Δ026.23 | Revive Koboti: Ενίσχυση Ελληνικής υπαίθρου

Χαρίλαος Οικονόμου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: ReviveKoboti: Ενίσχυση Ελληνικής υπαίθρου
Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννίσης Δημήτρης Η περιοχή μελέτης αφορά τον οικισμό Κομποτίου, ο οποίος αποτελεί προάστειο της Άρτας και συγκεκριμένα τοποθετείται σε μια πλαγιά στο όριο του υπάρχοντος οικισμού. Το Κομπότι αποτέλεσε ένα από τα ιστορικά χωριά της Ελλάδος καθώς πρωτοστάτησε στην επανάσταση του 1821.

Κύρια δραστηριότητα των κατοίκων του οικισμού είναι η καλλιέργεια Ελαιώνων και η κτηνοτροφία. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να δουλέψουν στα χωράφια.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως οι κάτοικοι επιστρέφουν από τις μεγαλουπόλεις στο χωριό για ένα καλύτερο μέλλον.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για:
     Μόνιμες κατοικίες: οικογένειες οι οποίες επιστρέφουν πίσω στον τόπο τους
   • Εφήμερες κατοικίες: εργάτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι στην αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό
    • Δημόσιους χώρους
Η πρόταση, μέσω της ενίσχυσης της ελληνικής επαρχίας, στοχεύει στη διαμόρφωση της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των οικισμών και το φυσικό τους περιβάλλον. Με συγκεντρωμένο τρόπο γίνεται η προσθήκη ενάντια στις άναρχες επεκτάσεις των οικισμών. Μέσω μιας τοπιακής προσέγγισης διαμορφώνονται δημόσιοι χώροι οι οποίοι συνδέονται με τον υπάρχον οικισμό καθώς και κατοικίες, μόνιμες και εφήμερες.
Επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε χαράξεις οι οποίες ακολουθούν τις υπάρχουσες υψομετρικές καθώς και ζώνες που συμπληρώνουν τον υπάρχον λόφο, διατηρώντας την τομή του κ την υπάρχουσα κλίση. Καταλήγουμε σε 2 συγκεκριμένες χαράξεις οι οποίες φαίνεται σαν να αγκαλιάζουν ομαλά τον υπάρχον λόφο συμπληρώνοντας τον.

Μέσω αυτών των χαράξεων δημιουργούμε τους κτηριακούς όγκους, οι οποίοι αποτελούνται από δημόσιους(αναψυκτήριο, coworkingspace) και ιδιωτικούς (μόνιμες κ εφήμερες κατοικίες) χώρους, συνδέοντας ομαλά τον υπάρχον οικισμό με τους παραπάνω.
Συνδέουμε την επέκταση μας με τον υπάρχον οικισμό που βρίσκεται πάνω στον λόφο με τους δημόσιους χώρους μέσω κοινόχρηστης κλίμακας και με τις εφήμερες κατοικίες μέσω άναρχων μονοπατιών που έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της παρέμβασης. Στην αρχή της παρέμβασης έχουν δημιουργηθεί δύο είσοδοι που οδηγούν είτε στις μόνιμες κατοικίες είτε στους δημόσιου χώρους και στις εφήμερες κατοικίες.