Δ075.19 | Φιλοξενία στο όριο, προσθήκη ξενοδοχείου στο φράγμα της Σερίφου


Διπλωματική εργασία: Φιλοξενία στο όριο, προσθήκη ξενοδοχείου στο φράγμα της Σερίφου
Φοιτήτρια: Φωτεινή Κανδηλώρου
Επιβλέπων καθηγητής: Νίκος Σκουτέλης
Σχολή: Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
Τα φράγματα κατά κύριο λόγο τοποθετούνται σε περιοχές μεγάλης τοπιακής αξίας και η παρουσία τους τροποποιεί έντονα τον χαρακτήρα του τοπίου. Με τον ίδιο τρόπο οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλοιώνουν την αυθεντικότητα των οικισμών και του εύθραυστου τοπίου στο Αιγαίο. Το φράγμα που επιλέχθηκε για αυτήν την πρόταση είναι το φράγμα της Σερίφου. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζει μία πρόταση για το πως μέσω της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε αυτό το έργο υποδομής να επανασχεδιαστεί με σκοπό την αξιοποίηση του τόσο σε τουριστικό επίπεδο όσο και ως πόλος έλξης της τοπικής κοινωνίας. Βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν ο σεβασμός και η ανάδειξη της γεωμετρίας του φράγματος, ενώ παράλληλα η προσπάθεια αποφυγής της περεταίρω αλλοίωσης του γεωγραφικού ανάγλυφου. Με βάση αυτών των παραμέτρων σχεδιάζεται μία ξενοδοχειακή μονάδα, με βοηθητικές χρήσεις, ένα κλειστό και ένα ανοιχτό αμφιθέατρο, μια πλατεία και ένα εστιατόριο. Οι χρήσεις αυτές, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ιδιωτικές και άλλες δημόσιες, μέσω της πλέξης τους, δημιουργούν ένα δίκτυο ανάμειξης του χρήστη του ξενοδοχείου με τον χρήστη του δημοσίου χώρου.