Δ074.17 Ψηφιακές εφαρμογές, κοινωνικά μέσα και επαυξημένη πραγματικότητα με παράδειγμα την πόλη των Χανίων

Τίτλος: Ψηφιακές εφαρμογές, κοινωνικά μέσα και επαυξημένη πραγματικότητα με παράδειγμα την πόλη των Χανίων.
Φοιτήτρια : Τέλιου Μαρινέλα (Telo Marinela)
Επιβλέπων καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φεβρουάριος 2017

Η παρούσα εργασία άρχισε ως προβληματισμός της χρήσης των ψηφιακών μέσων στην σύγχρονη πληροφοριακή εποχή. Παρατηρώντας το χάσμα μεταξύ του φυσικού χώρου και του ψηφιακού στην αστική καθημερινότητα η εργασία εξερευνά τρόπους της σύζευξης του άυλου και υλικού χώρου. Έτσι πραγματεύεται την χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων σε συνδυασμό με τα κοινωνικά Μέσα (Social Media) και την τεχνολογία της επαυξημένη πραγματικότητας (Augmented reality) στον δημόσιο χώρο. Οι ψηφιακές εφαρμογές αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και κλίμακες με παράδειγμα την πόλη των Χανίων. Τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως επίκεντρο και έναυσμα τις ενέργειες και τα χαρακτηριστικά του χρήστη - πολίτη.


Στο πρώτο επίπεδο ο χρήστης-πολίτης γίνεται αντιληπτός ως μέλος του ευρύτερου πληθυσμού της πόλης. Ο ευρύτερος πληθυσμός που δραστηριοποιείται στην πόλη, σε συνδυασμό με το φυσικό του περιβάλλον, δημιουργεί μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα. Στόχος της επέμβασης είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείτε από τις δράσεις των πολιτών να εκφράζεται πίσω στην πόλη.


Η έκφραση της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες εφαρμόζουν την χρωματική παλέτα στο δίκτυο φωτισμού της πόλης μέσα από ένα σύστημα συνεχούς ανατροφοδότησης. Προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός του συστήματος ακολούθησε η διαδικασία ποσοτικοποίησης της έννοιας “ατμόσφαιρα” . Η ατμόσφαιρα γίνεται αντιληπτή ως ο συνδυασμός διάθεσης (mood) και έντασης (intensity) μέσα στην πόλη. Η ένταση με την σειρά της διακλαδώνεται  στων αριθμό των ανθρώπων σε ορισμένο χώρο και στην κινητικότητα τους. Από την άλλη η διάθεση διαχωρίζεται σε 4 κατηγορίες (θετική με υψηλή ενέργεια,θετική με χαμηλή ενέργεια,αρνητική με υψηλή ενέργεια και αρνητική με χαμηλή ενέργεια). Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στην αντιστοιχία της ατμόσφαιρας σε ορισμένο χρώμα. Προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα οι δημόσιοι χώροι της πόλης χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες ώστε ο δείκτης της έντασης να υπολογίζεται αναλόγως.

Το προτεινόμενο σύστημα αντλεί πληροφορίες ( πάντα με την συναίνεση του χρήστη) από  τα social media των πολιτών και από την τοποθεσία τους στην πόλη.


Ως αποτέλεσμα τα φώτα της πόλης αλλάζουν χρώματα κάθε 15 λεπτά ενώ οι πιο συχνές αποχρώσεις εμφανίζονται στα φώτα του Σταδίου της πόλης κάθε 60 λεπτά προκειμένου να εκφράσουν την πιο κυρίαρχη ατμόσφαιρα.


Στο δεύτερο επίπεδο ο χρήστης- πολίτης γίνεται αντιληπτός ως μέλος μιας πολιτιστικής ομάδας. Στόχος της επέμβασης είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού δικτύου της πόλης παρέχοντας στους κόμβους του δικτύου τις απαραίτητες υποδομές (τόσο ψηφιακές όσο και υλικές) για την υποστήριξη πολιτιστικών δρώμενων. 


Έτσι σε επιλεγμένα σημεία του πολιτιστικού δικτύου προτείνονται επεμβάσεις χωρικής και ψηφιακής φύσεως οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις πολιτιστικές ομάδες της πόλης. Ο σχεδιασμός των υποδομών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα “Module” το οποίο με διάφορους συνδυασμούς να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα σημεία. 


Η προτεινόμενη υποδομή εμπεριέχει κινητές επιφάνειες για προβολή, προβολέα, ηχεία, σύστημα ελέγχου για να φιλοξενήσει δραστηριότητες  ενώ παράλληλα αποτελεί δημόσιο χώρο συνδιαλλαγής.


Για την διαχείριση και χρήση των υποδομών από τους πολίτες προτείνεται η χρήση ψηφιακής εφαρμογής. Με την εφαρμογή χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα επερχόμενα δρώμενα, να δικτυωθεί με άλλους χρήστες και να δημιουργήσει ο ίδιος κάποιο δρώμενο. Δημιουργώντας ένα δρώμενο επιλέγει ένα από τα σημεία της πόλης ορισμένη ημερομηνία και ώρα και εισάγει τις πληροφορίες για το δρώμενο του καθώς και τα συστήματα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει. 


Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή είτε από προσωπικές τους συσκευές είτε χρησιμοποιώντας  το σύστημα ελέγχου που υπάρχει στις προτεινόμενες υποδομές.

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ο χρήστης- πολίτης γίνεται αντιληπτός ως ατομικότητα. Ο πολίτης ως ατομικότητα μέσα από τα προσωπικά του φίλτρα (εμπειρίες,ενδιαφέροντα, ιδιοσυγκρασία, ψυχολογία κ.α ) αποκτά μια προσωπική αντίληψη του χώρου που τον περιβάλει. Στόχος της επέμβασης είναι η έκφραση της κάθε ατομικής αντίληψης στο δημόσιο χώρο. 


Η έκφραση αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψη παράλληλες πτυχές του χρήστη όπως η χρήση των κοινωνικών μέσων και των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων καθώς και η τάση του για εξερεύνηση και οικειοποίηση της πόλης.


Με την χρήση της εφαρμογής ο χρήστης από την μία μπορεί ένα εξερευνήσει την πόλη ψάχνοντας σε ποία σημεία άλλοι χρήστες έχουν επέμβει και από την άλλη μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος ψηφιακές παρεμβάσεις σε ορισμένο σημείο της πόλης. 


Οι χρήστες για να ανακαλύψουν τις κρυμμένες επεμβάσεις θα πρέπει να βρεθούν στο σημείο της επέμβασης και με την κάμερα της συσκευής τους να ευθυγραμμίσουν το “κλειδί” στο σωστό σημείο της πόλης. Έτσι ενώ εξερευνούν τις ψηφιακές επεμβάσεις παρατηρούν το περιβάλλοντα χώρο τους.