Δ065.20 | Επεμβαίνοντας στο Ενδιάμεσο. Τοπιακές Παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Της Γιάλοβας

 
Διπλωματική εργασία: Επεμβαίνοντας στο Ενδιάμεσο. Τοπιακές Παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Της Γιάλοβας 
Φοιτήτρια: Άννα Τσόκα  
Επιβλέπων: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος 
Σύμβουλος: Παναγιώτης Βασιλάτος 
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 2020
 
 

 
Η παρούσα εργασία εστιάζει στον υδροβιότοπο της Γιάλοβας που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Πρόκειται για το νοτιότερο σταθμό των αποδημητικών πουλιών πριν το ταξίδι για την Αφρική και είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα NATURA 2000. Ο υγρότοπος γειτνιάζει με δύο ακτές στις οποίες η επισκεψιμότητα αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ανάμεσα τους υπάρχουν φυσικά όρια (όπως αμμόλοφοι και ψηλή βλάστηση) που μειώνουν τη δυνατότητα οπτικών συνδέσεων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους εκμεταλλευτές της υπόλοιπης περιοχής να δρουν εις βάρος του.
 
 

 
Η επέμβαση αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην παρατήρηση των μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών του σημείου και ταυτόχρονα στην προστασία του από την λανθασμένη χρήση. Στόχος λοιπόν της διπλωματικής είναι να προσφέρει στον επισκέπτη μια πιο ενεργητική εμπειρία με το τοπίο, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος ανάδειξής του να αποτελέσει μέθοδο προστασίας του. 
 
 

 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό προτείνεται μια διαδρομή με αφετηρίες τις δυο κεντρικότητες ώστε να είναι αντιληπτή και προσεγγίσιμη, οι οποίες συνδέονται με στόχο το ενδιάμεσο και όχι τη μετάβαση. Επιλέγεται ο κύκλος, γιατί ως σχήμα προσφέρει συνεχή αλλαγή διεύθυνσης και συνεπώς προκύπτει ένας αριθμός επεισοδίων στη διαδρομή. Επιπλέον το “άνοιγμα” της διαδρομής, σε συνδυασμό με τη κλειστότητα του σχήματος μειώνουν την έννοια του στόχου-προορισμού.