Δ017.16 Δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου με ένταξη νέων κτιρίων στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης

Τίτλος: Δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου με ένταξη νέων κτιρίων στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης 
Φοιτητική ομάδα: Αλμπάνη Χρυσάνθη, Σεϊτανίδου Μάρθα 
Επιβλέποντες καθηγητές: Πατρίκιος Γεώργιος, Αμερικάνου Ελένη, Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Ημερομηνία παρουσίασης: Ιούλιος 2016


Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης, και η σύνδεση της περιοχής μελέτης με την υπόλοιπη πόλη. Στόχος ήταν ο επαναπροσδιορισμός των χρήσεων γης σε αυτό το τμήμα της παραλιακής ζώνης και η αναζωογόνησή της. Η πρόταση περιλαμβάνει την οργάνωση και χωροθέτηση των κτιρίων και των υπόλοιπων υπαίθριων διαμορφώσεων και μια διατύπωση βασικών προθέσεων σχετικά με την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. 
Επικεντρωθήκαμε στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Αλεξανδρούπολης που είναι το πιο φυσικό τμήμα της και εγείρει ζητήματα ανάπτυξης.


Στόχος μας ήταν να προσδώσουμε ζωή στην περιοχή και έτσι οδηγηθήκαμε στην πρόταση ενός Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου.


Πρωταρχικός προβληματισμός και επιδίωξη μας ήταν η σύνδεση της περιοχής μελέτης με την υπόλοιπη πόλη και την παραθαλάσσια ζώνη στα ανατολικά. Εντοπίσαμε δύο δυνατότητες σύνδεσης.
Η πρώτη ήταν ένας άξονας που συμβάλλει στη δημιουργία ενός δικτύου πράσινων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων και οδηγεί στην περιοχή μας. Πρόκειται για έναν άξονα κίνησης πεζών και ποδηλάτων που προωθεί την λειτουργία και χρήση των πάρκων και των αθλητικών εγκαταστάσεων από περισσότερους κατοίκους. 


Η δεύτερη σύνδεση, που γίνεται με έναν άξονα παράλληλο με την θάλασσα, στοχεύει στην αποκατάσταση της συνέχειας του παραλιακού μετώπου. Απώτερος στόχος ήταν η αναζωογόνηση διαφορετικών περιοχών της πόλης που δεν διέθεταν συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά προσέφεραν τη δυνατότητα αξιοποίησης προκειμένου να δοθεί νέα πνοή ζωής.


Προχωρώντας στην περιοχή έντονης παρέμβασης, σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό της αποτέλεσαν οι βασικοί άξονες που οδηγούν από την πόλη στην περιοχή. Οι πέντε άξονες που επιλέχθηκαν χωρίζουν την περιοχή σε επιμέρους περιοχές και οδηγούν στον παραθαλάσσιο άξονα κίνησης που δημιουργήσαμε. Ο δεύτερος οριζόντιος άξονας ενώνει τους πράσινους χώρους και τις αθλητικές εγκαταστάσεις καταλήγοντας στην περιοχή μας. Συνεχίζοντας προτείνουμε έναν κάνναβο που διατρέχει όλη την περιοχή παρέμβασης. Ο τελευταίος αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση της πρόθεσής μας που ήταν η οργάνωση της περιοχής ως μιας μικρογραφίας της πόλης.  
Αναφορικά με το κτιριολογικό πρόγραμμα της πρότασης περιλαμβάνει τυπικά κτίρια γραφείων, κτίρια γραφείων για start up επιχειρήσεις, καταστήματα, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα διαλέξεων και εργαστηρίων, ξενώνες, εστιατόριο, café, αθλητικές εγκαταστάσεις και μια σειρά από επαναλαμβανόμενες μονάδες παραθαλάσσιων εξυπηρετήσεων (WC, αποδυτήρια, café take away, θαλάσσια αθλήματα) κατά μήκος της παραθαλάσσιας διαδρομής. 


Τα κτίρια τείνουν να μειώνονται σε μέγεθος και ύψος από τα ανατολικά προς τα δυτικά, όπως και η πόλη πλησιάζει στα όριά της. Η ίδια μείωση παρατηρείται και καθώς πλησιάζουμε προς τον άξονα της παραθαλάσσιας κίνησης. Επιδίωξή μας ήταν η αστική οργάνωση της περιοχής μελέτης, ως μια συνέχεια της πόλης, όμως πέρα από τα κτίρια του πάρκου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία πράσινων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και αστικών κενών. Οι διαμορφώσεις του υπαίθριου χώρου εντοπίζονται σε όλη την έκταση του πάρκου, αλλά σε μεγαλύτερη πυκνότητα στο δυτικό άκρο του πάρκου. 


Σε γενικό πλαίσιο, ο προγραμματικός σχεδιασμός μας για την περιοχή περιελάμβανε μία συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων, συνεδρίων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θεωρούμε πως μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, ενώ η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο δημιουργεί νέες και ελπιδοφόρες προϋποθέσεις. Η ποικιλία στις χρήσεις που προσφέρει το Πάρκο αποτελεί παράγοντα για την λειτουργία πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων, σεμινάρια διεθνούς ενδεχομένως επιπέδου με παροχή διαμονής και παράλληλη έκθεση. Ακόμα, η στέγαση start-up επιχειρήσεων μπορεί να αξιοποιηθεί, με τους νέους επιχειρηματίες να συμβουλεύουν και να προωθούν τους φοιτητές και τους νέους στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά, προτείνεται μια αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων σε μια μικρογραφία της ίδιας της κοινωνίας.