Δ004.20 | Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση πόλης - θάλασσας: Σχεδιασμός της βόρειας παράκτιας ζώνης στη Λάρνακα.


Διπλωματική εργασία: Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση πόλης – θάλασσας: Σχεδιασμός της βόρειας παράκτιας ζώνης στη Λάρνακα.
Φοιτητής: Αχμέτ Αράμ
Επιβλέπων καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος
Σχολή / τμήμα: Πολυτεχνείο Κρήτης / Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2020
Στην παρούσα διπλωματική, η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βορειανατολικό παράκτιο τμήμα της πόλης της Λάρνακας στην Κύπρο και έχει συνολικό μήκος 2,5 χλμ. Η περιοχή είναι επιβαρυμένη εδώ και πολλές δεκαετίες, τόσο οπτικά όσο και περιβαλλοντικά, με οχληρές χρήσεις (πρώην διυλιστήριο και αποθήκες πετρελαιοειδών και υγραερίου), με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και τη σταδιακή υποβάθμιση της. Επίσης, παρατηρείται η αποκοπή των βόρειων/ανατολικών παράκτιων τουριστικών περιοχών από την υπόλοιπη πόλη λόγω της παρεμβολής των δεξαμενών, και γενικά η αποκοπή της ευρύτερης περιοχής από τη θάλασσα.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάδειξη και ο σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η σύνδεση της με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο, και κατά επέκταση με το κέντρο της πόλης. Στόχος της πρότασης είναι ο σχεδιασμός του αστικού μετώπου της πόλης  προς την θάλασσα, αλλά και του παραλιακού δημοσίου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ένα σύνολο τοπικών και υπερτοπικών χρήσεων και ένα δίκτυο αστικών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, που αποσκοπούν στην σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.