Δ047.18 Ανάπλαση της «Παλιάς Στράτας» στην Αμοργό στο πλαίσιο της σύνδεσης των Κυκλάδων μέσω δικτύων χερσαίων και θαλάσσιων μονοπατιών

Διπλωματική Εργασία: Ανάπλαση της «Παλιάς Στράτας» στην Αμοργό στο πλαίσιο της σύνδεσης των Κυκλάδων μέσω δικτύων χερσαίων και θαλάσσιων μονοπατιών
Φοιτητές: Αναστασίου Δημήτρης, Κόκκαλη Ελένη
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καραμανέα Πανίτα
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης | Νοέμβριος 2018

Στη μικροκλίμακα του συμπλέγματος των Κυκλάδων, τα χερσαία μονοπάτια αποκαλύπτουν τα κρυμμένα σημεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και μαζί τα ίχνη του ανθρώπινου μόχθου να δαμάσει την άγονη γη, όπως με τις αναβαθμίδες, τις δεξαμενές και τα αλώνια. Η περιήγηση των μονοπατιών διαφυλάσσει και ταυτόχρονα προσφέρει απλόχερα στο υποκείμενο την τέχνη και τη σοφία του τόπου μέσω της ελευθερίας της περιπλάνησης. Από την άλλη πλευρά, η θάλασσα ως συνδετικό στοιχείο ενισχύει την αίσθηση του συνόλου μεταξύ των νησιωτικών πληθυσμών και τόπων. Η διττή επιρροή της θάλασσας οδηγεί τους νησιωτικούς τόπους τόσο στην εσωστρέφεια, που τους αναδεικνύει ως μονάδες, όσο και στην εξωστρέφεια, που τους αναδεικνύει ως σύνολα συνδεδεμένους με τα υδάτινα μονοπάτια. Η οργάνωση των δύο τύπων μονοπατιών σε ενιαία δίκτυα δημιουργεί τις διαδρομές οι οποίες αποτελούν τον κύριο άξονα ανάδειξης των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών αξιών του κάθε νησιού. 
Στόχο μας αποτελεί η χάραξη και οργάνωση ενός σχεδίου διαδρομών και μιας τυπολογίας ήπιων υποδομών σε διακυκλαδική και τοπική κλίμακα, στο πλαίσιο δημιουργίας πλήρους δικτύου εναλλακτικού τουρισμού με ευαισθησία στην τοπικότητα και τη βιωματική εμπειρία με τον τόπο. Η Παλιά Στράτα της Αμοργού, πλούσια σε πολιτιστικά και γεωφυσικά στοιχεία, αποτελεί το πεδίο-πρότυπο για την ανάπτυξη αυτής της τυπολογίας.
Δείτε τη διπλωματική εδώ.