Δ007.19 Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Κατράκειου Θεάτρου

Τίτλος: Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Κατράκειου Θεάτρου
Φοιτήτριες: Κωνσταντίνα Λουκά_ 6979934445, Έφη Μαστρόκαλου_ 6947168968
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καραμανέα Παναγιώτα
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχ. Μηχανικών
Ημ. Παρουσίασης: 07/03/2018ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περιοχή επέμβασης μας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή εικόνες εγκατάλειψης, γεγονός που δεν αρμόζει στον περιβάλλοντα χώρο ενός θεάτρου με σημαντική πολιτιστική αξία. Επιλέξαμε επομένως να δημιουργήσουμε ένα πάρκο που θα περιλαμβάνει ποικίλες χρήσεις (όπως αθλητισμός, πολιτισμός, οργανωμένο συγκρότημα κατοίκησης, παιδική χαρά, καλλιέργειες, skate park κ.α.) αλλά και διαφορετικές χωρικές ποιότητες όπως μικρά πλατώματα, μεγαλύτερες πλατείες, μονοπάτια, λόφους, χώρους πρασίνου με έντονη ή ήπια βλάστηση, ούτως ώστε η περιοχή μελέτης να λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους πολίτες όλες τις ώρες της ημέρας αλλά και όλους τους μήνες του χρόνου. Δημιουργούνται βαθμίδες με στόχο την επίλυση της υψομετρικής διαφοράς στη περιοχή και τη συνεχή οπτική επαφή και άμεση πρόσβαση σε όλα τα σημεία του πάρκου. Σημαντικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η εισαγωγή του υδάτινου στοιχείου καθώς και ο σχεδιασμός κτιρίου πολιτισμικής κυρίως χρήσης που φαίνεται να βγαίνει από τον βράχο, με βατό δώμα ως συνέχεια της βασικής περιπατητικής πορείας της πρότασης. Τέλος, μεριμνούμε για την καλύτερη δυνατή κυκλοφορία στην περιοχή, από και προς αυτήν με τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων να προβλέπονται στις δύο εισόδους του πάρκου με στόχο την αποφόρτιση του από αυτά.

ABSTRACT

The area in which we are intervening through our thesis design currently shows signs of abandonment and desertion. These conditions do not suit the environment surrounding a theater with significant cultural value. We have therefore decided to create a park that includes a variety of uses (such as sports, culture, an organized housing facility, playground, crop areas, a skate park etc), but also different spatial features such as small plateaus, squares, paths, hills, green spaces with intense or mild vegetation, so that the area will act as a pole of attraction for citizens at all times of the day and all months of the year. In addition, platforms are created to resolve the altitude difference within the area but also in order to simultaneously achieve continuous visual contact and direct access to all parts of the park. An important aspect of the proposal is the introduction of the element of water throughout the project as well as the design of a building mainly of cultural use that appears to be coming out of the rock. The roof of the building is conceptualized to be a continuation of the basic walking path of the park. Finally, we attend to traffic circulation within the area and also try to find the best way to approach it. By placing the parking spaces of the vehicles at the two entrances of the park we aim to reduce car circulation within it.