MS001.20 | Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός - Mediterranean Futures 2020-2021
Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός — Mediterranean Futures

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18/9/2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 20/7/2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (Οκτώβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2021), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο, και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, τη Διπλάρειο Σχολή και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό» ("Master in Architecture and Urban Design").

Το ερευνητικό πλαίσιο του Προγράμματος είναι «Μεσογειακά Μέλλοντα»/«Mediterranean Futures». Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα «μέλλοντα» των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια καθώς και ερευνητική εργασία. Αυτά διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης, στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού στη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και οι συνοδοί καθηγητές.

Τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα μαθήματα και τα σεμινάρια του Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Στο Π.Μ.Σ. θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός Διπλωματούχων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 λόγω των διαφαινόμενων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, αποφασίστηκε η μείωση των διδάκτρων του Π.Μ.Σ. κατά 50%, στα 2.500 ευρώ, για όσους φοιτητές υποβάλουν πλήρη αίτηση έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και, εφόσον γίνουν δεκτοί, καταθέσουν την προκαταβολή των 500 ευρώ έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Για όσους υποψήφιους υποβάλουν αίτηση από τις 21 Ιουλίου 2020 και έως την καταληκτική προθεσμία της 18 Σεπτεμβρίου 2020, το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2.900 ευρώ. Η προκαταβολή των 500 ευρώ αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα και δεν δύναται να επιστραφεί.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης λόγω οικονομικών κριτηρίων. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. δύναται να εξετάσει, εφόσον αυτό κριθεί δυνατό, αιτήσεις μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών αριστείας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm) και, στη συνέχεια, να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση archisec@upatras.gr και ταχυδρομικά, μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ, προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πλήρη αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 ή, για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των 2.500 ευρώ, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Η αίτηση συμμετοχής "maud_aitisi_symmetoxis_2020-2021.doc", το αρχείο "maud_2020-2021.pdf", όπου αναφέρονται λεπτομερώς η οργάνωση του ΠΜΣ και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών "maud_programma_spoudon_2020-2021.pdf", είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  

Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. είναι ακόμη διαθέσιμες σε αρχείο pdf η έκδοση Mediterranean Futures ΙΙ 2017–2018, που καταγράφει τη δομή, τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια, τις ερευνητικές εργασίες και τις δραστηριότητες της δεύτερης χρονιάς 2017–2018 του Προγράμματος, καθώς και η έκδοση Mediterranean Futures 2016–2017, που καταγράφει τα πεπραγμένα της πρώτης χρονιάς του Π.Μ.Σ.


Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Mediterranean Futures — Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

Καθηγητής Γιάννης Α. Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Πάνος Δραγώνας
Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα
Καθηγητής Γεώργιος Α. Πανέτσος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άλκηστις Ρόδη