Δ072.20 | Πολεοδόμηση με όρους βιοκλιματικού σχεδιασμού: οικιστική ανάπτυξη σε περιοχή επέκτασης της πόλης του Ρεθύμνου


Διπλωματική Εργασία: Πολεοδόμηση με όρους βιοκλιματικού σχεδιασμού: οικιστική ανάπτυξη σε περιοχή επέκτασης της πόλης του Ρεθύμνου
Φοιτήτρια: Σισάκη Ζαμπία
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης| Μάιος 2020
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προγραμματίζοντας την επέκταση της ελληνικής πόλης στα πλαίσια της βιωσιμότητας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ως ένα βαθμό, το πρόβλημα της άτακτης διασποράς κτιρίων και δραστηριοτήτων.
Με αυτήν την παραδοχή, επιλέγεται μία περιοχή επέκτασης της πόλης του Ρεθύμνου, ανάμεσα σε άλλες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών της, για να εφαρμοστεί πρόταση για την προγραμματισμένη πολεοδόμησή της. Σκοπός της μελέτης είναι να δημιουργηθεί μία πρότυπη περιοχή οικιστικής ανάπτυξης με  βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένη στην ανάγκη επέκτασης της πόλης, που θα προωθεί τη βιωσιμότητα και παράλληλα θα εναρμονίζεται με τον ήδη υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό και με το φυσικό περιβάλλον.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, απαιτείται, αρχικά, η διερεύνηση της περιοχής μελέτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά τα ειδικά φυσικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά τους.
Προτείνεται, λοιπόν, ο πολεοδομικός σχεδιασμός ενός βιώσιμου οικισμού για μόνιμη κατοίκηση που θα φιλοξενεί 1050 άτομα, αλλά και τις απαραίτητες λειτουργικές υποδομές προσαρμοσμένες στις νέες ανάγκες του πληθυσμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στην ομαλή ένταξη των κτιριακών μονάδων και των λειτουργικών δικτύων, στο έντονο ανάγλυφο της περιοχής. Η τελική σύνθεση που προκύπτει ολοκληρώνεται με ένα ενιαίο σύστημα πεζοδρόμων, οδών, πάρκων πρασίνου, πλατειών και χώρων αθλητισμού.