Δ025.19 | Emerging as new; Living as always [an experimental approach to habitation]


Διπλωματική εργασία: Emerging as new; Living as always [an experimental approach to habitation]
Ονόματα Φοιτητών: Αλέξανδρος Δήμτσας, Δημήτριος Σταθουλόπουλος
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βενετία Τσακαλίδου
Σχολή/Τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
Χρονολογία: Ιούλιος 2019Το πρόβλημα : Πρώτον, η έλλειψη των ανθρωπίνων σχέσεων στις σύγχρονες πόλεις ως απόρροια της αρχιτεκτονικής. Δεύτερον, η απουσία φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις και η απομάκρυνση των ανθρώπων από αυτή. Τρίτον, σύμφωνα με τη ReGen Villages Holding, B.V. μέχρι το 20150, περίπου 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στη γη. Το νερό, οι υγιεινές πηγές τροφίμων κα οι σπάνιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή των πιεστικών παγκόσμιων ζητημάτων που είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν.

Το όραμα : Η σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο, του ανθρώπου με τη φύση και η ένταξη της τεχνολογίας για την επίτευξη αυτών.

Η λύση : Η σχεδίαση ενός πειραματικού μοντέλου κατοίκησης, το οποίο προσαρμόζεται στα δεδομένα με ρεαλιστικές προθέσεις, προσαρμόζοντας τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις της βιωσιμότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με τις χωρικές διαρθρώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων κατοικιών. Ένας πειραματικός οικισμός με κοινοτική δομή και στόχο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου κατοίκησης της πόλης σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον. Γειτονιές που αποτελούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των υδάτων και συστήματα απόρριψης πόρων που βασίζονται σε συνεχή έρευνα.Σχεδιάζοντας έναν νέο τρόπο ζωής' Αυτόν που από πάντα υπήρχε.

  Σε ένα γενικό πλαίσιο, ο τρόπος ζωής στις σύγχρονες πόλεις δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις και την ποιότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι μεγάλες και πυκνές πολυκατοικίες, η έλλειψη και η υποβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, η απουσία πρασίνου και αντίθετα η έντονη παρουσία του αυτοκινήτου, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης.

  Επιπλέον, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της τεράστιας έκτασης των αστικών περιοχών, ωθήσαμε τη φύση έξω από τις πόλεις και απομακρυνθήκαμε από αυτή. Αν παραμείνουμε αποσυνδεδεμένοι από το οικοσύστημά μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της εποχής μας. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η λιγότερη ρύπανση και ένα υγιεινό σύστημα διατροφής, θα πρέπει να αποτελούν, πλέον, βασικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Αυτά τα προβλήματα δε θα λυθούν με τη νέα τεχνολογία ή τα νέα προϊόντα από μόνα τους. Θα επιλυθούν με ενσυναίσθηση. Και αυτό μπορεί να γίνει ένας στόχος της αρχιτεκτονικής. Εάν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, πρέπει να επαναφέρουμε το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας.

  Παράλληλα, η ψηφιακή επανάσταση οδηγεί την αλλαγή σε όλα τα μέρη της ζωής μας, εκτός από το περιβάλλον. Τώρα είναι η ώρα για την αρχιτεκτονική να ανταποκριθεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ως εργαλείο για να κάνουμε το χτισμένο περιβάλλον πιο ανθρώπινο και υγιές σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός δεδομένων και σχεδιασμού δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων και τελικά για τη δημιουργία κτηρίων και πόλεων που είναι πιο ανθρώπινες, υγιείς, καθαρές, ασφαλείς, βιώσιμες και ωφέλιμες για το περιβάλλον. Η «εποχή του εγώ» έχει τελειώσει, όπως και η εποχή των Star Architects. Το μέλλον εντοπίζεται στη συνεργασία και στην προσπάθεια να συνδεθούμε με ανθρώπους εκτός του επαγγέλματός μας. Τα μεμονωμένα έργα δεν ευδοκιμούν πλέον. Αντ’ αυτού, απαιτούν μια ολοκληρωμένη, καινοτόμο προσέγγιση. Η καινοτομία απορρέει από τα μέρη που ενώνουν τις δυνάμεις τους, συνδημιουργώντας με στόχο να ξεπεραστούν πολύπλοκα ζητήματα.   Οι λύσεις για την κοινωνία του αύριο δεν κατοικούν πλέον στο σχέδιο ενός μοναδικού αρχιτέκτονα ή στην αίθουσα συνεδριάσεων κυβερνήσεων ή προγραμματιστών. Υφίστανται στο χώρο όπου συναντώνται απόψεις από διαφορετικούς χώρους και απρόσμενες φωνές.
  Μια τέτοια ιδέα είναι η ανάπτυξη των ReGen χωριών. Αυτές οι αυτοδύναμες κοινότητες θα παράγουν τα δικά τους τρόφιμα, τη δική τους ενέργεια και θα ανακυκλώνουν τα δικά τους απόβλητα. Το μοντέλο ReGen είναι δημιουργία του ReGen Villages με έδρα την Καλιφόρνια, το οποίο συνεργάζεται με την EFFEKT, μια πρακτική αρχιτεκτονικής στη Δανία. Κάθε κοινότητα ReGen θα περιλαμβάνει μια ποικιλία κατοικιών, θερμοκηπίων και δημόσιων κτηρίων, με ενσωματωμένα βιώσιμα χαρακτηριστικά, όπως η ηλιακή ενέργεια, οι κοινόχρηστοι κήποι με φρούτα και λαχανικά και τα κοινά συστήματα διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων. Οι πέντε βασικές αρχές που διέπουν την ιδέα είναι : ενεργειακά θετικά σπίτια, παραγωγή βιολογικών τροφίμων υψηλής απόδοσης, μικτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευσης, ανακύκλωση ύδατος και αποβλήτων, ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Οι πρώτες 25 προκατασκευασμένες κατοικίες θα βρίσκονται στο Almere δυτικά της Ολλανδίας το 2020. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασικό στοιχείο στα χωριά του ReGen, τα οποία θα διαθέτουν συστήματα κλειστού βρόγχου που θα μετατρέπουν τα απόβλητα σε ενέργεια.Ένας από τους στόχους μας είναι η προσαρμογή της ιδέας του μοντέλου ReGen (δηλαδή των τεχνολογιών που προσαρμόζει) στα ελληνικά δεδομένα. Σχεδιάζουμε με βασική αρχή την ανάγκη του ανθρώπου της Μεσογείου να περνάει αρκετό χρόνο έξω, αλλά και τη μεθερμηνεία της της λαϊκής αρχιτεκτονικής, μιας αρχιτεκτονικής που στοχεύει στις ανθρώπινες σχέσεις, με κτήρια που σέβονται τους ανθρώπους, το φυσικό και το αστικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, στοχεύουμε στη συμφιλίωση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο και με τη φύση. Στη σύνδεση εννοιών όπως η τοπικότητα (ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ενός τόπου) και οι οραματικές σχεδιαστικές ουτοπίες. Κάτι το τοπικό και παρόλ’ αυτά παγκόσμιο, τετριμμένο και ταυτόχρονα πειραματικό.

                                                                                   The problem: First, the lack of human relations in modern cities as a result of architecture. Second, the absence of a natural environment in the cities and the removal of people from it. Third, according to ReGen Villages Holding, B.V. by 20150, about 10 billion people will live on the earth. Water, healthy food sources and rare arable land are already at the forefront of the pressing global issues that need to be addressed.

The vision: The relationship between people, between people and nature and the integration of technology to achieve these.

The solution: The design of an experimental habitation model that adapts intentionally to the realistic data, meeting the new technological requirements of sustainability and how they interact with the spatial structures needed to create new homes. An experimental settlement with a community structure aiming at redefining the way of habitation in the city combined with the natural environment. Neighborhoods consisting of renewable energy, water management and resource rejection systems based on ongoing research.

Emerging as new; Living as always.

  In a general context, lifestyle in modern cities makes it hard for human relationships and the quality of everyday life. The large and dense blocks of flats, the lack and degradation of communal spaces, the absence of greenery and, on the contrary, the intense presence of the car are some of the features of the modern city.

  In addition, due to the increase in the population and the enormous extent of urban areas, we have pushed nature out of the cities and moved away from it. If we remain disconnected from our ecosystem, we can not deal with the problems of our time. Addressing climate change, less pollution and a healthy diet should now be a key part of architecture. These problems will not be solved with new technology or new products by themselves. They will be resolved with empathy. And this can become a goal of architecture. If we want to encourage people to be interested in the environment, we have to bring the environment back to the center of our interest.

  At the same time, the digital revolution leads to change in all parts of our lives, apart from the environment. Now is the time for architecture to respond to the evolution of technology. Our goal is to use technology as a tool to make the built environment more humane and healthy at the physical, mental and social level. We believe that the combination of data and design creates a powerful force to improve people's living conditions and ultimately to create buildings and cities that are more humane, healthy, clean, safe, sustainable and environmentally beneficial. The "Ego Age" is over, just like the era of Star Architects. The future lies in working together and trying to connect with people outside of our profession. Individual projects are no longer thriving. Instead, they require a comprehensive, innovative approach. Innovation stems from the parties joining forces, co-creating with a view to overcoming complex issues. Solutions to tomorrow's society no longer reside in the design of a unique architect or in the conference room of governments or developers. They are in the place where views from different places and unexpected voices come together.

  One such idea is the development of the ReGen villages. These self-sufficient communities will produce their own food, their own energy and recycle their own waste. The ReGen model is the creation of ReGen Villages, based in California, which works with EFFEKT, a practice in architecture in Denmark. Each ReGen community will include a variety of homes, greenhouses and public buildings with built-in sustainable features such as solar energy, communal gardens with fruit and vegetables, and common water and waste management systems. The five key principles underpinning the idea are: energy-conscious homes, high-yield organic food, mixed renewable energy and storage, water and waste recycling, empowering local communities. The first 25 prefabricated homes will be located in Almere west of the Netherlands in 2020. Waste management is a key element in the ReGen villages, which will have closed loop systems that will convert waste into energy.

One of our goals is to adapt the idea of ​the ReGen model (ie the technologies it adapts) to the Greek data. We plan with a basic principle the need for the Mediterranean man to spend some time outside, but also to interpret the folk architecture, an architecture that aims at human relations, with buildings that respect people, the natural and the urban environment. In other words, we aim at reconciling man with fellowman and nature. The association of concepts such as locality (the particular character of a place) and visual design utopias. Something local and yet universal, trivial and experimental at the same time.