Δ052.18 Κοινωνικό Δίκτυο Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης στου Ψυρρή

Διπλωματική Εργασία: Κοινωνικό Δίκτυο Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης στου Ψυρρή
Φοιτητές: Βρετακάκου Ιωάννα , Κασσάρα Νάντια
Επιβλέπων Καθηγητής: Σταύρος Δενδρινός
Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης | Μάιος 2018Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής αποτελεί η πρόταση για αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κτιριακού αποθέματος  μιας συγκεκριμένης περιοχής στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό την επανάχρησή του και την παράλληλη ενεργοποίηση του αστικού χώρου που το περιβάλλει. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η περιοχή του Ψυρρή, όπου βιωματικά εντοπίστηκε έντονο το φαινόμενο της απαξίωσης του κτιριακού αποθέματος και της υποβάθμισης του αστικού χώρου.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία της περιοχής και το βιοτεχνικό χαρακτήρα που είχε, στόχος μας ήταν η επαναφορά του δευτερογενούς τομέα που σε σύμπραξη με την προσθήκη του τριτογενούς θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες στην περιοχή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 
Ως μέθοδος παρέμβασης επιλέχθηκε η δημιουργία ενός δικτύου αποτελούμενο από επιμέρους μικρούς μεμονωμένους χώρους, οι οποίοι θα βρίσκονται σε χωρική εγγύτητα μεταξύ τους και όχι η επιλογή ενός μεγαλύτερου κτιρίου, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα προσέδιδε ούτε στο ίδιο το κτίριο ούτε στην ευρύτερη περιοχή προστιθέμενη αξία.
Όσον αφορά τις χρήσεις που θα παραλαμβάνουν αυτοί οι χώροι στόχος μας ήταν να απορρέουν τόσο από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής, όσο και από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του τόπου.
Ως πρώτο επίπεδο ανάλυσης της περιοχής και με αφετηρία το κτίριο του παλαιού τυπογραφείου Εμπρός και τη σημερινή του χρήση ως αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο προβληματιστήκαμε διττά. Αρχικά σχετικά με τη σημασία της λειτουργίας τέτοιων χώρων στα κέντρα των πόλεων και έπειτα με την έλλειψη συνθηκών και υποδομών ικανές να προάγουν την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.
Σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αυτό που παρατηρήσαμε στην περιοχή ήταν οι ζώνες χρήσεων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εγκατάστασης μεταναστευτικών πληθυσμών σε ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής του Ψυρρή και τα χαρακτηριστικά γκετοποίησης που αναπόφευκτα έχουν προσλάβει με τον καιρό. Έτσι, αναγνωρίζοντας αυτό το φαινόμενο ως ένα καίριο ζήτημα της εποχής μας που βρίσκεται σε έξαρση, θεωρούμε σημαντική την προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή στο δίκτυο των νέων χρήσεων της περιοχής αυτού του ποσοστού του πληθυσμού. Στόχος μας ,λοιπόν είναι η δημιουργία κοινωνικών χώρων αλληλεπίδρασης των κατοίκων του Ψυρρή με γνώμονα την καλλιτεχνική απασχόληση και δημιουργία.  


Δείτε το τεύχος της διπλωματικής εδώ