ΔΕ002.23 | House in Limassol VI

 

Main Information     
Project Name:House in Limassol VI | ΚατοικίαστηνΛεμεσόVI
Office Name:Vassiliades Architects | ΒασιλειάδηςΑρχιτέκτονες
Office Website:www.vassiliades-architects.com
Firm Location:Limassol, Cyprus | Λεμεσός, Κύπρος
-
Completion Year:2022
Gross Built Area (m2/ ft2):204 m2 / 2195 ft2
Project Location:Limassol, Cyprus | Λεμεσός, Κύπρος
Program / Use / Building Function:Residential | Κατοικία
-
Lead Architects:Vassiliades Architects | Βασιλειάδης Αρχιτέκτονες
Lead Architects e-mail:info@vassiliades-architects.com 
Photographer
Photo Credits: Giorgos Charalambous Photography
Photographer’s Website:https://gcharal.wixsite.com/giorgoscharalambous
Photographer’s e-mail:gcharalambous18@gmail.com

Project Description
-ΕΝ-
The aim of this project in Limassol was the creation of an nZEB, bioclimatic house, which is open to the south and to the view, whilst it takes advantage of the environmental conditions in order to achieve thermal comfort for its users. The small size of the plot required the careful positioning of the uses, in such a way as to be fully functional and with full exploitation of the environmental conditions to save energy.

Thus, the main idea was based on the implementation of bioclimatic practices, leading to the morphological identity of the building. This was expressed by the creation of a white "Z" shaped form, which integrates the covered parking spot with the main building volume, functions as a passive sun protection system and characterizes the morphology of the building. It should be noted that this Z-shaped form is aligned to the south in order to achieve the optimal sun exposure and sun protection, when the large southern glass surfaces enclosed within it, allow natural lighting, while they unify the interior with the exterior.

The spaces were translated in volumes which created a composition that was placed into the cavities of this white form and are separated into communal on the ground floor and private on the upper floor. The differentiation in the materiality of the volumes follows the differentiation in its internal function, following the fundamental modernism moto, “form follows function”. At the same time, the internal layout of the spaces was done in such a way as to provide the maximum possible privacy to the users from the side of the main street in the west, while at the same time the composition opens to the south taking advantage of natural lighting and solar energy as mentioned above. At the same time, the volume of the floor is cantilevered on the western side, creating a covered outdoor space and thus reducing the western solar loads during the summer months. More generally, the design moves with simple geometries touching on modern minimalist trends. This logic led to the use of the “honest” exposed concrete, large wooden surfaces and the neutral white color, while the same logic is followed inside, since the effort to maintain simplicity in geometry is expressed through the design and the choice of materials both on the staircase and on the furniture.

In the context of the bioclimatic design approach, a small patio was created, which in addition to the indirect natural light it provides, it also acts as a solar chimney, thus reducing the summer thermal loads and favouring the conditions fornatural cross ventilation. In addition to the above, other bioclimatic strategies were also implemented such as the achievement of natural cross ventilation for the majority of the spaces, the careful positioning of the principal spaces in the south creating a buffer zone using the secondary spaces in the north, the complete thermal insulation of the shell as well as the exploitation of the thermal mass of the building. These and in combination with the high-performance HVAC systems and the photovoltaic system, led to a zero energy balance building, thus achieving the original goal of the project.


-ΕΛΛ-
Στόχος στον σχεδιασμό αυτής της Κατοικίας στη Λεμεσό ήταν η δημιουργία μιας nZEB, βιοκλιματικής κατοικίας, η οποία να είναι ανοιχτή προς το νότο και τη θέα, ενώ εκμεταλλεύεται τις περιβαλλοντικές συνθήκες για την επίτευξη θερμικής άνεσης για τους χρήστες. Το μικρό μέγεθος του οικοπέδου απαιτούσε την προσεκτική τοποθέτηση των χρήσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως λειτουργική και με πλήρη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Έτσι, η κεντρική ιδέα βασίστηκε στην σχεδιαστική εργαλειοποίηση των βιοκλιματικών πρακτικών, οδηγώντας στη μορφολογική τους ταύτιση με τον σχεδιασμό του κτιρίου. Αυτό αρχικά εκφράστηκε με τη δημιουργία μιας λευκής μορφής σε σχήμα «Ζ», που ενσωματώνει τον στεγασμένο χώρο στάθμευσης στον κύριο κτιριακό όγκο, λειτουργεί ως σύστημα παθητικής ηλιοπροστασίας και χαρακτηρίζει τη μορφολογία του κτιρίου. Σημειώνεται ότι αυτή η μορφή «Ζ» είναι ευθυγραμμισμένη με τον νότο για την επίτευξη του βέλτιστου ηλιασμού και ηλιοπροστασίας, ενώ οι μεγάλες νότιες γυάλινες επιφάνειες που εσωκλείει, επιτρέπουν τον φυσικό φωτισμό και ενοποιούν το εσωτερικό με το εξωτερικό.

Οι χώροι μεταφράστηκαν σε όγκους και δημιούργησαν μια σύνθεση που τοποθετήθηκε στις κοιλότητες αυτής της λευκής μορφής και διαχωρίζονται σε κοινόχρηστους στο ισόγειο και ιδιωτικούς στον επάνω όροφο. Η διαφοροποίηση στην υλικότητα των όγκων ακολουθεί τη διαφοροποίηση στην εσωτερική τους λειτουργία, ακολουθώντας το θεμελιώδες μότο του μοντερνισμού, «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία». Παράλληλα, η εσωτερική διάταξη των χώρων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ιδιωτικότητα στους χρήστες από την πλευρά του κεντρικού δρόμου στα δυτικά, ενώ ταυτόχρονα η σύνθεση ανοίγει προς τα νότια εκμεταλλευόμενη τον φυσικό φωτισμό και την ηλιακή ενέργεια όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ταυτόχρονα, ο όγκος του ορόφου προβάλλεται στη δυτική πλευρά, δημιουργώντας έναν στεγασμένο εξωτερικό χώρο και μειώνοντας έτσι τα δυτικά ηλιακά φορτία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γενικότερα, το σχέδιο κινείται με απλές γεωμετρίες που αγγίζουν τις σύγχρονες μινιμαλιστικές τάσεις. Αυτή η λογική οδήγησε στη χρήση του «ειλικρινούς» εμφανούς σκυροδέματος, των μεγάλων ξύλινων επιφανειών και του ουδέτερου λευκού χρώματος, ενώ η ίδια λογική ακολουθείται και στο εσωτερικό, αφού η προσπάθεια διατήρησης της απλότητας στη γεωμετρία εκφράζεται τόσο μέσω του σχεδιασμού όσο και της επιλογής των υλικών στη σκάλα και στα έπιπλα.


Στο πλαίσιο της προσέγγισης του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δημιουργήθηκε ένα μικρό αίθριο, το οποίο εκτός από το έμμεσο φυσικό φως που παρέχει, λειτουργεί και ως αιολική καμινάδα, μειώνοντας έτσι τα θερμικά φορτία του καλοκαιριού και ευνοώντας τις συνθήκες για φυσικό διαμπερή αερισμό. Εκτός από τα παραπάνω, εφαρμόστηκαν και άλλες βιοκλιματικές στρατηγικές όπως η επίτευξη φυσικού διαμπερούς αερισμού για την πλειονότητα των χώρων, η προσεκτική τοποθέτηση των κύριων χώρων διημέρευσης στο νότο δημιουργώντας μια ζώνη ανάσχεσης χρησιμοποιώντας τους δευτερεύοντες χώρους στο βορρά, η πλήρης θερμομόνωση του κελύφους καθώς και η εκμετάλλευση της θερμικής του μάζας. Αυτά και σε συνδυασμό με τα συστήματα 
HVAC
 υψηλής απόδοσης και το φωτοβολταϊκό σύστημα, οδήγησαν σε ένα κτίριο μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, επιτυγχάνοντας έτσι τον αρχικό του στόχο.