ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2018

Κριτική Επιτροπή: Αλέξανδρος Βαΐτσος, Δήμητρα Θεοχάρη, Δημήτρης Θωμόπουλος, Αλέξανδρος Κιτρινιάρης, Νεφέλη Χατζημηνά.