη Θεσσαλονίκη
Φοιτήτριες: Μιχαλάτου Δανάη, Τσιπιανίτη Σοφία
Επιβλέποντες Καθηγητές: Δούση Μαρία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
29 Ιουνίου 2017

Η παρούσα εργασία έχει θέμα την αποκατάσταση και επανάχρηση του Εμνιέτ Χαν. Το κτίριο βρίσκεται στο Φραγκομαχαλά της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εδέσσης 3 όπου βρίσκονταν πολλά  διατηρητέα κτίρια, κτισμένα πριν την πυρκαγιά του 1917, όπως και το κτίριο μελέτης.  Η διατήρηση και η αποκατάστασή του θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση και αναβάθμιση της περιοχής, που έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια.  Η πρόταση αποκατάστασης αφορά την επανάχρηση του κτιρίου ως κτίριο γραφείων. Το κτίριο ακολουθεί την τυπολογία της στοάς καθ’ύψος, τοποθετώντας καταστήματα και γραφεία τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο, διατεταγμένα γύρω από έναν κεντρικό χώρο.  Μετά από την αξιολόγηση του κτιρίου, κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση των προσθηκών που αλλοιώνουν το χαρακτήρα του.  Προτείνεται, επίσης, η προσθήκη κατ' επέκταση του κτιρίου για να ενισχυθεί η χρήση αυτή.  Η προσθήκη προσπαθεί να ακολουθήσει τις βασικές χαράξεις του Εμνιέτ Χαν, με σεβασμό τόσο προς αυτό όσο και προς την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν τα κτίρια της οδού, συμβάλλοντας και στην ανάδειξή του.  Βασική αρχή είναι απλότητα των όψεων και των υλικών.  Το ισόγειο και των δύο κτιρίων ενοποιείται με χρήση καφέ-bar και εκθεσιακό χώρο στο πατάρι και με βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο.  Στους ορόφους της προσθήκης τοποθετούνται οι κοινόχρηστοι χώροι των ενοικιαστών των γραφείων.  Στις όψεις της προσθήκης τοποθετούνται στο μεσοπάτωμα και στον α΄ όροφο αναδιπλούμενες περσίδες για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας και τον επιπλέον σκιασμό.  Ίδιου τύπου στέγαστρα τοποθετούνται και στο ισόγειο του παλιού κτίσματος.  Τελική σχεδιαστική πρόθεση είναι το κτίριο με τη νέα προσθήκη να δώσουν μία νέα πνοή στην κίνηση της οδού.The Project is about the restoration and the reuse of Emniet Han.  The building is located in Frangomahala, at the center of Thessaloniki, on 3 Edessis Street, where are located a lot of other listed buildings that were built before the fire of 1917.  The restoration of the building is necessary, and will help the regeneration of the total area, which has been decreased the latest years. The design proposal is about the reuse of it as an office building.  The shops and offices of all the levels are laid out around a central space.  After the valuation of the building, the abolishment of its subsequent addings is considered crucial.  The proposition embodies an extension next to the existing building, in order to empower its new function.  The new structure follows the same lines as Emniet Han, with respect to its form and also to the individuality of the area.  The main design principal is the simplicity of the facades and the materials.  The ground floor of both the old and the new building is unitized and functions as a cafe-bar with a loft exhibition space.  On the upper floors of the new structure there are the shared spaces for the tenants of the offices.  Folding blinds are placed at the facades on the level of the loft and the first floor, providing privacy and shading. Final intention of the proposed building and its extention is to bring new life across the street.