Δ056.18 Νότια κλιτύς της Φορτέτσας Ρεθύμνου | Επανασχεδιασμός των δημόσιων χώρων και συμπλήρωση του αστικού ιστού

Διπλωματική Εργασία: Νότια κλιτύς της Φορτέτσας Ρεθύμνου | Επανασχεδιασμός των δημόσιων χώρων και συμπλήρωση του αστικού ιστού
Φοιτήτριες: Σισμανίδου Αφροδίτη, Τριανταφυλλίδου Χαρά
Επιβλέπων Καθηγητής: Νίκος Σκουτέλης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Στα όρια του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου και σε άμεση επαφή με το Φρούριο της Φορτέτσας, διακρίνεται μια ασυνέχεια με τον υφιστάμενο αστικό ιστό, που προβληματίζει σχετικά με τη λειτουργική σύνδεση και τη συνάφεια με την παλιά πόλη. 
Πρόκειται για έναν χώρο, που στερείται κάποιου ιδιαίτερου χαρακτήρα και που ουσιαστικά φαίνεται να μην ανήκει ούτε στη Φορτέτσα αλλά ούτε και στην ίδια τη πόλη. Παράλληλα, η έντονη διείσδυση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή οδηγεί στη σταδιακή υποχώρηση της λειτουργίας της κατοικίας και συνεπώς στην καταστροφή του κοινωνικού ιστού, καθώς αφαιρείται  από το ιστορικό κέντρο ο κύριος λόγος δημιουργίας του.
Στο πλαίσιο επομένως μια σύγχρονης σχεδιαστικής λογικής, βασισμένη ωστόσο στον τοπικό χαρακτήρα της πόλης και τις υφιστάμενες χαράξεις, προτείνεται  η ενσωμάτωση χρήσεων και ιδιαίτερα αυτή της κατοικίας,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της περιοχής καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς αυτό να σημαίνει την "αποστείρωση"  ή τον αποκλεισμό της περιοχής από τις υπάρχουσες δομές.
Για το λόγο αυτό διαμορφώνονται διαδρομές και συνδέσεις που ικανοποιούν τις ετερόκλητες ανάγκες της περιοχής μελέτης, σεβόμενες το μνημείο και δίχως να παραβιάζουν μορφολογικά και "ηθικά" την υφιστάμενη κατάσταση.