Δ007.20 | Ανασυγκροτώντας το δυτικό μέτωπο του Ρεθύμνου


Διπλωματική εργασία: Ανασυγκροτώντας το δυτικό μέτωπο του Ρεθύμνου
Φοιτητική ομάδα: Βρακίδη Στυλιανή, Μπενιουδάκη Αγγελική, Παπαδοπούλου Ίρις
Επιβλέπων καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 20201: Στρατηγικές και προθέσεις


Το προς μελέτη τμήμα του δυτικού Ρεθύμνου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κρητικού τοπίου πάνω σε θαλάσσιο μέτωπο με έντονο το ιστορικό παλίμψηστο, από την Ενετοκρατία και την Οθωμανική περίοδο. Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η ανασυγκρότηση και η αναβάθµιση της παραλιακής αυτής ζώνης, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική ανάπτυξη, διαρρηγμένη σχέση µε την θάλασσα και ασυνέχεια με τις αστικές δράσεις του κέντρου της πόλης.2: Οι χειρισμοί: Η σχέση φυσικής και νέας ακτογραμμής και τα κέντρα επέμβασης


Η πρόταση συνίσταται στην συνολική οργάνωση της περιοχής, μέσω ενός δικτύου επεμβάσεων και χειρισμών που στοχεύουν στην δημιουργία χωρικών συστημάτων εξάρσεων, κοιλοτήτων, απολήξεων και ανταποκρίσεων, τα οποία αρθρώνονται μεταξύ τους με μια παράκτια διαδρομή, μια εσωτερική παραλιακή διαδρομή και με κάθετες σε αυτές συρραφές-ανταποκρίσεις. Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν τόσο στην αποκατάσταση της συνάφειας με το κέντρο και τις περιοχές των νότιων υψωμάτων, όσο και στην ανάδειξη των αφανών ρεμάτων της περιοχής μελέτης και στην διείσδυση του φυσικού στοιχείου στην πόλη.3: Τα δίκτυα και τα επίπεδα της επέμβασης


Με τον σχεδιασμό του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, σε κομβικό και αρθρωτικό σημείο της πόλης, καθώς και με την αποκατάσταση και επανάχρηση των βιομηχανικών κελυφών, γίνεται μία προσπάθεια πολυεπίπεδης αναζωογόνησης της περιοχής.4:Εργαλεία και χειρισμοί του αστικού χώρου και του παράλιου μετώπου


Συνολικά, η πρόταση προβλέπει τον ανασχηματισμότης ακτογραμμήςκαι τον επαναπροσδιορισμό της αλληλεπίδρασης με τη θάλασσα, καθώς και τη δημιουργία ενός ανοιχτού, συνεκτικού καιδυναμικού αστικού τοπίου με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και αλληλεπιδράσεων.5:Το σύνολο της επέμβασης6: Η διασπασμένη ακτογραμμή και οι αστικές ανταποκρίσεις με τις περιοχές των νότιων υψωμάτων της πόλης7: Η σχέση του επαναχρησιμοποιούμενου βιομηχανικού κελύφους με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο και η διάκριση των παλαιών και νέων στοιχείων του
8: Επανάχρηση του πυρηνελαιουργείου Αφών Φραγάκη ως 
incubator επιχειρήσεων σχετιζόμενων με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα: Άμεση οπτική επαφή μεταξύ των χώρων και διάχυση του φωτός9: Επανάχρηση του πυρηνελαιουργείου Αφών Φραγάκη ως 
incubator επιχειρήσεων σχετιζόμενων με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα: Άμεση οπτική επαφή μεταξύ των χώρων και διάχυση του φωτός10: Το Δυτικό άκρο της παλαιάς πόλης: Δημιουργία υπερτοπικού πάρκου με την χρήση του υδάτινου στοιχείου ως έμμεση αναφορά στο ίχνος του ενετικού τείχους και με την μεταγραφή της διασπασμένης και πιο φυσικής ακτογραμμής πριν τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου11: Το Δυτικό άκρο της παλαιάς πόλης: Δημιουργία υπερτοπικού πάρκου με την χρήση του υδάτινου στοιχείου ως έμμεση αναφορά στο ίχνος του ενετικού τείχους και με την μεταγραφή της διασπασμένης και πιο φυσικής ακτογραμμής πριν τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου12: Το Δυτικό άκρο της παλαιάς πόλης: Δημιουργία υπερτοπικού πάρκου με την χρήση του υδάτινου στοιχείου ως έμμεση αναφορά στο ίχνος του ενετικού τείχους και με την μεταγραφή της διασπασμένης και πιο φυσικής ακτογραμμής πριν τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου13: Ο σφηνοειδής κτηριακός όγκος του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου που αγκαλιάζει το παραλιακό μέτωπο της πόλης.14: Το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρεθύμνου: Η δημιουργία ενός φιλικού και 
ανοικτού στους πολίτες δημόσιου κτηρίου, μέσω της στεγασμένης αστικής πλατείας, της διαφάνειας και των πολλαπλών κοινόχρηστων χώρων15: Το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρεθύμνου: H στεγασμένη αστική πλατεία, τα εσωτερικά αίθρια, η οπτική επικοινωνία ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα, το φυσικό φως και οι τρόποι διείσδυσής του, ως χειρισμοί της αφήγησης του κτηρίου