ΜΑ141.17 Πολυκατοικία Ιωακείμ & Ελ. Μαυράκη

Πολυκατοικία Ιωακείμ & Ελ. Μαυράκη
Πατρ. Ιωακείμ 23 & Λουκιανού
Αρχιτέκτονας: Ρένος Κουτσούρης
Έτος: 1937