Δ046.19 | ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΖ ΕΟΤ ΑΡΕΤΣΟΥΣ _ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΖ ΕΟΤ ΑΡΕΤΣΟΥΣ _ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
REUSE OF ARETSOU’S EOT “PLAGE” : OUTDOOR SPACES OF SOCIAL GATHERING AND RECREATION
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | TELLIOS ANASTASIOS
ΣΧΟΛΗ: Α Π Θ  ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη διπλωματική μας εργασία μελετήθηκε το συγκρότημα της παλαιάς Πλαζ ΕΟΤ στην Αρετσού της Καλαμαριάς. Η μελέτη αυτή έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης της επανάχρησης του κτιριακού συγκροτήματος του ΕΟΤ, της σύνδεσης του με τον αστικό ιστό και της διαχείρισης του θαλάσσιου μετώπου.

Το συγκρότημα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των τουριστικών εγκαταστάσεων του μεταπολεμικού μοντερνισμού. Από τόπος υποδοχής των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής (απολυμαντήρια), το παραλιακό μέτωπο παραχωρήθηκε στον ΕΟΤ το 1968 για την δημιουργία οργανωμένης πλαζ. Κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συγκροτήματος είναι η αξονικότητα, η γραμμική επαναληπτικότητα, η χρήση του κανάβου 2x2 μ, και αποτελείται από ορθογωνικούς κτιριακούς όγκους που συνδέονται με ένα διάτρητο στέγαστρο.

Προτεραιότητα του σχεδιασμού μας υπήρξε η σύνδεση με την πόλη, καθώς το συγκρότημα ήταν αποκομμένο εξαιτίας του έντονου σε κλίση πρανούς και της αχανούς ζώνης στάθμευσης. Η σύνδεση επιτεύχθηκε μέσω ενός κύριου, εμφανή άξονα, αποτελούμενο από δύο γέφυρες κατάβασης στο συγκρότημα, αλλά και με δευτερεύουσες προσβάσεις, σε αντιστοιχία με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της οδού Πλαστήρα και τους άξονες κίνησης στο συγκρότημα. Οι επεμβάσεις περιορίστηκαν στο πίσω μέρος του συγκροτήματος, κρατώντας μια απόσταση από τη φυσική ακτογραμμή, και εστιάζοντας στη δημιουργία νέων υπαίθριων δημόσιων χώρων.

Έπειτα από τυπολογική ανάλυση και ανάγνωση της ιδιαίτερης σχέσης της κάθε κτιριακής ενότητας με τον υποδοχέα, αναγνωρίσθηκαν τρεις διαφορετικές ενότητες στο συγκρότημα. Έτσι επιλέχθηκε η τοποθέτηση δραστηριοτήτων καλλιέργειας και αστικών κήπων στην 1η ενότητα, υπαίθριας άθλησης και θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην 3η ενότητα, και δραστηριοτήτων κοινωνικής συγκέντρωσης και επιχειρηματικότητας στην κεντρική ενότητα (2η), με κύρια χρήση αυτή της υπαίθριας αγοράς.

Οι επεμβάσεις μας ακολουθούν τις υφιστάμενες χαράξεις του συγκροτήματος και η πρόταση μας σέβεται το υπάρχον κτιριακό απόθεμα, χωρίς να δημιουργεί μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται στο επίπεδο του εδάφους και χρησιμοποιούν ελαφρείς χειρισμούς, ενώ γίνονται διακριτές μέσω της κλίμακας και της υλικότητάς τους. Βασικός στόχος ήταν η εκπλήρωση της ανάγκης για υπαίθριο και συλλογικό βίωμα του τόπου και η σύνδεση του συγκροτήματος με τον αστικό ιστό. Τέλος, προτεραιότητα αποτέλεσε και η διατήρηση της φυσικής ακτογραμμής, η οποία αποτελεί μοναδική ποιότητα θαλάσσιου μετώπου για τη Θεσσαλονίκη.