Δ034.22 | Καινοτόμο Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης στην Γκάνα

Τίτλος: Καινοτόμο Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης στην Γκάνα
Φοιτητής: Γιάννης Μακρόγλου
Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Σχολή: Α.Π.Θ.
Το κόνσεπτ βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι οικισμοί και η ζωή στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή μελέτης. Ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να συμβιώνουν, όπως ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητα τους.

Μελετώντας τη δομή των Γκανέζικων οικισμών, έγινε κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι ροές και η κυκλοφορία των κατοίκων σε αυτούς. Ο τρόπος με τον οποίο χωροθετούνται/δημιουργούνται  οι κατασκευές τους/ οι κατοικίες τους/ τα κτίρια τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη που πραγματοποιήσαμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας δυνατός κεντρικός άξονας κίνησης, όπου δεν διακόπτεται από καμία κατασκευή, και επιτρέπει την ροή κατά μήκος του χωριού. Αυτός ο κεντρικός άξονας συμπληρώνεται από μικρότερους που διαχέονται σε ολόκληρη την περιοχή και κατευθύνουν τον άνθρωπο στους επιμέρους χώρους, που είτε είναι η κατοικία τους είτε κάποιο κτίριο άλλης χρήσης.

Μεταφέροντας αυτήν την ανάγνωση της ανθρώπινης κίνησης στην περιοχή μελέτης, καταλήξαμε στο τελικό προγραμματικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, διατηρείται κατά μήκος του οικοπέδου μια σταθερή δυνατή κίνηση, η οποία εισέρχεται ομαλά στο εσωτερικό των επιμέρους κτισμάτων, μέσω μεγάλων ανοιγμάτων, χωρίς να διακόπτεται, και δημιουργεί έναν συνεχόμενο διάλογο μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, των δημόσιων και ιδιωτικών , του ανοιχτού και του κλειστού, στα κτίρια της εκπαίδευσης.
Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού μας αποτέλεσε η δημιουργία ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται μια κεντρική αμφιθεατρική πλατεία και μια τοπική αγορά. Και οι δύο επεμβάσεις του δημοσίου χώρου  τοποθετούνται κεντρικά της περιοχής μελέτης, με στόχο τον νοητικό διαχωρισμό των κτιρίων της παραγωγής και της αποθήκευσης με τα κτίρια της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα συμβάλουν στην ενοποίηση αυτών των δύο. Οι δύο αυτές μεγάλες επεμβάσεις συνοδεύονται από επιμέρους μικρότερες πλατείες κατά μήκος του οικοπέδου.
Ο συνολικός σχεδιασμός του έργου στοχεύει στη δημιουργία προόδου, την καινοτομία και την κοινωνική ευημερία.
Ο σχεδιασμός βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες.

-Κοινωνική βιωσιμότητα, που επιτυγχάνεται από τις κύριες δραστηριότητες στην περιοχή, όπως η γεωργία και ο τρόπος ζωής των κατοίκων της Γκάνα στην περιοχή μελέτης και ανάπτυξης του πρότζεκτ.

-Οικονομική βιωσιμότητα, που επιτυγχάνεται με την χρήση τοπικών υλικών για την κατασκευή του κέντρου, αλλά και με τη δημιουργία τοπικής αγοράς.

-Περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που επιτυγχάνεται με την χρήση παθητικών συστημάτων ενέργειας, όπως είναι το φυτεμένο δώμα, φωτοβολταϊκά πάνελ, βιώσιμοι τρόποι κατασκευής με τη χρήση πατημένου χώματος και τέλος με την αποθήκευση και επανάχρηση των όμβριων υδάτων.Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός μίας βιώσιμης αρχιτεκτονικής πρότασης που προβάλει τη διδασκαλία και τη συζήτηση, μέσω μιας πιο σύγχρονης γλώσσας επικοινωνίας.Ανεξάρτητα από την απλότητα των υλικών και της κατασκευής, που κρίθηκαν απαραίτητα για την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, το κτίριο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία μοτίβων και υφών, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την τοπική κουλτούρα, και πιο συγκεκριμένα από την παραδοσιακή μορφή τέχνης που ονομάζεται KENTE, δημιουργώντας δυναμικούς και διεγερτικούς χώρους κατάλληλους για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.Η επιλογή των κατασκευαστικών υλικών βασίστηκε στην εκμετάλλευση των τοπικών προϊόντων και στη βιωσιμότητα της περιοχής. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ως κύριο υλικό για την ανέγερση των εκπαιδευτικών κτιρίων, η χρήση του πατημένου χώματος, ενός μείγματος δηλαδή χώματος, άμμου, τσιμέντου και νερού.Κατά μήκος του οικοπέδου και των κτιρίων που αποτελούν το καινοτόμο κέντρο εκπαίδευσης, διατρέχει μια ξύλινη κατασκευή, που στόχο έχει την ενοποίηση των χώρων αλλά ταυτόχρονα προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα.
Στα πλαίσια που σχηματίζει η ξύλινη κατασκευή τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πάνελ για την μερική ή και ολόκληρη ηλεκτροδότηση του κέντρου, ενώ σε άλλα τοποθετούνται πανιά που φέρουν παραδοσιακά μοτίβα ΚΕΝΤΕ. Τα υφάσματα αυτά συνεισφέρουν ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της μεταφοράς του αέρα στους χώρους του κέντρου.