Δ063.18 Εφήμερες Κατασκευές για start-up επιχειρήσεις | tu-torres


Διπλωματική Εργασία :  Εφήμερες Κατασκευές για start-up επιχειρήσεις | tu-torres 
Φοιτητές : Γιακιντζή Βάγια, Κουνάβος Αδαμάντιος
Επιβλέποντες Καθηγητές : Ξάνθη Θεώνη, Λουκόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλίδης Αντώνης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Απρίλιος 2018


Η ανάγκη για νέα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εφήμερου χαρακτήρα προέκυψε από την αναζήτηση και τον προβληματισμό σε θέματα με συνεχόμενες αλλαγές καταστάσεων που δεν βρίσκουν αντίκρισμα στη μονιμότητα και στη στατικότητα.

Οι εφήμερες κατασκευές είναι συνδεδεμένες με τη μεταβολή και το χρόνο και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά τους από τις μόνιμες κατασκευές. Η έννοια του εφήμερου μελετάτε σε σχέση πάντα με τη μονιμότητα που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κτισμένου χώρου. Η μικρή διάρκεια της εφήμερης κατασκευής τη συνδέει με την μεταβολή.

Σήμερα συναντάμε συχνά τη συνύπαρξη εφήμερων κατασκευών και πολλές φορές απορροφούμενων τόσο ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η προσθήκη τους.

Η φύση και τα φαινόμενα της εμφανίζουν συνθήκες οι οποίες βασίζονται στη μικρή χρονική διάρκεια. Στην πορεία εξέλιξης του ανθρώπου, οι πρώτες μορφές κατοίκησης ήταν προσαρμοσμένες στη φύση και γι’ αυτό ήταν και εφήμερες. Ο νομαδικός τρόπος ζωής των ανθρώπων μαρτυρά αυτή τη μεταβολή με σκοπό την προσαρμογή στις συνθήκες περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή σήμαινε ότι ο άνθρωπος έδινε μεγαλύτερη αξία στη δυνατότητα αλλαγής και προσαρμογής του καταλύματός του παρά στη μονιμοποίηση και εγκατάστασή της. Όταν ο άνθρωπος δημιουργεί κοινωνίες που βασίζονται στην αγροτική παραγωγή αρχίζει πλέον να αναζητά νέους τρόπους μόνιμης εγκατάστασης

.
Η παρούσα διπλωματική ερευνά την εξέλιξη μιας εφήμερης κατασκευής ανταποκρινόμενης στα δεδομένα μιας σύγχρονης κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ροϊκότητα, αστάθεια και συνεχή μεταβολή. Αναγνωρίζοντας την συνεχόμενη αυτή μεταβολή οραματιστήκαμε χώρους οι οποίοι θα μπορούν να εξελίσσονται και να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να ικανοποιήσουν καθώς θα φέρουν νέα δεδομένα και θα θέτουν διαφορετικά όρια.

Ψάχνοντας μορφές και συστήματα που θα μπορούν να  υποστηρίξουν αυτές τις δυνατότητες, ερευνήσαμε αρχικά τον κατάλληλο μηχανισμό που θα επιτρέπει αυτές τις μεταβολές.

Για την έρευνα της κατάλληλης μορφής θεωρήσαμε κύριο χαρακτηριστικό την επανάληψη σε συνδυασμό με την ένωση των στοιχείων. Έτσι στραφήκαμε στην αναζήτηση fractal, δηλαδή μορφών που έχουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό την επανάληψη επ’ άπειρο. Μέσα από αυτές τις μορφές μας δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουμε την επαναληψιμότητα και να κατηγοριοποιήσουμε τις δομές που δημιουργούνται μέσα από αυτές. Σε επόμενο στάδιο μελετήσαμε τις ενώσεις των δομών αυτών σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρουν και επιτρέπουν κατά τη χρήση τους.


_το σενάριο

Εξετάσαμε ένα σύστημα μεταλλικών κατασκευών που μπορεί να φιλοξενήσει χρήσεις με συλλογικό χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι η συντεχνιακή οργάνωση των τμημάτων της κατασκευής προσαρμόζεται κατάλληλα σε ένα μοντέλο αλληλοεξαρτώμενης κοινότητας. Έτσι  θεωρούμε πως αν σχηματίζεται ένας χώρος, ένα μορφοποιημένο σύνολο στο χώρο δυνητικά θα έπρεπε να συντάσσεται ή να εξυπηρετεί ή να μορφώνεται με χαρακτηριστικά την αυτονομία, την επανάληψη, την προσαρμοστικότητα, την δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης και επεκτασιμότητας.Η έννοια της νεοφυούς επιχείρησης εμπεριέχει τις έννοιες της ανάπτυξης και επέκτασης καθώς και τις έννοιες της ελάττωσης και διάλυσης. Με άλλα λόγια οι “start-up” επιχειρήσεις εμπεριέχουν το «ρίσκο», που καθιστά μετέωρη την μονιμότητα της επιχείρησης πόσο μάλλον και την ύπαρξη χώρου που θα τη στεγάζει. Έτσι θεωρούμε ότι οι εφήμερες κατασκευές ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας νεοφυούς επιχείρησης.

Η ιδέα μας θέλει να δημιουργήσει έναν νέο τύπο συνεργασίας βοηθώντας τους εργαζόμενους, φέρνοντάς τους σε επαφή με άλλους επαγγελματίες και με την παροχή μιας οικονομικότερης λύσης στέγασης. Θεωρούμε ότι στην εξέλιξη και εφαρμογή της ιδέας η κατασκευή θα αποτελέσει ένα μέσο διαφήμισης για τους εργαζόμενους καθώς θα προσελκύει τόσο επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων όπως και πελάτες που θα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο για να επιλέξουν την υπηρεσία που αναζητούν. Ακόμα η συνεργασία των μελών ενώνοντας τις υπηρεσίες τους δημιουργεί μια ολοκληρωμένη επιχείρηση. Τέλος η εφήμερη διάρκεια των υπηρεσιών αυτών βρίσκει αντίκρισμα στην μικρή διάρκεια κατασκευής και υλοποίησης της ελαχιστοποιώντας το κόστος που φέρει η αποτυχία.  
Η διαδικασία εύρεσης χώρου στην κατασκευή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας  στην οποία θα παρέχονται τα σχέδια κατασκευής ως κατασκευαστικό “Kit” ενώ παράλληλα να εμφανίζονται οι κατειλημμένοι χώροι από τις εκάστοτε υπηρεσίες που υπάρχουν.

Για να διερευνήσουμε κατάλληλα το σενάριο αυτό μελετήσαμε την ιδέα μας χωρίς τοποθεσία._η κατασκευή

Η κατασκευή αποτελείται από ένα πυρήνα ο οποίος αρθρώνεται γύρω από δύο μεταλλικούς πύργους. Εκεί προσάπτονται το κλιμακοστάσιο και το σύστημα των ανελκυστήρων όπως και του αναβατορίου βαριών αντικειμένων. Ακόμα  τοποθετούνται οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της κατασκευής. Γύρω από τους πύργους σε μικρή απόσταση τοποθετούνται οι βασικοί χώροι τουαλέτες, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκες.Αιωρούμενη σε απόσταση από το έδαφος η κατασκευή εξελίσσεται στο χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Εισχωρεί σε στενά περάσματα, αυξάνεται κατακόρυφα, αγκιστρώνεται σε κτίρια, απλώνεται όπου υπάρχει διαθέσιμο σημείο. Στηριζόμενη σε δύο «κηδεμόνες» (= tutors) μπορεί να σταθεί και να στηρίζει κάθε ανάγκη. Οι δύο αυτοί «πύργοι» (= torres) αποτελούν τους πύργους ελέγχου του δικτύου που διέπει την κατασκευή καθώς διανέμουν τους υδραυλικούς σωλήνες, τα ηλεκτρικά καλώδια και το σύστημα του εξαερισμού όπως και της θέρμανσης.

Το σημείο που θα τοποθετούνται οι 2 πύργοι θα είναι και το σημείο εκκίνησης της εξελισσόμενης κατασκευής. Σε κάθε όροφο δεδομένου ότι αλλάζουν οι χρήσεις θα υπάρχει και διαφοροποίηση στην διάταξη του πλήρους (εσωτερικοί χώροι ) και του κενού (εξωτερικοί χώροι).


_η μονάδα

Η διαδικασία εύρεσης της κατάλληλης αναλογίας των διαστάσεων του σχηματισμού που θα επαναλαμβάνεται στην κατασκευή ξεκίνησε με ερωτήματα όπως ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος που ικανοποιεί την ανθρώπινη ανάγκη για ξεκούραση.

Ο βασικός κάναβος έχει διάσταση 6.3m x 6.3m διότι σαν μέγεθος χωρίζεται δια 3 με μήκος 2.10μ ακόμα ικανοποιείται η διάταξη της μπαταρίας-πυρήνα με όλες τις χρήσεις που πρέπει να συμπεριλαμβάνει, ακόμα το 2.10 μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαστάσεων π.χ. πλάτους διαδρόμων, χώρων υγιεινής.
Η κατασκευαστική της δομή είναι όμοια με αυτή των σκαλωσιών, η πλήρωση για προστασία θερμική γίνεται με πάνελ πολυουρεθάνης και με u-glass, ενώ η επένδυση των δαπέδων γίνεται με κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

_οι 3 περιοχές εφαρμογής

Σε επόμενο στάδιο τοποθετούμε την κατασκευή στον αστικό ιστό. Η κάθε περιοχή ένταξης που επιλέξαμε έχει διαφορετικές προκλήσεις που επιλύει η κατασκευή. Έτσι αρχικά διαλέξαμε ένα πολύ στενό σημείο όπως αυτό στην περιοχή Συγγρού- Φιξ, ένα πολύ πυκνό στην περιοχή του Μεταξουργείου, όπου η κατασκευή τοποθετείται σε ένα κενό ως ξενιστής και τέλος ένα σημείο με μεγάλη υψομετρική διαφορά, στην περιοχή του Πειραιά με την ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου.
Για το πλήρες τεύχος πατήστε εδώ. 
Και για περισσότερα εδώ και εδώ.