MS006.19 | Π.Μ.Σ. MEDITERRANEAN FUTURES 2019-2020
Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: MEDITERRANEAN FUTURES 2019-2020

 

TMHMA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27/9/2019

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο, και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών στο Μεταξουργείο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό» («Master in Architecture and Urban Design»).

Το ερευνητικό πλαίσιο του Προγράμματος είναι «Μεσογειακά Μέλλοντα»/«Mediterranean Futures». Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα «μέλλοντα» των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εδώ και, στη συνέχεια, να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή κούριερ, αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. Η αίτηση συμμετοχής "maud_2019-2020_aitisi_symmetoxis.doc" και το αρχείο "maud_2019-2020.pdf", όπου αναφέρονται τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, είναι διαθέσιμα συνημμένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος παρουσιάζονται ακόμη τμήμα της έκδοσης Mediterranean Futures ΙΙ 2017–2018, που καταγράφει τη δομή, τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια, τις ερευνητικές εργασίες και τις δραστηριότητες της δεύτερης χρονιάς 2017–2018 του Προγράμματος, καθώς και η πλήρης έκδοση Mediterranean Futures Ι 2016–2017, που καταγράφει τα πεπραγμένα της πρώτης χρονιάς του Π.Μ.Σ.

Στο φετινό Πρόγραμμα 2019-2020 θα διδάξουν Εργαστήρια Σχεδιασμού, μεταξύ άλλων, ο Ηλίας Ζέγγελης (στο εαρινό εξάμηνο με εκπαιδευτική επίσκεψη σε πόλη της Μεσογείου), ο Ανδρέας Κούρκουλας, Καθηγητής στο ΕΜΠ (στο χειμερινό εξάμηνο) και ο Enrique Walker, Καθηγητής του Graduate School of Architecture, πρώην Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Advanced Architectural Design (ΑΑD), Columbia University, New York (στη θερινή περίοδο).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και τη σελίδα στο facebook

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Mediterranean Futures — Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

Καθηγητής Γιάννης Α. Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής
Καθηγητής Πάνος Δραγώνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα
Καθηγητής Γεώργιος Α. Πανέτσος