ΜΑ142.17 Μαυροκορδάτου 4 (Ασπασίας Κανατσούλη 4)

Μαυροκορδάτου 4
(Ασπασίας Κανατσούλη 4)
1930 - 1945
Άγνωστος αρχιτέκτονας


Φωτογραφία του Κ. Κεβεντσίδη, 2012


Το κτήριο επί της οδού Ασπασίας Κανατσούλη 4 εντάσσεται στα διατηρητέα κτήρια ήδη από το 1999. Συγκεκριμένα, αποτελεί ένα εκ των 25 κτιρίων και κτισμάτων βιομηχανικής καμινάδας εντός του Δήμου Χαλανδρίου. Δεν είναι γνωστό ποιός αρχιτέκτονας επιμελήθηκε το σχεδιασμό αυτού. Το διώροφο κτήριο είναι εποχής μεσοπολέμου με δυτικοευρωπαικές επιδράσεις και διαθέτει ποικίλα χαρακτηριστικά στοιχεία του μοντέρνου κινήματος. Ειδικότερα, διαθέτει το χαρακτηριστικό κατακόρυφο άνοιγμα του κλιμακοστασίου, τη διαμόρφωση των παραθύρων, το γωνιακό στρογγυλό υποστύλωμα, στρογγυλούς φεγγίτες και την εκτεταμένη βεράντα - εσοχή ορόφου. Μια από τις λίγες αξιόλογες μονοκατοικίες που έχουν απομείνει.Φωτογραφία του Π. Εξαρχόπουλου, 2014

Μavrokordatou 4
(Aspasias Kanatsoulis 4)
1930 - 1945
Unknown architect

The building on Aspasias Kanatsoulis 4 is part of the preserved buildings since 1999. It is one of 25 buildings and industrial chimney buildings within the Municipality of Halandri. It is not known who architect edited this design. The two-storey building is a mid-war era with Western European influences and features various features of the modern movement. In particular, it features the characteristic vertical opening of the stairway, the configuration of the windows, the corner round column, round skylights and the extensive veranda-floor recess. One of the few remarkable detached houses that have remained.