Δ033.23 | Αγροτουρισμός στην περιοχή του Αμυνταίου: ανα-βιώνοντας το αγροτικό τοπίο


Φοιτήτριες: Ελένη Θάλεια Χατζάκου, Μαρία Μιχαλοπούλου
Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σακαντάμης
Σχολή: ΑΠΘ, 2023


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στο σχεδιασμό μιας νέας μονάδας αγροτουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα που προτείνεται αποτελείται από τρείς βασικούς τομείς: τον τομέα οινοποίησης που περιλαμβάνει τους χώρους οινοποίησης και γευσιγνωσίας, τον κεντρικό τομέα που περιλαμβάνει την υποδοχή, χώρους εστίασης και πολιτισμού καθώς και ένα θερμοκήπιο, και τέλος τους χώρους διαμονής. 
Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης βασίζεται στην ανάδειξη των αμπελώνων της περιοχής και στηρίχτηκε σε 3 βασικούς άξονες, κάθε ένας από τους οποίους φιλοξενεί και έναν από τους τρείς τομείς του κτιριολογικού προγράμματος. Μέσω της διάσπασης αυτών των αξόνων, και κατ’ επέκταση των χώρων της μονάδας, η πορεία ανάμεσα σε αυτούς αποκτά μια λογική αφηγηματική, με πολλαπλές θεάσεις και φυγές, καθώς επίσης και διαφορετικά σημεία εκτόνωσης, στοιχείο που εντείνει την αντίληψη του επισκέπτη σε σχέση με το τοπίο. Παράλληλα, τα υλικά που αξιοποιήθηκαν αντιπροσωπεύουν την παραδοσιακή και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, η ένωση των οποίων δίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο προσαρμόζεται στον χαρακτήρα της γύρω περιοχής. 
Συνολικότερα, στόχος μας είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας κοντά στη φύση, με πλήθος διαφορετικών ερεθισμάτων για τον χρήστη που θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να ανα-βιώσει τον αγροτικό τρόπο ζωής, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.