Δ044.16 Οι πρώην Κυλινδρόμυλοι Καστρινάκη, εφαλτήριο για αστικούς μετασχηματισμούς, ανατολικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης

Τίτλος: Οι πρώην Κυλινδρόμυλοι Καστρινάκη, εφαλτήριο για αστικούς μετασχηματισμούς, ανατολικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης
Φοιτητής: Μουδατσάκης Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής: Σκουτέλης Νικόλαος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Επιτροπή: Βαζάκας Αλέξανδρος (Επίκουρος Καθηγητής), Τζομπανάκης Αλέξιος (Επίκουρος Καθηγητής)
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 09 Νοεμβρίου 2016

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του εναπομείναντος βιομηχανικού κελύφους, των Κυλινδόμυλων Καστρινάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και το σχεδιασμό του κενού δημοσίου χώρου, που έχει δημιουργηθεί.
Μελετάται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός μοντέλου αστικού σχεδιασμού, σε μια ανενεργή βιομηχανική γη, διερευνώνται οι νέες σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στο δημόσιο χώρο αλλά και ο τρόπος ενίσχυσης της κοινωνικής ζωής μέσα από τη χρήση των δημόσιων ανοικτών χώρων. Στην πρόταση ανάπλασης, ο σχεδιασμός ακολουθεί ένα διπλό επίπεδο προσέγγισης με στόχο την αναζωογόνηση της εγκαταλειμμένης γης και την αναβάθμιση της περιοχής. Δημιουργείται, επομένως, ένας πόλος κεντρικότητας με υπερτοπική εμβέλεια, λειτουργώντας ως βασικό κύτταρο της συνεκτικής πόλης.


Η περιοχή μελέτης αποτελεί σημαντικό ελεύθερο χώρο στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου από άποψη θέσης, φυσικού κάλλους και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Ηρακλείου προβλέπει στη θέση αυτή τη δημιουργία ενός υπερτοπικού χώρου πρασίνου, σε συνύπαρξη βέβαια με τους Κυλινδρόμυλους, μιας και το κτιριακό συγκρότημά τους, έχει χαρακτηριστεί «διατηρητέο».
Στην πρόταση, λοιπόν, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση του χώρου, η ένταξή του στον αστικό ιστό, η ανάδειξη του υπερτοπικού και αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα και η ανάδειξη του φυσικού κάλλους. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία πάρκου, ενοποιημένου με το γειτονικό πάρκο Γεωργιάδη, το πάρκο νεολαίας, την πλατεία Ελευθερίας, το Ηρώον του Ηρακλείου σε νεομινωικό ρυθμό και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Όσον αφορά το κτιριακό κέλυφος, μετά την αποκατάστασή του, προτείνεται να λειτουργήσει ως Δημοτική Πινακοθήκη, για την πόλη του Ηρακλείου.


Η σύνθεση των χρήσεων, η λειτουργική ισορροπία και συνοχή υλοποιούνται με την οργάνωση του χώρου, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας την υφιστάμενη δόμηση και την ιδιαιτερότητα του τοπίου. Η ορθολογική συγκρότηση και ο μη κατακερματισμός ενισχύονται και με ένα ιεραρχημένο δίκτυο κινήσεων που αφήνει το πράσινο να αναπτυχθεί ελεύθερα. Η οργάνωση των χρήσεων και οι χειρισμοί των κτιριακών όγκων μελετώνται έτσι ώστε να εγγυούνται την ισόρροπη και λειτουργική αρτιότητα ενός υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου, στοχεύοντας στην αειφόρο συμβολή του και στην αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης.
Η Πινακοθήκη, με τον περιβάλλοντα χώρο της, γίνεται ένας πολιτιστικός πυρήνας. Η έκθεση με το πάρκο, σ’ αυτή τη μεγάλη έκταση του εργοστασίου γίνονται κομμάτι της σύγχρονης ζωής.