Δ011.22 | PLAY SQUARE : Υπαίθριο "Μεταμορφώσιμο" Θέατρο στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου


Τίτλος: PLAY SQUARE : Υπαίθριο "Μεταμορφώσιμο" Θέατρο στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου
Φοιτήτρια: Γιαννούλη Ηλέκτρα
Επιβλέπουσα: Αικατερίνη Λιάπη
Σχολή: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022
Για την διπλωματική μου εργασία αποπειράθηκα να σχεδιάσω ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο να χρησιμοποιείται από την ερασιτεχνική θεατρική φοιτητική ομάδα του Ε.Μ.Π, και τις άλλες πολιτιστικές ομάδες του.
Ιδανική τοποθεσία για αυτό το project θεώρησα την πλατεία κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη, στην οποία βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο θέατρο σε σχεδιασμό Τάσου Μπίρη, στοιχεία του οποίου έχουν καταστραφεί. Το γεγονός αυτό με έκανε να θέσω σαν βασικό στόχο μου η κατασκευή να έχει την δυνατότητα αποσυναρμολόγησης ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Στόχος μου ήταν η κατασκευή να έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την ευελιξία. Έτσι επέλεξα να αποτελείται από ψαλιδωτές μονάδες που να μπορούν να συντεθούν σε διαφορετικές τυπολογίες ανοιχτού θεάτρου για διαφορετικές παραστατικές ανάγκες.
Μετά από ανάλυση της περιοχής, επέλεξα να περιοριστώ σε μία περίπτωση τοποθέτησης για χρήση για θεατρική παράσταση και να εστιάσω στην ανάλυση των ψαλιδωτών μονάδων.

__________________________________________________________________________


For my diploma thesis I attempted to design an outdoor theatre that will be used from the amateur student theatre group of N.T.U.A, and its other cultural groups.

I considered that the ideal placement for this project is the central square in N.T.U.A campus. Currently, there is an abandoned theatre there, designed by Tasos Mpiris, parts of which have been destroyed by exposure to weather conditions. Due to that, I designed my theatre to be disassembled so that it can be stored away safely.

A main goal was for the theatre to be flexible, so I decided to design it to be consisted of scissor structures that can be composed in different typologies of open theatre.

After analyzing the N.T.U.A campus, I chose to restrict myself in one case of placement of the theatre, to be used for a play, and to focus on the design of the scissor modules.