Δ015.19 | SS Regeneration: Μια σειρά αστικών επεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο της Χάβρης


Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: SS Regeneration: Μια σειρά αστικών επεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο της Χάβρης
Φοιτητής: Βαμβακάς Χαράλαμπος
Επιβλέπων Καθηγητής:  Πανηγύρης Κωστής
Ημερομηνία: Ιούνιος 2019
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤο SS Regeneration είναι μια σχεδιαστική πρόταση που αποτελείται από μια σειρά αστικών επεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο της Χάβρης στην Γαλλία. Η Χάβρη που αποτελεί και το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά προβλημάτων και προκλήσεων, εγείροντας τα ερωτήματα τόσο για το μέλλον της όσο και για το ποια κατεύθυνση θα επιλέξει για να τα διευθετήσει.

Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τον προβληματισμό αυτό, θα ερευνήσουμε την ιστορία, το λιμάνι, την ευρύτερη οικονομικοκοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήμερα και τέλος τα αναπτυξιακά σχέδια και στόχους της πόλης. Στην σύντομη αυτή έρευνα, θα εντοπίσουμε την φιλόδοξη προσέγγιση της Χάβρης ως προς τα παραπάνω ζητήματα, μια φιλοδοξία που παραλληλίζεται και ενισχύεται από τις αντίστοιχες φιλοδοξίες που συναντάμε στις υπόλοιπες γαλλικές πόλεις μεσαίου μεγέθους αφενός και στις σημαντικές πόλεις-λιμάνια αφετέρου.

Συμβαδίζοντας αρχικά με την παραπάνω πολυεπίπεδη φιλοδοξία, θα προβούμε στην πρόταση μιας πολεοδομικής-αρχιτεκτονικής πρότασης στα πλαίσια αυτής. Μέσα από μια σειρά αστικών αναλύσεων, θα καθορίσουμε τους γενικούς στόχους, την τοποθεσία, το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα αλλά και το ύφος της σχεδιαστικής μας πρότασης. Ένα μουσείο του λιμανιού της πόλης, ένα αθλητικό κέντρο, τρία εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, μια πλωτή πλατεία, μια αγορά και ένα παρατηρητήριο θα αποτελέσουν τα βασικά σημεία της πρότασης η οποία εκτείνεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. 

Καθοριστικό ρόλο στις παραμέτρους και τον ευρύτερο χαρακτήρα της σχεδιαστικής προσέγγισης θα παίξει το ανακατασκευασμένο στις αρχές του μοντερνισμού ιστορικό κέντρο της πόλης καθώς και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του. Σε αντίθεση με τις μεγαλεπήβολες προτάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια ενός υπερφιλόδοξου αστικού σχεδιασμού και συχνά αδιαφορούν πλήρως για την πόλη γύρω τους, η πρόταση του SS Regeneration αποσκοπεί όχι μόνο στο σεβασμό της αστικής ταυτότητας, αλλά στην εμψύχωσή της. Έτσι το SS Regeneration δεν είναι μια ακόμη γενικευμένη σχεδιαστική πρόταση που έρχεται σαν μάννα εξ ουρανού, αλλά ένα πλοίο με προορισμό το λιμάνι του, το λιμάνι της Χάβρης.


Σημείωση: 
Το σύνολο της εργασίας βρίσκεται στο Issuu.