Δ051.17 Κοινωνικός Πυκνωτής: Κέντρο πολιτισμού στην Πάρο

Τίτλος: Κοινωνικός Πυκνωτής
Υπότιτλος: Κέντρο πολιτισμού στην Πάρο
Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαϊωάννου Τάσης
Σύμβουλος Στατικών:  Άλκιμος Παπαθανασίου 
Σύμβουλος Η/Μ: Σουρίλας Κωνσταντίνος
Τοποθεσία: Πάρος, Ελλάδα
Επιφάνεια: 3300 m^2


Η μελέτη και η σύνθεση του νέου κέντρου πολιτισμού της Πάρου, είχε ως αφετηρία της την ανάλυση του τόπου. Η ιστορία του νησιού, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής του, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, καθώς και οι ακραίες εποχιακές πληθυσμιακές διακυμάνσεις, ήταν καθοριστικές για την εξέλιξη της σύνθεσης.

Για το νέο κέντρο πολιτισμού της Πάρου επιλέχθηκε η πρωτεύουσα του νησιού Παροικία και συγκεκριμένα το κομβικής σημασίας οικόπεδο του Αγροκηπίου. Η σύνθεση του νέου πολιτιστικού κέντρου εστίασε αρχικά στο επίπεδο της πόλης, επιχειρώντας την αστική συρραφή του Αγροκηπίου με τον αστικό ιστό της Παροικιάς.

Τόπος και Κουλτούρα 

Αρχέγονη Κυκλαδική ΑρχιτεκτονικήΚυκλαδική Τέχνη Τοποθεσία


Προσέγγιση Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος

Οι προθέσεις μας


Μέσα από τη χρήση της υπάρχουσας φύτευσης ως κύριο συνθετικό εργαλείο, επιχειρήθηκε η αναίρεση των υπαρχόντων ορίων, η οργάνωση των κινήσεων, καθώς και η διαπλοκή των προτεινόμενων χρήσεων. Όλα αυτά για να αποτελέσει το Αγροκήπιο, ένα ενεργό κι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και του νησιού, ικανό να υποδεχτεί τις νέες κτιριακές πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Εγκαταστάσεις που φιλοξενούν χώρους εκθέσεων, θέατρο κι αίθουσα προβολών, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, ψυχαγωγίας, βιβλιοθήκης και χωρών συνεδριάσεων. Στη σύνθεση αυτή επιχειρείται η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα με την ελάχιστη δυνατή χειρονομία. Διακριτές και δυναμικές συνθετικές χειρονομίες διαμορφώνουν και περιγράφουν  το νέο κέντρο πολιτισμού.

Με σαφή αναφορά στην αρχετυπική κυκλαδική απλότητα και το μεσογειακό τρίπτυχο του έσω – έξω – ανάμεσα, το νέο κέντρο πολιτισμού της Πάρου μέσα από τη δομή του, προάγει την κοινωνική ώσμωση, τον υπαίθριο βίο, την ζωτική σχέση με το φως και τη φύση, ως συνθήκες αναγκαίες για την δημιουργία και την κατανόηση του κυκλαδικού πολιτισμού.

Ως φυσική συνέχεια του ευρύτερου πολιτιστικού πάρκου του Αγροκηπίου, το νέο κέντρο πολιτισμού,  σιωπηλό στη μορφή του αλλά ηχηρό στη λειτουργία του ως κοινωνικός πυκνωτής και χώρος δημιουργίας, σημαίνει ένα νέο τοπόσημο για την Πάρο και τις Κυκλάδες. Προάγει τον πολιτισμό συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν, ενώ μέσα από την παιδεία και τη δημιουργία οραματίζεται το μέλλον.

Η υπάρχουσα βλάστηση είναι μεγάλο συνθετικό εργαλείο

Αξονομετρικό
Κέντρο πολιτισμού 


Διάγραμμα Κεντρικής Ιδέας


Λειτουργικό και Δομικό Αξονομετρικό


Τρισδιάστατη Προβολή


Αρχιτεκτονικά Σχέδια


Μακέτα