ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2017


Κριτική Επιτροπή: Μανώλης Αναστασάκης, Στέλλα Δαούτη, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Τσαμπίκος Πετράς, Παύλος Χατζηαγγελίδης.
30 εργασίες έχουν ήδη επιλεγεί (shortlisted) για περαιτέρω αξιολόγηση: 001, 009, 011, 014, 016, 017, 018, 021, 026, 027, 029, 031, 032, 033, 036, 037, 044, 045, 046, 048, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 064, 066, 074, 077 
Βραβεία: Δ011, Δ016, Δ017, Δ053, Δ054  ☆☆☆
Έπαινοι: Δ001, Δ009, Δ027, Δ052, Δ066  ☆☆


 Δ002.17 Αρχιτεκτονική στα ίχνη των ναυπηγείων
 Δ003.17 WAL(L)king in between
 Δ004.17 Ναυτικό Μουσείο στην περιοχή του Κόβα της Ρόδου
 Δ005.17 Μέσω... της σταθερής τροχιάς. Τραμ στην Πάτρα
 Δ006.17 Αναιρώντας το στίγμα
 Δ007.17 Κινητή Μονάδα Πολιτισμού
 Δ008.17 FILL/FEEL THE VOID
 Δ010.17 Η Συν[κατ]οικία της Σπλάντζιας
 Δ012.17 Νέες Φύσεις, τα νέα αστικά ψήγματα φυσικού
 Σχολή Αρχιτεκτονικής στην πόλη των Ιωαννίνων

 Η Γλυφάδα της «θάλασσας»: Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
 Δ019.17 Μ^3: μεταφερόμενη| μεταλλασσόμενη μονάδα

 Νέα Ερσιλία στον Πεύκο Βιάννου: Εκδοχή μιας νέας Ανασυγκρότησης


http://www.gradreview.gr/2018/07/07817.html