Δ019.17 Μ^3: μεταφερόμενη| μεταλλασσόμενη μονάδα

Τίτλος : Μ
Υπότιτλος: μεταφερόμενη| μεταλλασσόμενη μονάδα  
Φοιτητές: Μάνθος Ντάβος, Δήμητρα Ρουμελιώτη
Επιβλέποντες καθηγητές: Σταύρος Σταυρίδης, Παναγιώτης Βασιλάτος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
Ιούλιος 2017

Πρόθεση της διπλωματικής μας εργασίας ήταν η δημιουργία ενός συστήματος , που να μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές δραστηριότητες και να δημιουργεί διάφορές χωρικές ποιότητες παρακινώντας παράλληλα  το χρήστη στην αναγνώριση  και σχηματοποίηση  του χωρικού του φαντασιακού μέσω μιας τυπολογίας. Το σύστημα φανταζόμαστε να τοποθετείται σε δημόσιους χώρους, αστικά κενά ανεξαρτήτως σχήματος και μεγέθους και η λειτουργία του να είναι προσωρινή . Ως τυπικός χρήστης  επιλέχθηκε ο μη εκπαιδευμένος ενήλικάς, συνθήκη που δημιούργησε περιορισμούς στην πολυπλοκότητα χρήσης του συστήματός. 
Αρχικά  προσπαθούμε να ορίσουμε τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος καθώς και διατάξεις, που θα μπορούσαν να τις ικανοποιούν. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι δεν ήταν σε κανένα βαθμό πρόθεσή μας να ορίσουμε πλήρως αυτές τις λειτουργίες και την μορφοποίηση τους . Η σχηματοποίηση αυτή αποτέλεσε εργαλείο και αφετηρία της συνθετικής διαδικασίας και παράλληλα κριτήριο για την εξέταση της επιτυχίας της επίλυσης.  Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την έννοια της ελεύθερης μορφής αρχικά  για να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε τα όρια του συστήματος μας αλλά και για να ψηλαφίσουμε αυτές τις αυθόρμητες μορφές  τις οποίες δεν θα μπορούσαμε  αλλά ούτε και θέλουμε να ορίσουμε. 


Η τυπολογία που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε από την ανάγκη για την ικανοποίηση τριών βασικών αρχών του συστήματός: μεταβλητότητα, φορητότητα και πολλαπλασιασμός. Οι αρχές αυτές προκύπτουν ως μετάφραση των αρχικών μας προθέσεων και αποτελούν κομβικά στοιχεία για την λειτουργικότητα του συστήματος.
Η τυπολογία στην οποία καταλήγουμε είναι αυτή της μονάδας σε δύο επίπεδα.  Με το πρώτο να ικανοποιεί τις συνθήκες της φορητότητας και του πολλαπλασιασμού και το δεύτερο αυτό της μεταβλητότητας


Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μονάδα ( η οποία μπορεί και μεταφέρεται οδικώς και είναι η μονάδα πολλαπλασιασμού) αποτελείται από μια πλατφόρμα διαστάσεων 2.5 x 7.5 μ και από τρία δικτυωματικά Π που μετακινούνται κατά μήκος της πλατφόρμας και έχουν υποβοηθητική λειτουργία. Το μέγεθός της μονάδας αυτής ορίστηκε ως το ελάχιστό δυνατό, για να μπορεί ανεξάρτητα από τον πολλαπλασιασμό της να ικανοποίει κάποιες από τις βασικές λειτουργίες που έχουν οριστεί.  Η πολλαπλασιαζόμενη αυτή μονάδα για να μπορεί να μεταφέρεται διπλώνει σε μορφή κύβου.  Ως δεύτερη μονάδα, ή μονάδα μεταβλητότητας ορίζεται το τετράγωνο του κανάβου (5x12) σύμφωνα με τον οποίο διαιρείται η πλατφόρμα. Η μονάδα έχει μέγεθος 50x50 εκ και μετακινείται  καθ΄ ύψος. Η μετακίνησή είναι ασυνεχής ανά 15 εκ  και παίρνει συνολικά 6 θέσεις. Η επιλογή των υψών μετακίνησης ορίστηκε ώστε να εξυπηρετούνται συγκεκριμένες λειτουργίες  από την μονάδα αλλά και από τον συνδυασμό τους σε επίπεδο κανάβου.  Η μετακίνηση της γίνεται χειροκίνητα με μηχανισμό ψαλιδιών. Η επιλογή του μηχανισμού βασίστηκε στην ικανοποίηση των συνθηκών μεταβολής ύψους, στατικής επάρκειας καθώς και λειτουργικότητας. 


Η αρχική μονάδα (επίπεδο 1) μπορεί να πολλαπλασιάζεται και να αλληλεπιδρά σε διάφορους σχηματισμούς  ανάλογα με την χρήση και το περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται. Στην παρακάτω διαφάνεια παρουσιάζονται διαγραμματικές κατόψεις πολλαπλασιασμού εξ επαφής έως και τριών μονάδων. Η μελέτη αυτή έγινε για να επιβεβαιωθούν οι μίνιμουμ προϋποθέσεις του συστήματος και δεν εξαντλεί σε καμία περίπτωση τα όρια της κατασκευής. 


(εικόνα 5)
Η ανάγνωση των διαγραμματικών κατόψεων γίνεται με τα μαύρα τετράγωνα να αντιστοιχούν στην μονάδα (επίπεδο 2) στην θέση μηδέν και όσο η φωτεινότητα αυξάνεται τόσο η θέση της μονάδας(επίπεδο 2) να ανεβαίνει κατά τον άξονα Z. Η μορφή των διαγραμμάτων προέκυψε έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται οι διαφορετικές θέσεις ύψους από το πρόγραμμα του grasshopper για να μπορέσουμε να οπτικοποιήσουμε γρήγορα και εύκολα τις διάφορες καταστάσεις του συστήματος εισάγοντας στο πρόγραμμα διαφορετική διαγραμματική κάτοψη κάθε φορά.