ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2018

Κριτική Επιτροπή: Αλέξανδρος Βαΐτσος, Δήμητρα Θεοχάρη, Δημήτρης Θωμόπουλος, Αλέξανδρος Κιτρινιάρης, Νεφέλη Χατζημηνά.
25 εργασίες έχουν ήδη επιλεγεί (shortlisted) για περαιτέρω αξιολόγηση: 001, 005, 016, 022, 028, 029, 032, 033, 039, 042, 043, 044, 045, 046, 050, 053, 058, 060, 065, 067, 070, 075, 076, 077, 078 
Βραβεία: 029, 033, 044, 045, 065 ☆☆☆ 
Έπαινοι: 039, 053, 060, 075, 078 ☆☆

(Οι διακριθέντες με βραβείο ή έπαινο μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιοδικό έως τις 30 Νοεμβρίου για την παραλαβή του τιμητικού τους δώρου)
http://www.gradreview.gr/2017/06/mens-sana-in-corpore-sano.html