Δ004.22 | Σχολή πλανητικών και διαστημικών επιστημών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 
Τίτλος: Σχολή πλανητικών και διαστημικών επιστημών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Φοιτήτρια: Μαργιωρή Λαΐς Ιωάννα
Επιβλ. Καθηγήτρια: Καραγιάννη Άννα
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, 2022
Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την ίδρυση της έκτης Σχολής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, της Σχολής Πλανητικών και Διαστημικών επιστημών. Δημιουργείται το σενάριο στο οποίο εμφανίζεται η ανάγκη ίδρυσης της νέας σχολής, γίνεται καταγραφή των υφιστάμενων συνθηκών, ανάλυση της περιοχής που εδρεύει το Πολυτεχνείο Κρήτης δηλαδή στα Κουνουπιδιανά των Χανίων και ανάλυση των παραμέτρων δημιουργίας της νέας σχολής.
Γίνεται ανάλυση πάνω στο νέο πρόγραμμα σπουδών της σχολής έτσι ώστε να προκύψουν οι χρήσεις που απαιτούνται και να δημιουργηθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα. Συνοπτικά η νέα σχολή σχεδιάζεται με αίθουσες διδασκαλίας συνολικά 450 τ.μ., αίθουσες προβολών συνολικά 820 τ.μ., ένα πλανητάριο 880 τ.μ., εργαστήρια 610 τ.μ., μια γραμματεία και 12 γραφεία διδασκόντων, ένα αναψυκτήριο και λοιποί χώροι. Παράλληλα, γίνεται μια ιστορική αναδρομή για να αιτιολογηθεί η σχεδίαση του κτιρίου, που έχει επηρεαστεί από τον “Διαστημικό αγώνα” κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κυρίως από πρότυπα από την Σοβιετική Ένωση, τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της Γιουγκοσλαβίας (Σοσιαλιστικός Μοντερνισμός). Μορφολογικά προκύπτει ως ένα κτίριο τοπόσημο με απολύτως δυναμικό σχήμα σαν να εκτοξεύεται από το έδαφος προς τον ουρανό ή μόλις να έχει προσγειωθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ως αποτέλεσμα, αυτό το δραματικό σχήμα παρομοιάζεται με ένα πύραυλο- ιπτάμενο δίσκο, είναι δηλαδή μια ουτοπική σχεδίαση που τείνει στο μέλλον ενώ υμνεί το παρελθόν.Ιστορική αναδρομή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προς τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος


Ανάλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης στο οποίο γίνεται η σχεδίαση της νέας σχολής σε ένα κεντροβαρικό σημείο


Ανάλυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που επαναλαμβάνονται στα κτίρια Σοσιαλιστικού Μοντερνισμού