ΕΡ005.20 | Βρεφονηπιακή μονάδα και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Δήμο Διονύσου Αττικής - Έπαινος σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Αρχιτεκτονική ομάδα: Ουρανία Αλτουβά, Γιώργος Κανάκης, Γιώργος Λύκος, Αγγελική Σταμάτη
Αγωνοθέτης: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής + ALUMIL
Έτος: 2018

Ζητούμενο του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία δύο αυτόνομων λειτουργιών, ενός  βρεφονηπιακού σταθμού στο ισόγειο και μίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον α΄ όροφο, με χωριστές εισόδους και χωρίς εσωτερική επικοινωνία. Πρόθεση ήταν τόσο η συνύπαρξη των δύο λειτουργιών, όσο και η δημιουργία ενός αστικού ελκυστή, συμβατού με το μέγεθος της περιοχής μελέτης. 

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια ενιαία δομή στα όρια του οικοπέδου με την πολυπλοκότητα να τοποθετείται εσωτερικά. Τα βασικά συνθετικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν γι αυτόν το  σκοπό  ήταν τα εσωτερικά αίθρια, τα πλήρη (βοηθητικοί χώροι) και η επιδερμίδα. Τα εσωτερικά αίθρια και τα πλήρη  αναπτύχθηκαν σε κάθετη διάρθρωση μεταξύ των δυο επιπέδων, δημιουργώντας  οπτικές και λειτουργικές ενότητες για τις δύο διαφορετικές χρήσεις του κτιρίου, παρέχοντας ελευθερία κίνησης και ευελιξία στα σενάρια χρήσης.

Επιχειρήθηκε, τα όρια να μην λειτουργούν ως διαιρετικά σύνορα αλλά ως τοπολογικές συνδέσεις, ως στιγμιαία περάσματα από τον αστικό ιστό προς το κτίριο και αντίστροφα. Η  εξωτερική ημιδιάφανη επιδερμίδα αποτέλεσε το βασικό στοιχείο επικοινωνίας με το ευρύτερο περιβάλλον της γειτονιάς καθώς υποχωρεί στα σημεία όπου οι ροές της πόλης επιχειρούν να τροφοδοτήσουν το κτίριο. Με αυτόν τον τρόπο, το αστικό κενό παραλαμβάνεται  από το κτίριο, αποκτά μορφή στο εσωτερικό και μέσω του μεγάλου  ανοίγματος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιστρέφει στην πόλη.

Τέλος, η χωρική διαμόρφωση του βρεφονηπιακού σταθμού στηρίχθηκε στην ταυτόχρονη οπτική επαφή και την μεγιστοποίηση της διαθέσιμής έκτασης για παιχνίδι. Το λειτουργικό πρόγραμμα τοποθετήθηκε ως πλήρη στοιχεία στα όρια του κτιρίου και οι χώροι απασχόλησης των βρεφών και των νηπίων κατέλαβαν τον υπόλοιπο «ανοιχτό» χώρο. 

Στην κάτω στάθμη του κτιρίου τοποθετούνται ο χώρος στάθμευσης και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις καθώς και ο χώρος διύλισης των υδάτων. Στην στάθμη του ισογείου τοποθετούνται οι χώροι του βρεφονηπιακού σταθμού γύρω από τρία αίθρια, τα οποία δημιουργούν τις ξεχωριστές ενότητες. Σε κλειστούς χώρους βρίσκονται οι υγροί χώροι, οι χώροι γραφείων αλλά και ο χώρος παρασκευής γευμάτων της βρεφονηπιακής μονάδας.  Στην ανατολική γωνία υπάρχει η είσοδος προς την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία  είναι αποκομμένη από τους υπόλοιπους χώρους. Στην ανώτερη στάθμη έχει τοποθετηθεί ο χώρος εκδηλώσεων και το κυλικείο. Επαφή των δύο επιπέδων πλην της οπτικής δεν υπάρχει λόγω της διακριτής λειτουργίας και των διαφορετικών ωραρίων λειτουργίας.