Δ018.23 | Hemphibia: ανάπλαση τμήματος του παραλίμνιου μετώπου της Βεγορίτιδας με επαναφορά καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης

Φοιτήτρια: Κωνσταντίνα Αντωνέλη
Επιβλέποντες: Ασπασία Κουζούπη, Ζήσης Κοτιώνης
Σχολή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2023Η αρχιτεκτονική πρόταση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά την ανάπλαση τμήματος του παραλίμνιου μετώπου της Βεγορίτιδας με επαναφορά της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης και τη δημιουργία δομών για την επεξεργασία της. Μέσω της ανάπλασης επανεισάγεται η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στον τόπο, η οποία συνυφαίνεται με τις υπάρχουσες και τη λίμνη. Σε αυτό το καλλιεργητικό δίκτυο που δημιουργείται προστίθεται ένα δεύτερο, αυτό της επεξεργασίας και δημιουργίας βιοϋλικών βιομηχανικής κάνναβης. 
Αφετηρία για τον σχεδιασμό αυτού του δικτύου, που συνδυάζει την πρωτογενή με τη δευτερογενή παραγωγή, αποτέλεσαν αφηγήσεις του τόπου σχετικά με την καλλιέργεια και επεξεργασία βιομηχανικής κάνναβης, όπως γινόταν στο παρελθόν. Μια παραγωγική πορεία, από την καλλιέργεια μέχρι την κλωστή, που πραγματοποιούταν σε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων του χωριού και εξάρτησης από τη λίμνη, τόσο κατά την καλλιεργητική φάση, όσο και στα στάδια της μεταποιητικής διαδικασίας.
Η πρόταση λοιπόν, επιχειρεί τη δημιουργία ενός παραγωγικού προγράμματος στον τόπο με βασικές δομές επεξεργασίας, με τους εφήμερους και μόνιμους κατοίκους να εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί μια συνύφανση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος καθώς εκτός της κλωστικής παραγωγής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παραγωγή και έρευνα καινοτόμων βιοϋλικών κάνναβης. Παράλληλα, υπάρχουν μονάδες εφήμερης κατοίκησης για τους επισκέπτες ερευνητές, τεχνίτες και αγρότες. Σε τμήματα της ανάπλασης το παραγωγικό δίκτυο συναντά την εμπειρία βίωσης του τόπου με τις διαδρομές στο υδάτινο όριο, στις καλλιέργειες ή στον λίθινο δαίδαλο, ενώ υπάρχουν ζώνες προστασίας και ανάδειξης της ενδημικής βλάστησης. Η εφαρμογή διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών συμβάλλει στην αύξηση της βιοποικιλότητας και αποκαθιστά μια βιώσιμη και αρμονική ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας στο υπάρχον οικοσύστημα.

Τέλος, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δίπολα, με τα υποκείμενα-αμφίβια να κατοικούν στις εκάστοτε συνθήκες. Διημερεύουν μέσα και έξω από τη λίμνη, στις καλλιέργειες ή στα ενδημικά φυτά, σε συνθήκες γείωσης ή αιώρησης. Μεταλλάσσουν την ιδιότητα τους (αγρότες-ερευνητές-τεχνίτες), ανάλογα με την συνθήκη, την εποχή ή την ανάγκη, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.