Δ021.19 | Aποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίουΔιπλωματική εργασία: Five | Aποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου
Φοιτήτριες: Αναγνωστοπούλου Μακρίνα, Μπαλάσκα Σοφία-Άννα
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γεωργιάδου Ζωή
Σχολή: Σχολή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Χρονολογία: Ιούνιος 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου του Οίκου Τυφλών Καλλιθέας ή «Αμπέτειον Μέλαθρον». Στόχος της εργασίας είναι η αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης και διαμόρφωσης του κτηρίου σε χώρο γραφείων και λοιπών πολιτιστικών χώρων τέχνης και δράσης. Βασική σχεδιαστική προϋπόθεση είναι οι νέοι χώροι να είναι λειτουργικοί, φιλικοί και προσβάσιμοι στα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και να δημιουργηθεί ένα νέο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους.


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στο συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποιούνται βλέποντες και άτομα με προβλήματα όρασης, εστιάσαμε σε ένα από τα κοινά τους στοιχεία σε σχέση με το χώρο, τις αισθήσεις. Οι βλέποντες διαθέτουν και τις πέντε αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση), ενώ οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης αντιλαμβάνονται το χώρο, τη φύση, τη διάσταση και αλληλεπιδρούν με τα παραπάνω χρησιμοποιώντας τις τέσσερις τους αισθήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερούν στην κατανόηση των πραγμάτων γύρω τους, καθώς η απώλεια της όρασης οξύνει τις υπόλοιπες.              
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ισόγειο: Αίθουσα εκπαίδευσης σκύλων, Γραφείο Επιμελητών, Κουζίνα, WC, Ιατρείο, Γραφείο Συντήρησης, Αίθουσα Οδηγών

Α Όροφος: Μουσείο, Τυπογραφείο, Γραφείο Χειριστών Η/Υ, Ψυχολόγοι, Εργαστήριο Μακέτας, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

Β Όροφος: Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Βιωματικής Διάστασης, Meeting Room, WC, Γραφείο Διευθυντή, Γραφείο Νομικών Συμβούλων


­
Η ΙΔΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Σύμφωνα με τη μακέτα ιδέας η οποία έχει τριγωνικές φόρμες  και θέλοντας να κρατήσουμε τον κεντρικό διάδρομο του κτηρίου ως διάδρομο κίνησης, σχεδιάσαμε μια φωτιζόμενη αχρωματική ψευδοροφή την οποία τη συναντάμε στο κεντρικό διάδρομο του Α’ και Β’ ορόφου.

Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού μας είναι η δημιουργία ενός οδηγού που διατρέχει όλους τους τοίχους του κτηρίου. Ο οδηγός δημιουργήθηκε, με σκοπό να καθοδηγεί με την αφή τα άτομα με προβλήματα όρασης και να τα προειδοποιεί για τυχόν εμπόδια ή για τις αίθουσες που ακολουθούν. Η μορφή του οδηγού αυτού είναι δισδιάστατη αλλά εμπνευσμένη από τη μακέτα ιδέας δηλαδή με τριγωνικά σχήματα και διαγωνίους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει σαν ο τοίχος να σπάει και να προβάλλουν από μέσα τριγωνικές φόρμες.            
                                               
Σε επίπεδο κάτοψης η ιδέα φαίνεται ξεκάθαρα, κυρίως από τις διαφορετικές τονικές  διαβαθμίσεις του νέου πατώματος και τους αρμούς αυτού. Εδώ έχουμε κυρίως διαγωνίους οι οποίες περνούν από το κεντρικό διάδρομο στους επιμέρους χώρους.ΣΧΕΔΙΑ


ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ


Είσοδος- Χώρος Μουσείου 

Χώρος υποδοχής

Κεντρικός διάδρομος

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

Υποδοχή Αίθουσας Βιωματικής Διάστασης

Γραφείο Διευθυντή

Βιβλιοθήκη


Λεπτομέρεια Οδηγού Διαδρόμου με γραφή Braille

Meeting Room 
Meeting Room