Δ080.18 ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΘΕΩΝΗ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019


Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι μια προσπάθεια υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας/ διάλεξης που προηγήθηκε αυτής.  
Η διάλεξη με τίτλο «Η διττή φύση του κατοικείν», δεν αναφέρεται στην παραδοσιακή έννοια της κατοίκησης. Ο άνθρωπος εδώ εννοείται ως κάτοικος του κόσμου και ως διττή φύση προσδιορίζεται από τη μία η δίψα του για ταξίδια και περιπλάνηση και από την άλλη η ανάγκη να νιώσει ασφαλής, οτι ανήκει κάπου.
Ένα συμπέρασμα που προέκυψε από αυτή την έρευνα, είναι πως η μία φύση του ανθρώπου γεννά την άλλη. Για την εξισορρόπηση λοιπόν, αυτού του διλλήματος, οδηγούμαστε σε μια νέα αγάπη της Γης, ένα νέο Γεωκεντρισμό, ο οποίος επανεξετάζει την σχέση του ανθρώπου-κατοίκου με την γη-οίκο.
Στόχοι αυτής της νέας θεώρησης και κατ’ επέκτασιν και της διπλωματικής εργασίας είναι:
·      Η ελευθερία, η ελαφρότητα, η αναθεώρηση της έννοιας της ιδιοκτησίας, ο σεβασμός της γης από την μία.
·      Η αίσθηση προστασίας, η βαρύτητα, η άνεση,η αίσθηση του ανήκειν από την άλλη
και τελικά η εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ όλων.Επιλέχθηκε ένα κομμάτι γης, ως βάση για την πραγματοποίηση της εργασίας, το οποίο είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000 και θέτει έτσι, εξαρχής, τον προβληματισμό της ιδιοκτησίας και παράλληλα της ταυτόχρονης διαφύλαξης του φυσικού τοπίου. Η τοποθεσία που εδράζει είναι η Πάργα, μια μικρή γραφική κωμόπολη στον νομό Πρέβεζας.

Δίνοντας μια ιδέα για την μορφή του οικοπέδου, είναι κατηφορικό με υψομετρική διαφορά από γωνία σε γωνία +17.00 μέτρα και περιλαμβάνει: δώδεκα (12) ελαιόδεντρα, πέντε (5) πέτρινα τοιχία αντιστήριξης τα οποία δημιουργούν κάποιες νοητές ζώνες στο οικόπεδο και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο τελωνείου διαστάσεων 3.00m x 4.00m.


Κυκλώνοντας την έννοια της κατοίκησης, προχώρησα σε μια προσπάθεια αποδόμησής της. Θέτοντας και ορισμένους επιπλέον περιορισμούς, όπως κατοίκηση κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και προσωρινή κατοίκηση, η διπλωματική πήρε την μορφή της υπό τον τίτλο των θερινών ενδιαιτημάτων σε προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον. Θέλοντας να υπογραμμιστούν οι έννοιες της μεταβλητότητας και της παροδικότητας προστέθηκε στον παραπάνω τίτλο η λέξη κλειδί, μεταβαλλόμενα.

 Οδηγήθηκα επομένως, στον σχεδιασμό μεταβαλλόμενων μονάδων οι οποίες ξετυλίγονται τους καλοκαιρινούς μήνες για να μαζευτούν σε ένα κουβούκλιο τους χειμερινούς, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την αποδόμηση του κλειστού και άκαμπτου ξενοδοχειακού δωματίου που ανοίγεται πλέον προς την φύση, προς το έξω, καθώς και κάποιων πρόσθετων χρήσεων όπως χώροι εστίασης, υγιεινής κ.α. Τέλος, να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια μιας βιοκλιματικής προσέγγισης για την λειτουργία του θέματος και χρήσης φυσικών πόρων σε ότι αφορά την συλλογή του νερού και την παροχή ρεύματος.