Δ058.17 Μουσείο Ακροκορίνθου

Τίτλος: Μουσείο Ακροκορίνθου
Φοιτητές: Πανόπουλος Θεόδωρος, Παπαγγελοπούλου Μαριάνθη
Επιβλέπων καθηγητής: Παπαϊωάννου Τάσης
Σύμβουλος καθηγητής: Καραδήμας Κωνσταντίνος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Τo κάστρο του Ακροκορίνθου βρίσκεται στον ομώνυμο ασβεστολιθικό βράχο, ύψους περίπου 570 μέτρων, τον οποίο συναντά ο επισκέπτης καθώς μπαίνει στην Πελοπόννησο, από την Στερεά Ελλάδα. 


Απο την αρχαιότητα έως και την ελληνική επανάσταση αλλάζει πολλά χέρια αλλά φέρει σημάδια διαρκούς κατοίκησης, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της άμυνας της αρχαίας Κορίνθου. Το μνημείο, πέρα από τις εξαιρετικής κατασκευής αμυντικές τοιχοποιίες, περιέχει κινστέρνες, κτίρια λατρείας, κτίρια κατοικίας και πύργους. Παρόλο που η ανασκαφική ιστορία του κάστρου είναι μακρά, λιγότερο από το 1% της έκτασής του έχει ανασκαφεί, ενώ οι όποιες -κατά καιρούς- αναστυλωτικές ενέργειες, δεν εστάθησαν επαρκείς για ένα τόσο σπουδαίο και μεγάλο μνημείο.


Θεωρούμε ότι ένας τόπος με τόσο πυκνή αρχαιολογική στρωματογραφία, δύναται να φέρει στο φως πολύ σημαντικά στοιχεία του τρόπου ζωής αλλά και κατοίκησης του κάστρου ανά τους αιώνες, αλλά και ενδεχομένως και της ιστορίας της εγγύς περιοχής. Αυτή υπήρξε και η αφορμή για τον σχεδιασμό ενός κτιρίου μουσείου, αρχαιολογικών εργαστηρίων και μουσειακών αποθηκών, το οποίο καλείται να απαντήσει τόσο στην ανάγκη των αρχαιολογικών ανασκαφών όσο και της έκθεσης των ευρημάτων του κάστρου. 


Οι οπτικές φυγές, η σπουδαιότητα της συνύπαρξης με το μνημείο αλλά και η μορφολογία του τόπου μας υπέδειξαν τα βασικά γνωρίσματα της συνθετικής χειρονομίας. Κεντρικά στοιχεία της πρότασης αποτελούν η ισχυρή γραμμική κίνηση, η θέση του κτιρίου σε σημείο που δεν ανταγωνίζεται το κάστρο με την κατάλληλη τοποθέτησή του κατά μήκος των υψομετρικών, η απλότητα στο σχεδιασμό και στις κινήσεις καθώς και οι παραγόμενες διαφορετικές χωρικές ποιότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις. 


Το μουσείο αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες. Η μία, απευθύνεται στους αρχαιολόγους και τους εργαζομένους του μουσείου, οι οποίοι κινούνται ανενόχλητοι στο κάτω επίπεδο αυτού, στο οποίο φιλοξενούνται οι μουσειακές αποθήκες, τα γραφεία και τα εργαστήριά τους. Η άλλη ενότητα, απαντάται στο πάνω επίπεδο, το οποίο αποτελεί το χώρο των μουσειακών εκθέσεων, το χώρο που αφηγείται την ιστορία του ιερού, αυτού, τόπου και στον οποίο παρουσιάζονται τα κυριότερα από τα ευρύματα του ιστορικού παλίμψηστου του Ακροκορίνθου. 


Σημαντικό συνθετικό στοιχείο, αποτελούν επίσης, οι δύο πλατείες, που έρχονται να συμπληρώσουν τη σχεδιαστική χειρονομία. Η κάτω πλατεία απευθύνεται στους αρχαιολόγους, βρισκόμενη στο επίπεδο των εργαστηρίων, ενώ η επάνω έχοντας απρόσκοπτη θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο, τοποθετείται στη θέση ενός μικρού πλατώματος, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης των Ι.Χ. των επισκεπτών και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο στάσης μεταξύ της ισχυρής γραμμικής πορείας που σχηματίζεται από το δρόμο, της πορείας ανάβασης στο κάστρο και της εισόδου στο μουσείο.