Δ004.19 Το ταξίδι της παλιννόστησης | Φιλοξενία προσφύγων στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού

Διπλωματική Εργασία: Το ταξίδι της παλιννόστησης | Φιλοξενία προσφύγων στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού
Φοιτήτρια: Ζορμπά Δέσποινα
Επιβλέπων καθηγητής: Σκουτέλης Νικόλαος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης | Φεβρουάριος 2019


Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά το ζήτημα της προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων στη χώρα μας κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ της διάσωσης και του τελικού τους προορισμού.
Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των προσφύγων που εισέρχονται στην Ελλάδα αυξάνεται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετοί χώροι για την εγκατάστασή τους. Το πρόβλημά αυτό, αφορά επίσης την ομαλή τους ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτό θα επιτευχθεί με:
 Την δημιουργία ενός συνόλου κτιρίων που θα περιλαμβάνει κατοικίες αλλά και δημόσια κτίρια με εκπαιδευτικές και άλλες χρήσεις.
Αρχικά, μελετήθηκαν οι ρίζες και τα αίτια του μεγάλου κύματος προσφύγων ειδικά κατά το 2015 και στη συνέχεια απομονώθηκε το προφίλ του πρόσφυγα σε αντίθεση με του μετανάστη. Διακρίθηκαν επιγραμματικά τα στάδια στο ταξίδι ενός πρόσφυγα μετά τη φυγή κι από το σημείο που μπαίνουν στα όρια της Ευρώπης καθώς και η ψυχολογία που τον περιβάλλει. Μελετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των υφιστάμενων κέντρων  και παρατηρήθηκε ότι στοιχεία όπως περιφράξεις, γραμμικότητα και μονοτονία, αδιέξοδα και μεγάλα κενά, λειτουργούν αρνητικά με αποτέλεσμα τη γκετοποίηση του χώρου. Αντιθέτως παρατηρήθηκαν παραδείγματα επιτυχημένης μαζικής κατοίκησης με διαπερατά όρια και χώρους συλλογικής συγκέντρωσης.Η μελέτη έγινε για ένα κομμάτι του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού στην Αθήνα και μέσα από ένα τυπικό πρόγραμμα ημέρας και καθημερινών αναγκών προτάθηκε ένα κτιριολογικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει υποδοχή, καταγραφή, σίτιση, διαμονή, εκπαίδευση, δραστηριότητες και διάδραση με την κοινότητα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων διαχωρίζονται σε χώρους ατομικών, συλλογικών δραστηριοτήτων και θεσμικών διαδικασιών. Πειραματίστηκα με τις διάφορες διατάξεις και αξιολογήθηκε εκάστη διάταξη έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του χώρου υποδοχής. Πρόθεση μου ήταν η δημιουργία πυρήνων εντός της περιοχής με ανεξάρτητες δραστηριότητες ώστε να δημιουργούνται εσωτερικές ροές.

Κτιριολογικό:
_υποδοχή-περίθαλψη
_υπαίθρια-κλειστή αγορά
_εστιατόριο-καφετέρια
_βιβλιοθήκη
_χώρος προσευχής-τζαμί
_δημόσια εργαστήρια επιμόρφωσης
_δημοτικό σχολείο
_κατοικίες