Δ055.16 Επέμβαση στην περιοχή λιπασμάτων Δραπετσώνας: «Σχολή μουσικής, χορού και συνεργατικοί χώροι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας.»

Τίτλος : Επέμβαση στην περιοχή λιπασμάτων Δραπετσώνας
Υπότιτλος: «Σχολή μουσικής, χορού και συνεργατικοί χώροι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας.»
Φοιτητές: Μακρής Γαβριήλ, Μπάστη Ευγενία
Επιβλέπων καθηγητής: Σκουτέλης Νικόλαος
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιούνιος 2016


Στη διπλωματική αυτή έγινε πρόταση για επέμβαση στην περιοχή λιπασμάτων Δραπετσώνας, καθώς και πρόταση αποκατάστασης δύο υφιστάμενων διατηρητέων κελυφών, του πρώην υαλουργείου και του πρώην Κ.Η.Σ (κεντρικού ηλεκτρικού σταθμού). Τα υπόλοιπα κελύφη κατεδαφίστηκαν μέχρι το 2004. Η πρόταση περιλαμβάνει δημιουργία πλατείας στα βορειοδυτικά και σύνδεση με την πόλη της Δραπετσώνας, υπερτοπικό πάρκο και εργατικές κατοικίες. Η βασική αρχή που διέπει την πρόταση είναι η απόδοση της περιοχής στους κατοίκους της Δραπετσώνα και Κερατσινίου, καθώς το παραλιακό μέτωπο της περιοχή είναι και το μοναδικό που είναι προσβάσιμο για χρήσεις αναψυχής, ενώ αναγκαία είναι και η δημιουργία πάρκου, που απουσιάζει από τις γύρω περιοχές. Τόσο στην πρόταση για το πάρκο όσο και στις επιμέρους χρήσεις, υπάρχει σεβασμός στην διατήρηση της μνήμης της παλιάς χρήσης της περιοχής. Δεντροστοιχίες, καλλιέργειες και μικρότερα συνθετικά στοιχεία όπως παγκάκια, φωτιστικά, αναλειμματικοί τοίχοι και φύλα κορτέν, βρίσκονται πάνω στα ίχνη των κατεδαφισμένων κτιρίων.


Ως προς την πρόταση αποκατάστασης του παλιού υαλουργείου και του Κ.Η.Σ., οι σχεδιαστικές αρχές παραμένουν ίδιες. Υπάρχει σεβασμός στις εγγενής αξίες των μνημείων, κυρίως στην άυλη πολιτισμική (μνήμη της παλαιάς χρήσης) και ιστορικής. Στο υφιστάμενο κέλυφος προτείνονται μόνο εργασίες στήριξης και συντήρησης, ενώ οι νέες χρήσεις στεγάζονται σε νέα κελύφη μέσα στα παλιά και με εμφανώς διαφορετικά υλικά ώστε να υπάρχει διάκριση παλαιού και νέου. Οι χρήσεις που προτείνονται είναι: Σχολή χορού, μουσικής και συνεργατικοί χώροι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας, αλλά και κάποιοι χώροι αναψυχής και εστίασης.   


Σημείωση: Οι εργατικές κατοικίες είναι πρόταση διπλωματικής της ομάδας Κούρτης Π. και Σούχρας Κ. και τα σχέδια γενικής διάταξης έγιναν σε συνεργασία.